Image for Cijena studija
Upisi

Cijena studija

Cjenik školarina na preddiplomskim i diplomskim studijima i studijskim smjerovima, kao i na specijalističkom diplomskom stručnom MBA e-leadership studiju.

A) Cijena školarine na preddiplomskim stručnim studijima PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO, MULTIMEDIJSKO RAČUNARSTVO, DIGITALNI MARKETING, OBLIKOVANJE TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA, na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku

 1. Cijena školarine za upis na prvu godinu preddiplomskog studija koji se u potpunosti izvodi na hrvatskom jeziku za domaće studente odnosno za studente koji su državljani neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA)*, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
 2. Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine 36.960,00 kn 4.908,37 EUR
  Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine* (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 36.070,00 kn 4.790,17 EUR
  Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 33.770,00 kn 4.484,73 EUR

  Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.
  * Države koje spadaju u EGP su: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Republika Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luxemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Island, Lihtenštajn i Norveška.

 3. Cijena godišnje školarine za studij koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku te uspješnim studentima omogućuje stjecanje dodatne diplome sveučilišta Goldsmiths, Sveučilište u Londonu (engl. Goldsmiths, University of London) za domaće studente odnosno za studente koji su državljani neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA)*, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine*:
 4. Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. Godine 47.340,00 kn 6.286,85 EUR
  Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine* (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust ) 44.850,00 kn 5.956,18 EUR
  Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 42.360,00 kn 5.625,50 EUR

  Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova i uspješnim studentima omogućuje stjecanje dviju diploma.

 5. Cijena godišnje školarine za studij koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku te uspješnim studentima omogućuje stjecanje dodatne diplome sveučilišta Goldsmiths, Sveučilište u Londonu (engl. Goldsmiths, University of London) za studente koji nisu državljani neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA)*, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine*:
 6. Cijena godišnje školarine  
  Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine 48.615,00 kn
   
  6.456,18 EUR
   
  Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 46.140,00 kn  6.127,49 EUR 

  Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova i uspješnim studentima omogućuje stjecanje dviju diploma.

 7. Cijena školarine za upis na drugu i treću godinu studija regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis na prvu godinu, navedena u podtočci 1., točke A) ove Odluke.
 8. Upis apsolventske godine se ne naplaćuje.
 9. Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 10. Za studente koji ostvare pravo upisa na studij se na cijene školarine ne obračunava PDV budući da se radi o akreditiranom studijskom programu.
 11. Studenti iz zemalja Europskog gospodarskog prostora (EGP) su u studentskim pravima i obvezama izjednačeni sa studentima iz Republike Hrvatske.

Napomena:  Svi studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

B) Cijena školarine na specijalističkim diplomskim stručnim studijima PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO, DIGITALNI MARKETING, KREATIVNO UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM KOMUNIKACIJAMA i Združeni diplomski studij računarstva – Internet stvari i umjetna inteligencija, za izvođenje studija na engleskom jeziku

 1. Cijena školarine za upis na prvu godinu diplomskog studija isključivo za studente koji su završili preddiplomski stručni studij na Visokom učilištu Algebra i imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA), ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine*:
 2. Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. Godine 39.690,00 kn 5.270,92 EUR
  Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine* (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 36.900,00 kn 4.900,40 EUR
  Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 34.299,00 kn 4.554,98 EUR

  Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

 3. Cijena godišnje školarine za ostale studente koji su završili neki drugi preddiplomski studij i imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA), ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine*:
 4. Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. Godine 42.840,00 kn 5.689,24 EUR
  Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine* (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 39.780,00 kn 5.282,87 EUR
  Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 36.990,00 kn 4.912,35 EUR

  Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

   

 5. Cijena godišnje školarine za strane studente koji nemaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA), ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine*:
 6. Cijena godišnje školarine  
  Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine 45.600,00 kn 6.055,78 EUR
  Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 42.900,00 kn 5.697,21 EUR

  Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

 7. Cijena školarine za upis na drugu godinu studija regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis na prvu godinu, navedena u podtočci 1., točke B) ove Odluke, osim cijene združenog studija Internet stvari i umjetna inteligencija. Cijena druge godine tog studija određena je odlukom o cijenama visokog učilišta EPITECH za izvedbu studija u Parizu, Francuska na visokom učilištu EPITECH. Školarina za drugu godinu studija plaća se visokom učilištu EPITECH, sukladno ugovoru o studiju.
 8. Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 9. U slučaju upisa podatkovnog smjera studija primijenjenog računarstva priznaje se certificirano prethodno učenje kandidatima koji već posjeduju valjani certifikat za program: Massachusetts Institute of Technology (MIT) MicroMasters® Program in Statistics and Data Science, temeljem sporazuma visokog učilišta Algebra i MIT-a. Priznaje se 30 ECTS bodova sukladno aktualnoj Odluci o postupku vrednovanja i priznavanja industrijskih certifikata te se cijena druge godine studija umanjuje za 30 ECTS bodova. Cijena prve godine studija plaća se u cijelosti prema iznosima iz B) točke i odabranom modelu plaćanja.
 10. U slučaju paralelnog upisa podatkovnog smjera studija primijenjenog računarstva i MIT MicroMasters® Program in Statistics and Data Science, student plaća punu školarinu za prvu godinu studija i školarinu za drugu godinu studija umanjenu za 30 ECTS bodova, plaća MIT MicroMasters® Program in Statistics and Data Science direktno MIT-u po cijeni koju ta ustanova odredi te dodatno upisuje i plaća prilagođeni dodatni program mentoriranja u organizaciji Visokog učilišta Algebra prema specifikaciji niže.
 11. Naknade za studente specijalističkog diplomskog studija Primijenjenog računarstva, smjer podatkovne znanosti i MIT MicroMasters® Program in Statistics and Data Science  
  Naknada za fakultativne nastavne aktivnosti za studente koji posjeduju certifikat “MITx MicroMasters Program in Statistics and Data Science” 4.500,00 kn 597,61 EUR
  Naknada za fakultativne nastavne aktivnosti za pripremu za polaganje certifikata “MITx MicroMasters Program in Statistics and Data Science” 9.000,00 kn 1.195,22 EUR
 12. Na cijene školarine ne obračunava se PDV. Oslobođeno poreza na dodanu vrijednost temeljem čl. 39 st. 1. Zakona o PDV-u.
 13. Studenti iz zemalja Europskog gospodarskog prostora (EGP) su u studentskim pravima i obvezama izjednačeni sa studentima iz Republike Hrvatske.

*Napomena: Svi studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

C) Cijena školarine na specijalističkim diplomskim stručnim studijima PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO, DIGITALNI MARKETING i KREATIVNO UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM KOMUNIKACIJAMA, za izvođenje studija na engleskom jeziku uz mogućnost stjecanja dodatne diplome sveučilišta Goldsmiths, Sveučilište u Londonu

 1. Cijena školarine za upis na prvu godinu diplomskog studija za studij koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku te uspješnim studentima omogućuje stjecanje dodatne diplome sveučilišta Goldsmiths, Sveučilište u Londonu (engl. Goldsmiths, University of London) isključivo za studente koji su završili preddiplomski stručni studij na Visokom učilištu Algebra i imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA), ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine*:
 2. Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. Godine 50.090,00 kn 6.652,06 EUR
  Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine* (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 47.300,00 kn 6.281,54 EUR
  Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 44.699,00 kn 5.936,12 EUR

  Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova i uspješnim studentima omogućuje stjecanje dviju diploma.

 3. Cijena godišnje školarine za studij koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku te uspješnim studentima omogućuje stjecanje dodatne diplome sveučilišta Goldsmiths, Sveučilište u Londonu (engl. Goldsmiths, University of London) za ostale studente koji su završili neki drugi preddiplomski studij i imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor – EGP (engl. European Economic Area – EEA), ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine*:
 4. Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 12 gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine 53.240,00 kn 7.070,39 EUR
  Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 50.180,00 kn 6.664,01 EUR
  Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 47.390,00 kn 6.293,49 EUR

  Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova i uspješnim studentima omogućuje stjecanje dviju diploma.

