Image for Cijena studija
Upisi

Cijena studija

Cjenik školarina na preddiplomskim i diplomskim studijima i studijskim smjerovima, kao i na specijalističkom diplomskom stručnom MBA e-leadership studiju.

Ova Odluka odnosi se na cijene usluga na Visokom učilištu Algebra kako slijedi:

A) Naknade školarine na preddiplomskim stručnim studijima PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO, MULTIMEDIJSKO RAČUNARSTVO, DIGITALNI MARKETING, OBLIKOVANJE TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA

Cijena školarine za upis na prvu godinu preddiplomskog studija, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:

Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 i više gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine35.700,00 kn
Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine* (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust )33.300,00 kn
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust)30.900,00 kn

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

 1. Cijena školarine za upis na drugu i treću godinu regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis na prvu godinu, navedena u podtočci 1., točke A) ove Odluke.
 2. Upis apsolventske godine se ne naplaćuje.
 3. Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 4. Za studente koji ostvare pravo upisan na studij se na cijene školarine ne obračunava PDV budući da se radi o akreditiranom studijskom programu.

Napomena:  Svi studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

B) Naknade školarine na specijalističkim diplomskim stručnim studijima PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO, DIGITALNI MARKETNIG i KREATIVNO UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM KOMUNIKACIJAMA

Cijena školarine za upis na prvu godinu diplomskog studija isključivo za studente koji su završili preddiplomski stručni studij na Visokom učilištu Algebra, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine*:

Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 i više gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine38.400,00 kn
Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine* (na osnovnu cijenu školarine obračunava se 7,2% popusta)35.635,20 kn
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se 13,7% popusta)33.139,20 kn

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

Cijena godišnje školarine za ostale studente koji su završili neki drugi preddiplomski studij, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine*:

Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 i više gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine41.400,00 kn
Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine* (na osnovnu cijenu školarine obračunava se 7,2% popusta)38.419,20 kn
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se 13,7% popusta)35.728,20 kn

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

Cijena godišnje školarine za strane studente, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine*:

Osnovna cijena godišnje školarine44.100,00 kn
Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine44.100,00 kn
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se 5% popusta)41.460,00 kn

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

 • Cijena školarine za upis na drugu regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis  na prvu godinu, navedena u podtočci 1., točke B) ove Odluke.
 • Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 • Na cijene školarine ne obračunava se PDV.  Oslobođeno poreza na dodanu vrijednost temeljem čl. 39 st. 1. Zakona o PDV-u.

*Napomena: Svi studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

C) Naknade školarine na specijalističkom diplomskom stručnom MBA e-vođenje (eLeadership MBA)

Cijena školarine za upis na prvu i drugu godinu diplomskog studija, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine*:

Osnovna cijena dvogodišnje školarine. Uplata dvogodišnje školarine na 4 rate144.450,00 kn**
Uplata dvogodišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svake ak. godine), plaćanje dvogodišnje školarine karticama prije početka ak. godine 135.000,00 kn***
Jednokratna avansna uplata dvogodišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata dvogodišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine125.550,00 kn***

Cijena godišnje školarine za strane studente, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:

Osnovna cijena dvogodišnje školarine. Uplata dvogodišnje školarine na 4 rate144.450,00 kn**
Uplata dvogodišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svake ak. godine), plaćanje dvogodišnje školarine karticama prije početka ak. godine135.000,00 kn***

**Cijena odgovara približno 19.260,00 EUR prema srednjem tromjesečnom tečaju HNB-a na dan objavljivanja cijena.

***Cijena odgovara približno 18.000,00 EUR prema srednjem tromjesečnom tečaju HNB-a na dan objavljivanja cijena.

****Cijena odgovara približno 16.740,00 EUR prema srednjem tromjesečnom tečaju HNB-a na dan objavljivanja cijena.

Cijena školarine izražena je u kunama i mijenja se ukoliko je došlo do promjene valutnih tečajeva više od 1.5 % u odnosu na dan objavljivanja cijena.

Dvogodišnja školarina uključuje 120 ECTS bodova.

