fbpx
Image for Stipendije
Naslovnica

Stipendije

Pokrenuli smo program stipendiranja nadarenih studenata i u ovoj školskoj godini. Uvjereni smo da su digitalne tehnologije važne za razvoj društva i podižu razinu konkurentnosti na svjetskom tržištu i znamo da Hrvatskoj nedostaje stručnjaka upravo iz ovog područja.

Stipendijski program sastoji se od opcija kako slijedi:

A) Stipendije za izvrsnost Pune stipendije koje pokrivaju 100% troška studija za sve tri godine prijediplomskog studija za najboljeg redovitog jednog studenta po studijskom programu (Primijenjeno računarstvo, Multimedijska produkcija, Digitalni marketing, Dizajn, na hrvatskom jeziku), koji ove godine na državnoj maturi ostvari rezultat od 900 ili više bodova.

B) Stipendije iz gospodarskog fonda Stipendije iz gospodarskog fonda za izvrsne pristupnike na stručni prijediplomski i stručni diplomski studij (redovne i izvanredne) u iznosu do ukupno 300.000 kn na godinu koje pokrivaju pojedinačne iznose stipendija od 2.000 kn do iznosa pune trogodišnje školarine: 110.800 kn, a dodjeljuju se za studente koji u ovoj školskoj godini upisuju studij po prvi put.

C) Stipendije za više studijske godine 20 stipendija koje pokrivaju 10% do 30% cijene školarine za studente druge i treće godine stručnih prijediplomskih studija i druge godine stručnih  diplomskog studija za ostvarene izvrsne rezultate studiranja.

D) Stipendija za izvrsnog studenta slabijeg imovinskog stanja – Klising d.o.o.

E) Raiffesien bank Austria d.d. će u akademskoj godini 2023./2024. stipendirati jednog studenta iz svijeta digitalnih tehnologija Stipendijom „Luka Mak“.

F) White Shark stipendija za nadarenog studenta s projektom iz područja razvoja računalnih igara.

G) Stipendija Udruge hrvatsko-američkih profesionalaca (ACAP) za izvrsne studente slabijeg imovinskog statusa

Opisi opcija iz stipendijskog programa

A) Visoko učilište Algebra spremno je stipendirati po jednog najboljeg redovitog studenta po prijavljenom studijskom programu (Primijenjeno računarstvo, Multimedijska produkcija, Digitalni marketing, Dizajn, na hrvatskom jeziku), na stručnom prijediplomskom studiju s ukupnim iznosom trogodišnje školarine (100% stipendija), čime student ostvaruje potpuno besplatno studiranje! Ova stipendija dostupna je za vrhunske pristupnike, koji su ove odnosno aktualne školske godine ostvarili više od 900 bodova na ispitima državne mature. Prijava za ovu stipendiju izvodi se na jednak način kao i prijava za stipendije iz gospodarskog fonda, ispunjavanjem i slanjem zamolbe koja je dostupna ovdje, slanjem dodatne dokumentacije te motivacijskim razgovorom u Prijavnom uredu.

B) Visoko učilište Algebra spremno je stipendirati kroz stipendiju Gospodarskog vijeća (iz gospodarskog fonda) vrhunske redovne studente, dobitnike međunarodnih ili državnih nagrada iz informatike ili matematike odnosno studente s izvrsnim rezultatima na prijemnom ispitu ili na ispitima državne mature te studente koji su ostvarili druge zapažene rezultate za vrijeme svog srednjoškolskog obrazovanja. Također, ove su stipendije dostupne i za izvanredne studente koji dokažu postojanje izvrsnih rezultata u prethodnom obrazovanju ili u radu, a koji su relevantni za područje studija. Ove su stipendije dostupne za upis prve godine stručnih prijediplomskih i prve godine stručnih diplomskih studija. Prijava za ovu stipendiju izvodi se dostavom ispunjene zamolbe dostupne u izborniku u podnožju stranice te dostavom detaljnog životopisa i dokumentacije kojom se dokazuju navodi iz zamolbe i životopisa. Svi kandidati koji se prijave na ovu vrstu stipendija bit će pozvani na motivacijski razgovor u Prijavnom uredu.

