Pokrenuli smo program stipendiranja nadarenih studenata i u ovoj školskoj godini.

Uvjereni smo da su digitalne tehnologije važne za razvoj društva i podižu razinu konkurentnosti na svjetskom tržištu i znamo da Hrvatskoj nedostaje stručnjaka upravo iz ovog područja.

Stipendijski program sastoji se od opcija kako slijedi:

A) Stipendije za izvrsnost Pune stipendije koje pokrivaju 100% troška studija za sve tri godine preddiplomskog studija za najboljeg redovitog jednog studenta po studijskim područjima (računarstvo, ekonomija, umjetnost), koji ove godine na državnoj maturi ostvari rezultat od 900 ili više bodova (ne uključuje bodove dobivene na motivacijskom razgovoru).

B) Stipendije iz gospodarskog fonda Stipendije iz gospodarskog fonda za izvrsne pristupnike na preddiplomski i diplomski studij (redovne i izvanredne) u iznosu do ukupno 300.000 kn godišnje koje pokrivaju pojedinačne iznose stipendija od 2.000 kn do iznosa pune trogodišnje školarine: 102.402 kn, a dodjeljuju se za studente koji u ovoj školskoj godini upisuju studij po prvi puta.

C) Stipendije za više studijske godine 10 stipendija koje pokrivaju 10% do 30% cijene školarine za studente druge i treće godine preddiplomskih studija i druge godine diplomskog studija za ostvarene izvrsne rezultate studiranja.

D) Stipendije za izvrsne studente slabijeg imovinskog stanja – Udruga za poticanje i razvoj obrazovanja – Servus

Opisi opcija iz stipendijskog programa

A) Visoko učilište Algebra spremno je stipendirati najboljeg redovitog jednog studenta po studijskom području (računarstvo, ekonomija, umjetnost), na preddiplomskom studiju s ukupnim iznosom trogodišnje školarine (100% stipendija) čime student ostvaruje potpuno besplatno studiranje! Ova stipendija dostupna je ukupno za maksimalno tri vrhunska pristupnike po studijskim područjima (računarstvo, ekonomija, umjetnost), koji su ove odnosno aktualne godine ostvarili više od  900 bodova na ispitima državne mature (ne uključuje bodove dobivene na motivacijskom razgovoru). Prijava za ovu stipendiju izvodi se na jednak način kao i prijava za stipendije iz gospodarskog fonda, ispunjavanjem i slanjem zamolbe koja je dostupna ovdje, slanjem dodatne dokumentacije te motivacijskim razgovorom u Prijavnom uredu.

B) Visoko učilište Algebra spremno je stipendirati kroz stipendiju Gospodarskog vijeća (iz gospodarskog fonda) vrhunske redovne studente, dobitnike međunarodnih ili državnih nagrada iz informatike ili matematike odnosno studente s izvrsnim rezultatima na prijemnom ispitu ili na ispitima državne mature te studente koji su ostvarili druge zapažene rezultate za vrijeme svog srednjoškolskog obrazovanja. Također, ove su stipendije dostupne i za izvanredne studente koji dokažu postojanje izvrsnih rezultata u prethodnom obrazovanju ili u radu, a koji su relevantni za područje studija. Ove su stipendije dostupne za upis prve godine preddiplomskih i prve godine diplomskih studija. Prijava za ovu stipendiju izvodi se dostavom ispunjene zamolbe dostupne u izborniku u podnožju stranice te dostavom detaljnog životopisa i dokumentacije kojom se dokazuju navodi iz zamolbe i životopisa. Svi kandidati koji se prijave na ovu vrstu stipendija biti će pozvani na motivacijski razgovor u Prijavnom uredu.

C) Najviše 10 (deset) stipendija svake godine kojima je pokriveno 10% (deset posto) do 30% (trideset posto) troška školarine u drugoj ili trećoj godini studija redovnim ili izvanrednim studentima preddiplomskih studija, sukladno ostvarenom rezultatu na studiju i studentima druge godine diplomskog studija. Već upisani studenti se prijavljuju na ovaj program kroz prijavni list dostupan unutar sustava digitalne referade Infoeduka.

D) Udruga za poticanje i razvoj obrazovanja – Servus u akademskoj godini 2020./2021 stipendirat će dvoje studenata slabijeg imovinskog stanja koji upišu neki od preddiplomskih studija iz područja računarstva na Visokom učilištu Algebra. Stipendija je namijenjena pojedincima koji imaju želju i ambiciju te potencijal završiti studij ove vrste ali si ga, zbog imovinske situacije, do sada nisu mogli priuštiti. Cilj udruge jest, između ostaloga, nastaviti i dodatno razraditi ovaj održivi projekt koji potiče stipendirane studente na razmišljanje o važnosti obrazovanja kako bi i sami, za koju godinu, predložili svoje buduće kolegice i kolege koje bi vrijedilo stipendirati. Vrednovanje prijava za punu stipendiju za sve tri godine preddiplomskog studijskog programa računarstva uzet će u obzir: ocjene iz srednje škole koje moraju u ukupnom prosjeku svih ocjena biti najmanje 4.2, ostvareni rezultat na ispitima državne mature (Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik), rezultate na natjecanjima iz računarstva, informatike i matematike (ako je kandidat sudjelovao na istima), relevantne projekte (ako je kandidat sudjelovao na istima), pisma preporuke, kao i trenutni socijalno-ekonomski status kandidata.