 5. Cijena godišnje školarine za studij koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku te uspješnim studentima omogućuje stjecanje dodatne diplome sveučilišta Goldsmiths, Sveučilište u Londonu (engl. Goldsmiths, University of London) za strane studente koji nemaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke od država uključenih u Europski gospodarski prostor (engl. European Economic Area) (EEA), ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine*:
 6. Osnovna cijena godišnje školarine, uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine 55.998,00 kn 7.436,65 EUR
  Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust) 53.298,00 kn 7.078,09 EUR

  Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova i uspješnim studentima omogućuje stjecanje dviju diploma.

 7.  Cijena školarine za upis na drugu godinu studija regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis na prvu godinu, navedena u podtočci 1., točke C) ove Odluke.
 8. Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 9. Na cijene školarine ne obračunava se PDV.  Oslobođeno poreza na dodanu vrijednost temeljem čl. 39 st. 1. Zakona o PDV-u.
 10. Studenti iz zemalja Europskog gospodarskog prostora (EGP) su u studentskim pravima i obvezama izjednačeni sa studentima iz Republike Hrvatske.

*Napomena: Svi studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

D) Cijena školarine na specijalističkom diplomskom stručnom MBA e-vođenje (eLeadership MBA)

 1. Cijena školarine za upis na prvu i drugu godinu diplomskog studija, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine*:
 2. Osnovna cijena dvogodišnje školarine. Uplata dvogodišnje školarine na 4 rate* 149.460,00 kn 19.848,61 EUR
  Uplata dvogodišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svake ak. godine), plaćanje dvogodišnje školarine karticama prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust)** 139.680,00 kn 18.549,80 EUR
  Jednokratna avansna uplata dvogodišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata dvogodišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust)*** 129.900,00 kn 17.251,00 EUR

  Cijena godišnje školarine za strane studente, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:

   

  Osnovna cijena dvogodišnje školarine. Uplata dvogodišnje školarine na 4 rate* 149.460,00 kn 19.848,61 EUR
  Uplata dvogodišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svake ak. godine), plaćanje dvogodišnje školarine karticama prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust)** 139.680,00 kn 18.549,80 EUR

  Dvogodišnja školarina uključuje 120 ECTS bodova.

 3. Cijena školarine za upis na drugu regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis  na prvu godinu, navedena u podtočci 1., točke D) ove Odluke.
 4. Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 5. Na cijene školarine ne obračunava se PDV.  Oslobođeno poreza na dodanu vrijednost temeljem čl. 39 st. 1. Zakona o PDV-u.
 6. Studenti iz zemalja Europskog gospodarskog prostora (EGP) su u studentskim pravima i obvezama izjednačeni sa studentima iz Republike Hrvatske.

*Napomena: Svi studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

E) MODELI PLAĆANJA ŠKOLARINE za MBA e-vođenje (eLeadership MBA) certificiranje

 1. Cijena školarine za upis na prvu i drugu godinu diplomskog studija, ovisno o odabranom modelu plaćanja troškova školarine:
 2. Osnovna cijena dvogodišnje školarine. Uplata dvogodišnje školarine na 4 rate* 149.460,00 kn 19.848,61 EUR
  Uplata dvogodišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svake ak. godine), plaćanje dvogodišnje školarine karticama (prije početka ak. godine)** 139.680,00 kn 18.549,80 EUR
  Jednokratna avansna uplata dvogodišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata dvogodišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine*** 129.900,00 kn 17.251,00 EUR
 3. Cijena školarine za upis na drugu regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis  na prvu godinu, navedena u podtočci 1., točke E) ove Odluke.
 4. Kolegije koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se po formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
 5. Na cijene školarine za MBA e-vođenje (eLeadership MBA) certificiranje obračunava se PDV s obzirom na to  da navedena usluga oporeziva je prema Zakonu o PDV-u.

Napomena: Svi polaznici odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i koristi se za vrijeme čitavog trajanja certificiranja, te se po završetku certifikacijskog programa odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

 

Opće napomene vezane uz točku A), B), C),D) i E) ove Odluke:

Plaćanje se može ostvariti sljedećim karticama:

Vrsta kartice Broj rata Dodatni trošak za studenta
MasterCard/Visa (PBZ) 1 Nema
Maestro/MasterCard/Visa (ERSTE) 1 Nema
Maestro/Visa Inspire (PBZ tekući račun) 1-12 Nema, beskamatno
MasterCard (ZABA) 1-12 Nema, beskamatno
Diners Club Card (ERSTE) 1-12 Nema, beskamatno

 

Školarine navedene pod točkama A), B), C), D) i E) ove Odluke osim ECTS bodova mogu dodatno uključivati stavke definirane Ugovorom o plaćanju troškova studija potpisanog između Visokog učilišta Algebra s jedne strane te obveznika plaćanja i/li studenta s druge strane.