 • Cijena školarine za upis na drugu regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis  na prvu godinu, navedena u podtočci 1., točke C) ove Odluke.
 • Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 • Na cijene školarine ne obračunava se PDV.  Oslobođeno poreza na dodanu vrijednost temeljem čl. 39 st. 1. Zakona o PDV-u.

*Napomena: Svi studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

D) MODELI PLAĆANJA ŠKOLARINE za MBA e-vođenje (eLeadership MBA) certificiranje

Cijena školarine za upis na prvu i drugu godinu diplomskog studija, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:

Osnovna cijena dvogodišnje školarine. Uplata dvogodišnje školarine na 4 rate144.450,00 kn*
Uplata dvogodišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svake ak. godine), plaćanje dvogodišnje školarine karticama (prije početka ak. godine)135.000,00 kn**
Jednokratna avansna uplata dvogodišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata dvogodišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine125.550,00 kn***

*Cijena odgovara približno 19.260,00 EUR prema srednjem tromjesečnom tečaju HNB-a na dan objavljivanja cijena.

**Cijena odgovara približno 18.000,00 EUR prema srednjem tromjesečnom tečaju HNB-a na dan objavljivanja cijena.

***Cijena odgovara približno 16.740,00 EUR prema srednjem tromjesečnom tečaju HNB-a na dan objavljivanja cijena.

Cijena školarine izražena je u kunama i mijenja se ukoliko je došlo do promjene valutnih tečajeva više od 1.5 % u odnosu na dan objavljivanja cijena.

 • Cijena školarine za upis na drugu regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis  na prvu godinu, navedena u podtočci 1., točke C) ove Odluke.
 • Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 • Na cijene školarine za MBA e-vođenje (eLeadership MBA) certificiranje obračunava se PDV s obzirom na to  da navedena usluga oporeziva je prema Zakonu o PDV-u.

Napomena: Svi polaznici odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja certificiranja, te se po završetku certifikacijskog programa odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

Opće napomene vezane uz točku A), B), C) i D) ove Odluke:

Plaćanje se može ostvariti sljedećim karticama:

Vrsta karticeBroj rataDodatni trošak za studenta
MasterCard/Visa (PBZ)1Nema
Maestro/MasterCard/Visa (ERSTE)1Nema
Maestro/Visa Inspire (PBZ tekući račun)1-12Nema, beskamatno
AmericanExpress (PBZ)1-12Nema, beskamatno
MasterCard (ZABA)1-12Nema, beskamatno
Diners Club Card (ERSTE)1-12Nema, beskamatno
PBZ PK American Express (potrošački kredit)24-60Ima, kamatno
Diners Club Card (potrošački kredit)13-60Ima, kamatno

 

Školarine navedene pod točkama A) i B) ove Odluke osim ECTS bodova mogu dodatno uključivati stavke definirane Ugovorom o plaćanju troškova studija potpisanog između Visokog učilišta Algebra s jedne strane te obveznika plaćanja i/li studenta s druge strane.

E) Naknade u administrativnom postupku

Upisnina (uključena u cijenu godišnje školarine)5.000,00 kuna
Participacija za troškove studija za vrijeme mirovanja5.000,00 kuna
Naknada troškova za odlučivanje o zamolbi po proteku propisanog roka za postupak250,00 kuna
Naknada za troškove prijemnog ispita300,00 kuna
Naknada za troškove prijelaza s drugog visokog učilišta300,00 kuna
Naknada troškova komisijskog ispita700,00 kuna
Naknada troškova ponovne izrade studentske iskaznice (X-ice)100,00 kuna
Naknada troškova organizacije promocije250,00 kuna
Naknada za provedbu postupka izbora u zvanje4.000,00 kuna
Naknada za prijavu stranih studenta*1.500,00 kuna
Naknada za troškove akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije400,00 kuna
Naknada za troškove postupka priznavanja razdoblja studija započetog u inozemstvu200,00 kuna
Paket dodatnih Microsoft softverskih alata za produktivnost – pretplata za 1 godinu180,00 kuna
Naknada za fakultativne izvannastavne aktivnosti (ovisno o aktivnosti)150,00 – 5.000,00 kuna**
Naknada troškova izdavanja prijepisa položenih ispita120,00 kuna
Naknada troškova izdavanja potvrde o prosjeku ocjena u tijeku studija60,00 kuna
Naknada troškova izdavanja plana i programa nastave120,00 kuna
Naknada troškova priznavanja ispita drugih visokoškolskih ustanova300,00 kuna
Naknada troškova ponovnog dodjeljivanja AAI lozinke (sva daljnja preko broja 1)50,00 kuna
Naknada za pokretanje postupka za donošenje stručnog mišljenja Povjerenstva za utvrđivanje dodatnih kriterija za upis na studije500,00 kuna
Naknada za inicijalni zahtjev za prijevod dokumentacije na engleski jezik300,00 kuna
Pisani prijevod s hrvatskog jezika na engleski jezik – kartica120,00 kuna