C) Najviše 20 stipendija svake godine kojima je pokriveno 10% (deset posto) do 30% (trideset posto) troška školarine u drugoj ili trećoj godini studija redovnim ili izvanrednim studentima stručnih prijediplomskih studija, sukladno ostvarenom rezultatu na studiju i studentima druge godine stručnog diplomskog studija. Već upisani studenti se prijavljuju na ovaj program kroz prijavni list dostupan unutar sustava digitalne referade Infoeduka.

D) Tvrtka Klising d.o.o. će u akademskoj godini 2023./2024. stipendirati jednog studenta slabijeg imovinskog stanja na stručnom prijediplomskom studiju Programskog inženjerstva, koji je tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvario odlične rezultate. Vrednovanje prijava za punu stipendiju za sve tri godine stručnog prijediplomskog studija Programsko inženjerstvo uzet će u obzir: ocjene iz srednje škole koje moraju u ukupnom prosjeku biti najmanje 4.2, ostvareni rezultati na ispitima državne mature (Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik), rezultate na natjecanjima iz računarstva, informatike i matematike, potvrde o položenim industrijskim certifikatima iz područja programiranja ili baza podataka te potvrde sudjelovanja na relevantnim projektima (ako je kandidat/kandidatkinja sudjelovala na istima), pisma preporuke, kao i trenutni socijalno-ekonomski status kandidata.

Primatelj Stipendije je obvezan:

 1. a) redovito polagati ispite Studijskog programa na način da svaku akademsku godinu završi sa minimalno 40 ECTS bodova te uzastopno upisuje svaku narednu, višu godinu Studijskog programa
 2. b) kod Davatelja stipendije uz adekvatnu naknadu tijekom 6. semestra Studijskog programa obaviti 160 sati obvezne stručne prakse
 3. c) po završetku Studijskog programa odnosno po uspješnoj obrani Završnog rada kod Davatelja stipendije uz adekvatnu naknadu obaviti 12 mjeseci pripravničkog staža.

E) Raiffesien bank Austria d.d. će u akademskoj godini 2023./2024. stipendirati jednog studenta iz svijeta digitalnih tehnologija Stipendijom „Luka Mak“.  Stipendija „Luka Mak“ u potpunosti pokriva trogodišnji program stručnog prijediplomskog studija digitalnog marketinga na Visokom učilištu Algebra. Idealan kandidat za ovu stipendiju je u stalnoj potrazi za znanjem, rado sluša, ne boji se postavljati pitanja, a još više voli tražiti odgovore.

Primatelj Stipendije je obvezan:

 • a) redovito polagati ispite Studijskog programa na način da svaku akademsku godinu završi sa minimalno 40 ECTS bodova i prosjekom ocjena 4,2 te uzastopno upisuje svaku narednu, višu godinu Studijskog programa;
 • b) u posljednjem tjednu rujna svake kalendarske godine (odnosno najkasnije na dan 30. rujna svake kalendarske godine) Davatelju stipendije dostaviti:
  • (1) potvrdu o statusu studenta (školovanju) iz koje je vidljivo da je Primatelj stipendije stekao uvjet za upis naredne godine studija i
  • (2) predračun u pogledu plativog iznosa školarine za narednu godinu studija;
 • c) svakog mjeseca po primitku uplate stipendije izvršiti plaćanje Visokom učilištu sukladno izdanom predračunu
 • d) ne mijenjati studij ili smjer unutar Visokog učilišta bez prethodne suglasnosti Davatelja stipendije;
 • e) za potrebe uplate stipendije otvoriti žiro račun kod Davatelja stipendije. Za studente postoji FlexiSTUDENT paket usluga koji sadrži i žiro i tekući račun te druge korisne usluge, a dostupan je bez naknade.
 • f) održavati dostojanstveno i uzorno ponašanje te poštovati sve unutarnje propise Visokog učilišta.

Kako konkurirati za stipendiju?

Kandidati koji žele sudjelovati na stipendijskom natječaju moraju do 10. lipnja 2023. na adresu stipendija@algebra.hr poslati svoj životopis, Zamolbu i odgovore na sljedeća dva pitanja:

 • Koji je za tebe dobar primjer digitalnog oglašavanja i zašto? Slobodno potkrijepi primjerom.
 • Koji je za tebe loš primjer digitalnog oglašavanja i zašto? Slobodno napiši svoj prijedlog kako bi to moglo izgledati bolje.