 

F) Naknade u administrativnom postupku

Upisnina (uključena u cijenu godišnje školarine) 5.000,00 kn 664,01 EUR
Participacija za troškove studija za vrijeme mirovanja 5.000,00 kn 664,01 EUR
Naknada za zamolbu po proteku propisanog roka za postupak 250,00 kn 33,20 EUR
Naknada za troškove prijemnog ispita 300,00 kn 39,84 EUR
Naknada za troškove prijelaza s drugog visokog učilišta 300,00 kn 39,84 EUR
Naknada troškova komisijskog ispita 700,00 kn 92,96 EUR
Naknada troškova ponovne izrade studentske iskaznice (X-ice) 100,00 kn 13,28 EUR
Naknada troškova organizacije promocije 250,00 kn 33,20 EUR
Naknada za provedbu postupka izbora u zvanje 4.000,00 kn 531,21 EUR
Naknada za prijavu stranih studenta* 1.500,00 kn 199,20 EUR
Naknada za troškove akademskog priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije 400,00 kn 53,12 EUR
Naknada za troškove postupka priznavanja razdoblja studija započetog u inozemstvu 200,00 kn 26,56 EUR
Paket dodatnih Microsoft softverskih alata za produktivnost – pretplata za 1 godinu 180,00 kn 23,90 EUR
Naknada za fakultativne izvannastavne aktivnosti (ovisno o aktivnosti)** 150,00 – 5.000,00 kn 19,22 – 664,01 EUR
Naknada troškova izdavanja prijepisa položenih ispita 120,00 kn 15,94 EUR
Naknada troškova izdavanja potvrde o prosjeku ocjena u tijeku studija 60,00 kn 7,97 EUR
Naknada troškova izdavanja plana i programa nastave 120,00 kn 15,94 EUR
Naknada troškova priznavanja ispita drugih visokoškolskih ustanova 300,00 kn 39,84 EUR
Naknada za provedbu postupka priznavanje neformalnog i informalnog učenja (jedinična cijena prema ECTS bodu za koji se traži priznavanje) 100,00 kn 13,28 EUR
Naknada troškova priznavanja ispita temeljem položenih industrijskih certifikata 300,00 kn 39,84 EUR
Naknada troškova ponovnog dodjeljivanja AAI lozinke (sva daljnja preko 1) 50,00 kn 6,64 EUR
Naknada za pokretanje postupka za donošenje stručnog mišljenja Povjerenstva za utvrđivanje dodatnih kriterija za upis na studije 500,00 kn 66,40 EUR
Naknada za inicijalni zahtjev za prijevod dokumentacije na engleski jezik 300,00 kn 39,84 EUR
Pisani prijevod s hrvatskog jezika na engleski jezik – kartica 120,00 kn 15,94 EUR

 

*Cijena odgovara približno 200,00 EUR prema srednjem tromjesečnom tečaju HNB-a na dan objavljivanja cijena.

**Visoko učilište Algebra zadržava pravo prilagodbe cijene fakultativnog sportskog programa ovisno o odabranoj aktivnosti i troškovima izvođenja iste.

G) Naknade za izradu i izdavanje duplikata diploma

Diploma o završenom preddiplomskom stručnom studiju      250,00 kn 33,20 EUR
Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju 250,00 kn 33,20 EUR
Dopunska isprava o studiju (Diploma Supplement) 250,00 kn 33,20 EUR

 

Napomena: U cijenu školarine uključeno je i izdavanje diplome i izdavanje dopunske isprave o studiju. Ovdje navedene cijene odnose se na izdavanje duplikata ovih dokumenta, ukoliko se izdaju na zahtjev studenta.