Prijave za stipendije iz stipendijskog programa i način dodjele stipendija

Prijava za stipendije iz A, B i D programa izvodi se dostavom ispunjene zamolbe dostupne u izborniku u podnožju stranice te dostavom detaljnog životopisa i dokumentacije kojom se dokazuju navodi iz zamolbe i životopisa na email adresu: stipendija@algebra.hr. Prijavitelj mora biti spreman svoj zahtjev za stipendijom obrazložiti kroz motivacijski razgovor.

Vrednovanje prijava za preddiplomske studije biti će izvedeno prema:

  • ocjenama u srednjoj školi koje moraju u ukupnom prosjeku svih ocjena biti najmanje 4.2,
  • rezultatima na natjecanjima iz informatike ili matematike, ako je kandidat sudjelovao na istima,
  • relevantnim projektima, ako je kandidat sudjelovao na istima,
  • ostvarenom rezultatu na prijamnom ispitu ili na ispitima državne mature,
  • pismima preporuke, itd.

Vrednovanje prijava za diplomske studije biti će izvedeno prema:

  • relevantnim projektima, ako je kandidat sudjelovao na istima
  • ostvarenom rezultatu (prosjek ocjena svih kolegija) na prethodnom studiju
  • pismima preporuke, itd.

Studenti koji se upišu na studij i uplate upisninu ili čitavu školarinu prije okončanja natječaja za stipendije mogu sudjelovati u natječaju, a Visoko učilište Algebra će u slučaju odobrenja stipendije svakom takvom studentu izvršiti povrat uplaćene razlike ili čitave školarine ako mu bude dodijeljena puna stipendija.

Rokovi stipendijskog programa

Natječaj za stipendije iz A programa završava prvim danom upisa u ljetnom upisnom roku.
Natječaj za stipendije iz B programa za preddiplomske studije završava prvim danom upisa u ljetnom upisnom roku, a iznimno ukoliko ostane sredstva prvim danom upisa u jesenskom upisnom roku.
Natječaj za stipendije iz B programa za diplomske studije završava prvim danom upisa u proljetnom upisnom roku.
Natječaj za stipendije iz C programa završava 10 dana prije dana početka nastave za studijsku godinu za koju se student prijavljuje.
Natječaj za stipendije iz D programa završava 6. 7. 2020.

Generalne napomene za sve stipendijske programe

Stipendije koje se dodjeljuju za čitav trogodišnji preddiplomski studij (pune 100% stipendije iz A ili B programa) dodjeljuju se bezuvjetno i vrijede za pokrivanje svih redovnih troškova školarine za sve tri godine studija. Puna 100% stipendija ne pokriva eventualne izlaske na komisijske ispite, ponavljanje pojedinih kolegija, ponavljanje školske godine i slično. Stipendije koje se odobravaju za pojedinu godinu studija odnose se samo na tu godinu. Daljnje stipendije za više godine su također dostupne (C program) i one se odobravaju godinu za godinom na način da je stipendiranje u idućoj godini vezano uz ostvareni rezultat u prethodnoj studijskoj godini (ocjene i broj bodova postignut na svakom kolegiju).
Visoko učilište Algebra nema obavezu odobriti niti jednu stipendiju ukoliko kvaliteta pristiglih prijava ne bude na zadovoljavajućoj razini.
Stipendijski programi nisu kumulativni odnosno stipendije se ne zbrajaju nego student izabire (od programa za koje se kvalificirao) onaj koji je za njega najpovoljniji.

 

Stipendije i financijske potpore

Zašto je Algebra siguran izbor za tvoju budućnost?

Vjetar u
leđa

Kod nas ćeš naučiti sve o informacijskim tehnologijama, području za kojim potražnja stalno raste. Vjerujemo da ćemo ti tako osigurati podlogu za osobni razvoj i učiniti te metom poslodavaca.

Moderna metodologija

Odbijamo stajati na mjestu u svijetu koji se sve brže i brže mijenja. Jako pazimo da svaki studijski program bude u skladu s modernim trendovima i ide u korak s vremenom.

Kvaliteta bez premca

Ponosni smo na brojna priznanja i status najkvalitetnijeg stručnog studija u Hrvatskoj. Iz godine u godinu se trudimo opravdati ukazano povjerenje, jer znamo da tvoja budućnost ovisi o tome. Zato svoju zadaću ne shvaćamo olako.

Newsletter

Želiš biti u toku sa svim novostima vezanim uz fakultet? Prijavi se na naš newsletter.