Image for Cijena studija
Upisi

Cijena studija

Cjenik školarina na preddiplomskim i diplomskim studijima i studijskim smjerovima, kao i na specijalističkom diplomskom stručnom MBA e-leadership studiju.

Naknade školarine na preddiplomskim stručnim studijima Primijenjeno računarstvo, Multimedijsko računarstvo i Digitalni marketing.

 • Cijena školarine za upis na prvu godinu preddiplomskog studija, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 i više gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine 34.134,00 kn
Uplata godišnje školarine na 2 rate gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine* 31.676,35 kn
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se 13,7% popusta) 29.457,64 kn
Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.
 • Cijena školarine za upis na drugu i treću godinu regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis na prvu godinu, navedena u podtočci 1., točke A) ove Odluk
 • Upis apsolventske godine se ne naplaćuje.
 • Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.

Napomena: Ukoliko je odabran model plaćanja godišnje školarine na 2 ili više rata, studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

B) Naknade školarine na specijalističkim diplomskim stručnim studijima Primijenjeno računarstvo i Digitalni marketing

1. Cijena školarine za upis na prvu godinu diplomskog studija isključivo za studente koji su završili preddiplomski stručni studij na Visokom učilištu Algebra, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 i više gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine 38.400,00 kn
Uplata godišnje školarine na 2 rate gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine* (na osnovnu cijenu školarine obračunava se 7,2% popusta) 35.635,20 kn
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se 13,7% popusta) 33.139,20 kn
Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.
2. Cijena godišnje školarine za ostale studente koji su završili neki drugi preddiplomski studij, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 i više gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine 41.400,00 kn
Uplata godišnje školarine na 2 rate gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine* (na osnovnu cijenu školarine obračunava se 7,2% popusta) 38.419,20 kn
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se 13,7% popusta) 35.728,20 kn
Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.
3. Cijena godišnje školarine za strane studente, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Uplata godišnje školarine na 2 rate gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine 40.001,86 kn
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine 37.200,00 kn
Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.
 • Cijena školarine za upis na drugu regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis  na prvu godinu, navedena u podtočci 1., točke B) ove Odluke.
 • Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 • Na cijene školarine ne obračunava se PDV.  Oslobođeno poreza na dodanu vrijednost temeljem čl. 39 st. 1. Zakona o PDV-u.

Napomena: Ukoliko je odabran model plaćanja godišnje školarine na 2 ili više rata , studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.

C) Naknade školarine na specijalističkom diplomskom stručnom MBA e-vođenje (eLeadership MBA)

Cijena školarine za upis na prvu i drugu godinu diplomskog studija, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena dvogodišnje školarine. Uplata dvogodišnje školarine na 4 rate 144.450,00 kn
Uplata dvogodišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svake ak .godine), plaćanje dvogodišnje školarine karticama prije početka ak. godine 135.000,00 kn
Jednokratna avansna uplata dvogodišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata dvogodišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine 125.550,00 kn

Cijena školarine za upis na prvu i drugu godinu diplomskog studija, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
*Cijena odgovara približno 19.260,00 EUR prema srednjem tromjesečnom tečaju HNB-a na dan objavljivanja cijena.
**Cijena odgovara približno 18.000,00 EUR prema srednjem tromjesečnom tečaju HNB-a na dan objavljivanja cijena.
***Cijena odgovara približno 16.740,00 EUR prema srednjem tromjesečnom tečaju HNB-a na dan objavljivanja cijena.

Cijena školarine izražena je u kunama i mijenja se ukoliko je došlo do promjene valutnih tečajeva više od 1.5 % u odnosu na dan objavljivanja cijena.

Dvogodišnja školarina uključuje 120 ECTS bodova.

 • Cijena školarine za upis na drugu regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis  na prvu godinu, navedena u podtočci 1., točke C) ove Odluke.
 • Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 • Na cijene školarine ne obračunava se PDV.  Oslobođeno poreza na dodanu vrijednost temeljem čl. 39 st. 1. Zakona o PDV-u.

Napomena: Ukoliko je odabran model plaćanja godišnje školarine na 2 ili više rata , studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

D) Modeli plaćanja školarine za MBA e-vođenje (eLeadership MBA) certificiranje

Cijena školarine za upis na prvu i drugu godinu diplomskog studija, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
Osnovna cijena dvogodišnje školarine. Uplata dvogodišnje školarine na 4 rate 144.450,00 kn
Uplata dvogodišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svake ak .godine), plaćanje dvogodišnje školarine karticama prije početka ak. godine 135.000,00 kn
Jednokratna avansna uplata dvogodišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata dvogodišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine 125.550,00 kn

Cijena školarine za upis na prvu i drugu godinu diplomskog studija, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:

*Cijena odgovara približno 19.260,00 EUR prema srednjem tromjesečnom tečaju HNB-a na dan objavljivanja cijena.
**Cijena odgovara približno 18.000,00 EUR prema srednjem tromjesečnom tečaju HNB-a na dan objavljivanja cijena.
***Cijena odgovara približno 16.740,00 EUR prema srednjem tromjesečnom tečaju HNB-a na dan objavljivanja cijena.