Luka je imao tu nevjerojatnu sposobnost da iskreno kaže svoje mišljenje, a da pritom baš nikog ne povrijedi. Uvijek se trudio biti bolji, svaki dan je učio od drugih i učio druge te pomicao granice. Ako i tebe krase takve osobine – možda upravo tebe čeka Stipendija Luka Mak.

Rokovi stipendijskog programa

 • Natječaj za stipendije iz E programa završava 10. 6. 2023.

TKO JE LUKA MAK*

Luka Mak je bio izuzetna osoba. Bio je dobri duh digitalnih kanala, kolega i prijatelj koji će zauvijek ostati u našim srcima.  Lukine ideje, dobrota, nevjerojatna pozitivna energija i vječna želja za učenjem i dijeljenjem znanja ono su što želimo da i dalje živi.  Njegov život je naglo prekinut, ali sjećanje na njega će ovom stipendijom trajati i inspirirati generacije. Učiti treba od najboljih, zar ne? Zato ova RBA stipendija nosi Lukino ime.

F) Tvrtka Šmit-electronic d.o.o u akademskoj godini 2023./2024. stipendirat će jednog studenta na prijediplomskom studijskom programu Razvoj računalnih igara. Vrednovanje prijava za punu stipendiju za sve četiri studijske godine uzet će u obzir obvezne kriterije: ispunjena Zamolba za dodjelu stipendije, ocjene iz srednje škole koje moraju u ukupnom prosjeku biti najmanje 4.2, projekt iz područja razvoja računalnih igara, životopis kao i neobvezne kriterije: potvrde o ostvarenim rezultatima na relevantnim natjecanjima (računarstvo, informatika i matematika), pisma preporuke, industrijske certifikate. Davatelj stipendije preuzima u cijelosti obvezu plaćanja troškova četverogodišnjeg studijskog programa sve dok student odnosno primatelj stipendije upisuje višu godinu za godinom (upis više od 40 ECTS bodova). Sve ostale eventualne troškove studiranja koji uključuju i ponovni upis kolegija i/ili druga davanja podmiruje student.

G) Udruga hrvatsko-američkih profesionalaca (ACAP) međunarodna je mreža koju čini 2.000 stručnjaka iz poslovne i akademske zajednice. Od 2014. ACAP nastoji povezati i potaknuti hrvatsko-američke profesionalce iz Sjedinjenih Američkih Država i svijeta na području razmjene ideja i suradnje na raznim inicijativama, čuvajući pritom kulturnu baštinu i posebnosti obje zemlje. ACAP je neovisna, neprofitna, apolitična i nereligijska udruga koja je aktivna u pružanju mogućnosti za profesionalni razvoj, obrazovanje mladih, kulturnu razmjenu, kao i u promicanju gospodarskih i poslovnih interesa te dobrotvornom radu.

Udruga hrvatsko-američkih profesionalaca (ACAP) u akademskoj godini 2023./2024. donijela je odluku o stipendiranju tri Algebrina studenta slabijeg imovinskog statusa u iznosu od 1.000 USD  na prvoj godini studija prijediplomske razine.

Vrednovanje prijava za stipendiju uključuje obvezne kriterije:

 • ocjene iz srednje škole koje moraju u ukupnom prosjeku biti najmanje 4.2
 • položen ispit iz engleskog jezika razine A na Državnoj maturi s ocjenom 4 ili 5
 • socijalno-ekonomski status kandidata

kao i kriterije koji će biti dodatno vrednovani:

 • esej na temu Croatian-American Relations: A Journey of Friendship na engleskom jeziku
 • ukupan rezultat na ispitima državne mature
 • rezultati na natjecanjima iz područja engleskog jezika, ekonomije, umjetnosti i računarstva
 • sudjelovanje na relevantnim projektima
 • pismo preporuke

Zamolbu za dodjelu stipendije pošaljite na stipendija@racunarstvo.hr najkasnije do 25. rujna 2023.

Odabrani kandidati imat će priliku usko surađivati na projektima i aktivnostima ACAP-a i Algebre s ciljem ostvarenje kvalitetnije suradnje obiju zemalja te otvaranja novih inicijativa usmjerenih na jačanje hrvatsko-američkih odnosa i zajedničkih interesa.

