Natrag na nastavnici i asistenti

dr. sc. Mario Krnić

Rođen je 15. kolovoza 1974. godine u Splitu. Osnovnu i srednju školu završio je u Omišu gdje je i maturirao 1993. godine. Diplomirao je matematiku (1997.), smjer Teorijska matematika, magistrirao temom Reprezentacije grupa pletenica i kvantne grupe (2000., mentor: D. Svrtan) i doktorirao temom O nekim nejednakostima Hilbertovog tipa (2004., mentor: J. Pečarić) Radio je na PMF - Matematičkom odsjeku od veljače 1998. godine do lipnja 2006. godine, najprije kao asistent-pripravnik, zatim kao asistent (od 2001.) te kao viši asistent (od 2005.). U lipnju 2006. godine prelazi na Fakultet elektrotehnike i računarstva gdje je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta. U travnju 2011. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, gdje je i danas zaposlen. Osnovno područje njegovog znanstvenog interesa su nejednakosti Hilbertovog i Jensenovog tipa, njihova poopćenja i interpretacije kako u realnom tako i u operatorskom slučaju. Do sada je objavio 60 znanstvenih radova u raznim međunarodno priznatim znanstvenim časopisima, kao npr. Linear Algebra and its Applications, Computers & Mathematics with Applications, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Linear and Multilinear Algebra, Collectanea Mathematica, Banach Journal of Mathematical Analysis, Rocky Mountain Journal of Mathematics, Journal of Mathematical Inequalities. Značajniji su mu radovi: More accurate weak majorization relations for the Jensen and some related inequalities (suautor J. Pečarić), Linear Algebra Appl. (2014); Refined Heinz operator inequalities (suautor F. Kittaneh), Linear and Multilinear Algebra (2013); A refined discrete Hilbert inequality via the Hermite-Hadamard inequality, Comput. Math. Appl. (2012). Osim toga, objavio je dvije znanstvene monografije i petnaestak stručnih radova. Do sada je sudjelovao na tri znanstvena projekta: Inequalities and Applications (voditelj: J. Pečarić), Ocjene suma, integrala i integralnih transformacija (voditelj: N. Elezović), Diskretna matematika i primjene (voditelj: D. Veljan). Održao je desetak priopćenja i jedno pozvano predavanje na međunarodnim konferencijama. Član je uređivačkog odbora u međunarodnom znanstvenom časopisu Journal of Mathematical Inequalities. Od 1998. do 2006. godine vodio je vježbe iz petnaestak kolegija na PMF - Matematičkom odsjeku. Trenutno na Fakultetu elektrotehnike i računarstva predaje kolegije Vjerojatnost i statistika, Diskretna matematika i Fourierova analiza. Od 2009. godine predaje kolegij Vjerojatnost i statistika na visokom učilištu Algebra kao vanjski suradnik. Pod njegovim mentorstvom obranjeno je dvadesetak završnih i diplomskih radova te tri doktorske disertacije. Član je Hrvatskog matematičkog društva i Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike.

Podijeli: Facebook Twitter