Cijena školarine izražena je u kunama i mijenja se ukoliko je došlo do promjene valutnih tečajeva više od 1.5 % u odnosu na dan objavljivanja cijena.

 • Cijena školarine za upis na drugu regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis  na prvu godinu, navedena u podtočci 1., točke C) ove Odluke.
 • Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 • Na cijene školarine za MBA e-vođenje (eLeadership MBA) certificiranje obračunava se PDV s obzirom na to  da navedena usluga oporeziva je prema Zakonu o PDV-u.

Napomena: Ukoliko je odabran model plaćanja godišnje školarine na 2 ili više rata , studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

Opće napomene vezane uz točku A), B), C) i D) ove Odluke:

Plaćanje se može ostvariti sljedećim karticama:

Vrsta kartice Broj rata Dodatni trošak za studenta
Master Card/Visa (PBZ) 1 Nema
Maestro/Master Card/Visa (ERSTE) 1 Nema
Maestro/Visa Inspire (PBZ tekući račun) 1-12 Nema, beskamatno
AmericanExpress (PBZ) 1-12 Nema, beskamatno
MasterCard (ZABA) 1-12 Nema, beskamatno
Diners Club Card (ERSTE) 1-12 Nema, beskamatno
PBZ PK American Express (potrošački kredit) 24-60 Ima, kamatno
Diners Club Card (potrošački kredit) 13-60 Ima, kamatno

** Školarine navedene pod točkama A) i B) ove Odluke osim ECTS bodova mogu dodatno uključivati stavke definirane Ugovorom o plaćanju troškova studija potpisanog između Visokog učilišta Algebra s jedne strane te obveznika plaćanja i/li studenta s druge strane.

 

G) Naknade za korištenje bibliotečnog fonda

Naknada troškova izgubljene ili uništene knjige računa se prema formuli:
Novonabavna cijena knjige x 1,5 = Iznos naknade troškova za izgubljenu ili uništenu knjigu.

Plaćanje se može vršiti isključivo na račun Visokog učilišta Algebra u hrvatskoj valuti – kunama.

Prilikom plaćanja potrebno je upisati
Naziv primatelja/računa: Visoko učilište Algebra
OIB: 14575159920
Naziv banke: Zagrebačka banka, d.d. Zagreb
Adresa banke: Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Broj računa/transakcijski račun primatelja: HR7523600001102036972 
SWIFT adresa (BIC kod): ZABAHR2X
IBAN: HR7523600001102036972
Model: 01, poziv na brojnaveden na predračunu prema kojem se izvodi uplata.

 

Ukoliko ste započeli studij i/ili  još uvijek studirate na srodnom visokom učilištu ili ste kroz cjeloživotno učenje stekli relevantne industrijske IT certifikate, izračunajte okvirno umanjenje cijene studija, koristeći kalkulator Visokog učilišta Algebra za prijelaznike.

Troškovi razredbenog postupka za prijelaznike iznose 200,00 kuna. Za studente koji upisuju putem prijemnog ispita troškovi razredbenog postupka iznose 250,00 kuna i uplaćuju se na račun Visokog učilišta Algebra najmanje tri dana prije prijemnog ispita.

Školarina uključuje: Kako je navedeno u natječaju za upis na pojedini studij.

BUDI IZVRSTAN U ONOM ŠTO VOLIŠ. ZAISKRI.

Prijavi se

Zašto je Algebra siguran izbor za tvoju budućnost?

Vjetar u
leđa

Kod nas ćeš naučiti sve o informacijskim tehnologijama, području za kojim potražnja stalno raste. Vjerujemo da ćemo ti tako osigurati podlogu za osobni razvoj i učiniti te metom poslodavaca.

Moderna metodologija

Odbijamo stajati na mjestu u svijetu koji se sve brže i brže mijenja. Jako pazimo da svaki studijski program bude u skladu s modernim trendovima i ide u korak s vremenom.

Kvaliteta bez premca

Ponosni smo na brojna priznanja i status najboljeg stručnog studija u Hrvatskoj. Iz godine u godinu se trudimo opravdati ukazano povjerenje, jer znamo da tvoja budućnost ovisi o tome. Zato svoju zadaću ne shvaćamo olako.

Newsletter

Želiš biti u toku sa svim novostima vezanim uz fakultet? Prijavi se na naš newsletter.