*Cijena odgovara približno 200,00 EUR prema srednjem tromjesečnom tečaju HNB-a na dan objavljivanja cijena.

**Visoko učilište Algebra zadržava pravo prilagodbe cijene fakultativnog sportskog programa ovisno o odabranoj aktivnosti i troškovima izvođenja iste.

F) Naknade za izradu i izdavanje duplikata diploma

Diploma o završenom preddiplomskom stručnom studiju250,00 kuna
Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju250,00 kuna
Dopunska isprava o studiju (Diploma Supplement)250,00 kuna

Napomena: U cijenu školarine uključeno je i izdavanje diplome i izdavanje dopunske isprave o studiju. Ovdje navedene cijene odnose se na izdavanje duplikata ovih dokumenta, ukoliko se izdaju na zahtjev studenta.

G) Naknade za korištenje bibliotečnog fonda

 • Naknada troškova izgubljene ili uništene knjige računa se prema formuli:

Novonabavna cijena knjige x 1,5 = Iznos naknade troškova za izgubljenu ili uništenu knjigu.

Plaćanje se može izvoditi isključivo na račun Visokog učilišta Algebra u hrvatskoj valuti – kunama.

Prilikom plaćanja potrebno je upisati:

 • Naziv primatelja/računa: Visoko učilište Algebra
 • OIB: 14575159920
 • Naziv banke: Zagrebačka banka, d.d. Zagreb
 • Adresa banke: Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
 • Broj računa/transakcijski račun primatelja: HR7523600001102036972
 • SWIFT adresa (BIC kod): ZABAHR2X
 • IBAN: HR7523600001102036972
 • Model: 01, poziv na broj: naveden na predračunu prema kojem se izvodi uplata.

Važna napomena koja se odnosi na sve naknade iz točaka A) do F) ove Odluke:

Visoko učilište Algebra zadržava pravo promjene cijena u ovisnosti o troškovima izvođenja studija.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave te time prestaju važiti prethodno donesene odluke o naknadama troškova studija na Visokom učilištu Algebra. Ova Odluka vrijedi do donošenja nove odluke o naknadama troškova studija.

Zašto je Algebra siguran izbor za tvoju budućnost?

Vjetar u
leđa

Kod nas ćeš naučiti sve o informacijskim tehnologijama, području za kojim potražnja stalno raste. Vjerujemo da ćemo ti tako osigurati podlogu za osobni razvoj i učiniti te metom poslodavaca.

Moderna metodologija

Odbijamo stajati na mjestu u svijetu koji se sve brže i brže mijenja. Jako pazimo da svaki studijski program bude u skladu s modernim trendovima i ide u korak s vremenom.

Kvaliteta bez premca

Ponosni smo na brojna priznanja i status najkvalitetnijeg stručnog studija u Hrvatskoj. Iz godine u godinu se trudimo opravdati ukazano povjerenje, jer znamo da tvoja budućnost ovisi o tome. Zato svoju zadaću ne shvaćamo olako.

Newsletter

Želiš biti u toku sa svim novostima vezanim uz fakultet? Prijavi se na naš newsletter.

Privacy Preference Center

  Google Analytics

  _ga

  Facebook

  _fbp