H) Naknade za korištenje bibliotečnog fonda

 • Naknada troškova izgubljene ili uništene knjige računa se prema formuli:
 • Novo-nabavna cijena knjige x 1,5 = Iznos naknade troškova za izgubljenu ili uništenu knjigu.

  Plaćanje se može izvoditi isključivo na račun Visokog učilišta Algebra u hrvatskoj valuti – kunama.

  Prilikom plaćanja potrebno je upisati:

  Naziv primatelja/računa: Visoko učilište Algebra

  OIB: 14575159920

  Naziv banke: Zagrebačka banka, d.d. Zagreb

  Adresa banke: Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

  Broj računa/transakcijski račun primatelja: HR7523600001102036972

  SWIFT adresa (BIC kod): ZABAHR2X

  IBAN: HR7523600001102036972

  Model: 01, poziv na broj: naveden na predračunu prema kojem se izvodi uplata.

  Važna napomena koja se odnosi na sve naknade iz točaka A) do F) ove Odluke:

  Visoko učilište Algebra zadržava pravo promjene cijena u ovisnosti o troškovima izvođenja studija.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od kada prestaje važiti prethodno donesena Odluka o cijenama školarina i usluga na Visokom učilištu Algebra te vrijedi do donošenja nove odluke o cijenama školarina i usluga.

  Predsjednik Upravnog vijeća

  Visokog učilišta Algebra

  Hrvoje Josip Balen, dipl. ing.

  Zašto je Algebra siguran izbor za tvoju budućnost?

  Vjetar u
  leđa

  Kod nas ćeš naučiti sve o informacijskim tehnologijama, području za kojim potražnja stalno raste. Vjerujemo da ćemo ti tako osigurati podlogu za osobni razvoj i učiniti te metom poslodavaca.

  Moderna metodologija

  Odbijamo stajati na mjestu u svijetu koji se sve brže i brže mijenja. Jako pazimo da svaki studijski program bude u skladu s modernim trendovima i ide u korak s vremenom.

  Kvaliteta bez premca

  Ponosni smo na brojna priznanja i status najkvalitetnijeg stručnog studija u Hrvatskoj. Iz godine u godinu se trudimo opravdati ukazano povjerenje, jer znamo da tvoja budućnost ovisi o tome. Zato svoju zadaću ne shvaćamo olako.

  Newsletter

  Želiš biti u tijeku sa svim novostima vezanim uz Algebru? Prijavi se na naš newlsetter.

  Privacy Preference Center

  Google Analytics

  _ga

  Facebook

  _fbp

  Hogyan válasszam ki a legjobb online kaszinót ma?