Prijave za stipendije iz stipendijskog programa i način dodjele stipendija

Prijava za stipendije iz A, B, D, E, F i G programa izvodi se dostavom ispunjene zamolbe dostupne u izborniku u podnožju stranice te dostavom detaljnog životopisa i dokumentacije kojom se dokazuju navodi iz zamolbe i životopisa na email adresu: stipendija@algebra.hr. Prijavitelj mora biti spreman svoj zahtjev za stipendijom obrazložiti kroz motivacijski razgovor.

Vrednovanje prijava za prijediplomske stručne studije bit će izvedeno prema:

 • ocjenama u srednjoj školi koje moraju u ukupnom prosjeku svih ocjena biti najmanje 4.2,
 • rezultatima na natjecanjima iz informatike ili matematike, ako je kandidat sudjelovao na istima,
 • relevantnim projektima, ako je kandidat sudjelovao na istima,
 • ostvarenom rezultatu na prijemnom ispitu ili na ispitima državne mature,
 • pismima preporuke, itd.

Vrednovanje prijava za diplomske stručne studije bit će izvedeno prema:

 • relevantnim projektima, ako je kandidat sudjelovao na istima
 • ostvarenom rezultatu (prosjek ocjena svih kolegija) na prethodnom studiju
 • pismima preporuke, itd.

Studenti koji se upišu na studij i uplate upisninu ili čitavu školarinu prije okončanja natječaja za stipendije mogu sudjelovati u natječaju, a Visoko učilište Algebra će u slučaju odobrenja stipendije svakom takvom studentu izvršiti povrat uplaćene razlike ili čitave školarine ako mu bude dodijeljena puna stipendija.

Rokovi stipendijskog programa

Natječaj za stipendije iz A programa završava prvim danom upisa u ljetnom upisnom roku.
Natječaj za stipendije iz B programa za prijediplomske stručne studije završava prvim danom upisa u ljetnom upisnom roku, a iznimno ukoliko ostane sredstva prvim danom upisa u jesenskom upisnom roku.
Natječaj za stipendije iz B programa za diplomske stručne studije završava prvim danom upisa u proljetnom upisnom roku.
Natječaj za stipendije iz C programa završava 15. kolovoza.
Natječaj za stipendije iz D programa završava 3. 7. 2023.
Natječaj za stipendije iz E programa završava 3. 7. 2023.
Natječaj za stipendije iz G programa završava 25. 9. 2023.

Generalne napomene za sve stipendijske programe

Stipendije koje se dodjeljuju za čitav trogodišnji stručni prijediplomski studij (pune 100% stipendije iz A ili B programa) dodjeljuju se bezuvjetno i vrijede za pokrivanje svih redovnih troškova školarine za sve tri godine studija. Puna 100% stipendija ne pokriva eventualne izlaske na komisijske ispite, ponavljanje pojedinih kolegija, ponavljanje školske godine i slično. Stipendije koje se odobravaju za pojedinu godinu studija odnose se samo na tu godinu. Daljnje stipendije za više godine su također dostupne (C program) i one se odobravaju godinu za godinom na način da je stipendiranje u idućoj godini vezano uz ostvareni rezultat u prethodnoj studijskoj godini (položeni svi kolegiji, a prosječna ocjena ne smije biti manja od 4,0).
Visoko učilište Algebra nema obavezu odobriti niti jednu stipendiju ukoliko kvaliteta pristiglih prijava ne bude na zadovoljavajućoj razini.

 

Stipendije i financijske potpore

Zašto je Algebra siguran izbor za tvoju budućnost?

Vjetar u
leđa

Kod nas ćeš naučiti sve o informacijskim tehnologijama, području za kojim potražnja stalno raste. Vjerujemo da ćemo ti tako osigurati podlogu za osobni razvoj i učiniti te metom poslodavaca.

Moderna metodologija

Odbijamo stajati na mjestu u svijetu koji se sve brže i brže mijenja. Jako pazimo da svaki studijski program bude u skladu s modernim trendovima i ide u korak s vremenom.

Kvaliteta bez premca

Ponosni smo na brojna priznanja i status najkvalitetnijeg stručnog studija u Hrvatskoj. Iz godine u godinu se trudimo opravdati ukazano povjerenje, jer znamo da tvoja budućnost ovisi o tome. Zato svoju zadaću ne shvaćamo olako.

Newsletter

Želiš biti u tijeku sa svim novostima vezanim uz Algebru? Prijavi se na naš newlsetter.