fbpx
Image for
Naslovnica

Vjerojatnost i statistika

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Vjerojatnost i statistika

Oznaka predmeta

22-00-508

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj je ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• pojmove vjerojatnosti u statistici,
• primijeniti metode analize podataka,
• donositi odluke zasnovane na rezultatima.

Studenti uče:
teorijske i praktične osnove vjerojatnosti i statistike,
srodna područja matematike za izračunavanje i analizu relativne frekvencije događaja, mjere centralne tendencije i mjere disperzije.
Kako bi uspješno položili ovaj modul studenti ga pohađaju u trećem semestru po uspješnom stjecanju matematičkih vještina i završetku prethodnih modula.

Studentima je važno pohađati ovaj modul jer su vjerojatnost i statistika znanja od osnovne važnosti u suvremenom svijetu koji obiluje statističkim informacijama i interpretacijama. Znanja koja studenti steknu u ovom modulu mogu se koristiti u rješavanju problema u inženjerstvu i na taj način pridonose ukupnom skupu vještina u budućem radu studenata kao programskih i sistemskih inženjera. U okviru ovog modula studenti će steći praktično iskustvo u radu sa statističkim problemima i problemima vjerojatnosti, kako pojedinačno, tako i u timovima.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Krnić, M. (2020) Probability and Statistics Handbook. Zagreb: Algebra.

Preporučena literatura:
1. Dekking, F.M., Kraaikamp, C., Lopuhaä, H.P., Meester, L.E. (2005) A Modern Introduction to Probability and Statistics: Understanding Why and How.1st edn. [s.l.] Springer

Dodatna literatura:
1. Illowsky, B., Dean, S. (2018) Introductory Statistics. [s.l.] Openstax.
2. Witte, R. S., Witte, J. S. (2017) Statistics.11th edn. [s.l.] Wiley.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Usvojiti osnovne pojmove i pravila iz kombinatorike te izračunati vjerojatnost u klasičnom vjerojatnosnom prostoru.
 • Utvrditi uvjetnu vjerojatnost događaja.
 • Odrediti osnovne numeričke karakteristike za zadane diskretne slučajne varijable i procijeniti numeričke karakteristike neprekidnih slučajnih varijabli, posebice normalnih i eksponencijalnih slučajnih varijabli.
 • Izračunati osnovne veličine za zadane diskretne statističke podatke.

Željeni ishodi učenja

 • Prepoznati odgovarajuće strukture u enumerativnoj kombinatorici i izračunati vjerojatnost u beskonačnim vjerojatnosnim prostorima.
 • Primijeniti uvjetnu vjerojatnost koristeći se pravilom potpune vjerojatnosti i Bayesovim pravilom.
 • Utvrditi zakon razdiobe slučajnih varijabli u odgovarajućem problemu i primijeniti važne značajke binomne, Poissonove, normalne i eksponencijalne slučajne varijable u rješavanju složenih problema.
 • Izračunati određene veličine za zadane neprekidne statističke podatke.
Podijeli: Facebook Twitter