  Keresi a legjobb nem Gamestop kaszinók listáját az Egyesült Királyságban ma? Jó helyen jársz! Senki sem szereti megvárni, amíg a Gamestop önkizárása véget ér, és ezt nagyon jól megértjük. Csapatunk alapos kutatást végzett, hogy megtalálja és tesztelje az Egyesült Királyságban elérhető, Gamestop által nem blokkolt online kaszinóoldalakat. Nem volt könnyű megtalálni a legjobb és legbiztonságosabb szerencsejáték-oldalakat. Kiválasztottuk a legelismertebb nem szerencsejáték-kaszinókat, amelyek online nyerőgépeket és egyéb szerencsejátékokat kínálnak, hogy folytathassák szerencsejátékos kalandját. Ezek a kaszinóüzemeltetők szívesen látják az Egyesült Királyságból kizárt játékosokat, még akkor is, ha Ön most regisztrált. Nagyszerű bónuszokat, valamint kényelmes fizetési módokat talál az Ön kényelme érdekében. Népszerű kérdés a Google keresőjében, hogy hogyan lehet megkerülni a GamStopot, és van-e rá mód. Már megadtuk Önnek a megkerüléséhez szükséges lépéseket. De gondoskodtunk arról is, hogy ezek az egyesült királyságbeli kaszinóoldalak más önkizárási eszközökkel is rendelkezzenek arra az esetre, ha szüksége lenne rájuk. Ahhoz, hogy egy online kaszinó felkerüljön a legjobbak listájára, nem elég, ha a GamStop nem fér hozzá. Valójában csak azokat a játékplatformokat választottuk ki gondosan, amelyek a legjobb szoftverszolgáltatókkal működtek együtt, így fantasztikus játékválasztékot kínálunk. Listánk tetején olyan non-stop kaszinókat talál, amelyekben nincs befizetési bónusz. Ez egyszerűen azért van, mert minden új játékos szereti az ingyenes ajándékot, és nincs ok arra, hogy ne tegye. A nulla befizetési bónuszok mellett olyan üzemeltetőket is bevontunk, amelyek nagy befizetési promóciókkal rendelkeznek. Ezen az oldalon megtudhatja, hogy szakértőink melyik svájci online kaszinót ajánlják. Az interneten több száz kaszinóoldalt teszteltünk és értékeltünk, amelyek svájci játékosokat fogadnak. Ebben az esetben a legfontosabb kritériumokat értékelték, mint például a licencek, a biztonság, a kaszinójátékok, a bónuszok, az ügyfélszolgálat és a többi játékos tapasztalata a kaszinó tesztelése során. A kapott ajánláslistában vizuálisan láthatja a tesztek nyerteseit. A legjobb svájci online kaszinó az első helyet foglalja el a rangsorban. Emellett részletesen elmagyarázzuk, mi változott a svájci jogban az elmúlt néhány évben. Ezután megtudhatja, hogy a helyi játékosok miért választhatnak online kaszinókat a világ minden tájáról, és mi teszi őket a legbiztonságosabb webhelyekké. Természetesen a bónuszajánlatokat és a játékok választékát is górcső alá vették. Részletesen bemutatjuk, hogy mi került kiemelésre, és mire számíthat a kiemelt oldalakon. Tehát olvass tovább itt, ha svájci vagy és valódi pénzben szeretnél online játszani.

  Népszerű online kaszinó fizetési módok

  TTudta, hogy mobiltelefonszámlájával könnyedén befizethet a kaszinóba? Néhány kattintással kényelmesen, otthonról vagy útközben is befizethet egy online kaszinóba, és mobiltelefonjával fizetheti ki számláját. Ebben a cikkben ezt a biztonságos és kényelmes fizetési módot tekintjük át. Tippeket osztunk meg a mobiltelefonszámla befizetésével kapcsolatban, és bemutatjuk, hogyan működik ez az innovatív fizetési mód. Telefonon is tájékoztatjuk Önt az előnyökről és a kaszinószámlája finanszírozásához szükséges lépésekről. A kaszinójátékokat teljes egészében mobiltelefonszámlájával fizetheti banki adatok nélkül. Egyszerűen szöveges üzenetet kap okostelefonján vagy iPhone-ján, és beírja a kódot a böngészőbe! Néha egy online kaszinóban, ahol mobiltelefonon fizet, előfordulhat, hogy igennel vagy igennel kell válaszolnia egy szöveges üzenetre. Máris könnyedén felhívhatja mobiltelefonján a választott online kaszinót, és játszhat kedvenc játékaival. Az online kaszinóban a mobiltelefonos fizetésnek köszönhetően mindig és mindenhol készen áll arra, hogy játsszon egy mobil élő kaszinóban, vagy próbáljon ki különböző nyerőgépeket. Az Euteller kaszinók 2022-ben is egyre népszerűbbek. Az Euteller Casino nagyszerű választás, ha gyors és biztonságos módot keres számlája finanszírozására. Az online kaszinók és az általuk játszott játékok száma kezd szinte korlátlannak tűnni, és az Euteller fizetési módot használó új kaszinók eltűnhetnek. A kaszinó és a játék kiválasztása mellett a játékosnak azt is ki kell választania, hogy a szolgáltató melyik fizetési módot kívánja befizetni. Mivel rengeteg munka vár a kaszinó és a játék kiválasztásánál, reménykedhet benne, hogy a fizetési mód már nem okoz fejfájást, így az Euteller kaszinó az egyik egyszerű lehetőség lehet. Megmondjuk, miért érdemes az Eutellert választani. Az Euteller lehetővé teszi, hogy bárhol, bármikor játsszon, ami természetesen a hétvégékre is vonatkozik. Maga az Euteller nem állítja le a hétvégi pénzátutalásokat, így a hétvégi kifizetése attól függ, hogy melyik online kaszinóban játszik.