Naslovnica

Natječaj za upis na stručni studij Digitalnog marketinga

Visoko učilište Algebra u akademskoj godini 2019./2020. raspisuje

NATJEČAJ

za upis studenata na trogodišnji preddiplomski stručni studij Digitalni marketing za redovne studente i izvanredne studente u akademskoj godini 2019./2020.

O STUDIJU

Naziv: preddiplomski stručni studij Digitalni marketing

Zvanje koje se stječe: stručni prvostupnik digitalnog marketinga uz kraticu bacc. dig. mark.

Studij donosi 180 ECTS bodova.

UVJETI UPISA

Pravo upisa: imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Hrvatskoj. Kandidati koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Prijavu za prijelaz s drugog studija mogu podnijeti studenti srodnih studija.

Prijelaznici: Prijelaznici s drugih fakulteta oslobođeni su prijemnog ispita. Cijena studija može se umanjiti razmjerno broju priznatih ECTS bodova za već položene kolegije na drugom studiju, sukladno Odluci o priznavanju ispita i certifikata.

NASTAVA: 

Nastava se odvija 17 tjedana unutar svakog od dva semestra u trajanju od prosječno 5 školskih sati dnevno odnosno 22 do 24 šk. sata tjedno. Termine održavanja nastave i raspored određuje Visoko učilište Algebra respektirajući želje studenta i ekonomsku opravdanost.

Termini održavanja nastave:

 • radnim danima u terminu od 8:00 do 16:30 sati vježbe. Predavanja u istom terminu ili od 17:00 do 22:00 sati (redovni i izvanredni studenti mogu birati ovaj termin);
 • dva radna dana u tjednu (npr. srijeda i petak) od 17:00 do 22:00 sati, subotom okvirno u terminima između 08:00 do 20:15 sati (samo izvanredni studenti mogu birati ove termine).

UPISNA KVOTA

Visoko učilište Algebra u ak. godini 2019./2020. upisuje najviše 100 redovnih i 40 izvanrednih studenata.

UPISNI POSTUPAK

Upisni postupak odvijat će se kroz sljedeće moguće postupke:

 1. upis za prijelaznike s drugih studija
 2. upis putem prijemnog ispita
 3. upis priznavanjem rezultata ispita državne mature

A) UPIS ZA PRIJELAZNIKE S DRUGIH STUDIJA

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su završili najmanje četverogodišnju srednju školu i koji su:

 • upisani na drugi studij,
 • ispisani s drugog studija,
 • završili preddiplomski ili diplomski studij na drugom visokom učilištu.

Prijelaz studenata s drugih stručnih ili sveučilišnih studija je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom i u skladu s ECTS bodovima koje su ostvarili. Studenti prijelaznici oslobođeni su prijemnog ispita i za potrebe prijave ispunjavaju samo prijavni obrazac na stranici visokog učilišta te plaćaju troškove razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka za prijelaznike iznose 300,00 kuna i uplaćuju se na žiro račun škole.

Upis studenata prijelaznika moguć je neovisno o datumima prijemnih ispita i upisnih rokova do 7 dana prije početka školske godine ili do ispunjenja upisnih kvota. Prijave za upis se predaju isključivo preko elektroničkog sustava prijave na web stranici visokog učilišta.

B) UPIS PUTEM PRIJEMNOG ISPITA

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su:

 • završili srednju strukovnu školu u ovoj školskoj godini
 • maturirali prethodnih godina, a ove godine su odlučili pristupiti polaganju prijemnog ispita – srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske
 • svoje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine.

Upisni postupak i prijemni ispiti će se odvijati u rokovima kako slijedi:

 

Proljetni upisni rok
3. 12. 2018. – 3. 5. 2019. Rok za predaju prijave (elektronička prijava na web stranici Visokog učilišta).
29. 4. 2019. – 2. 5. 2019. Visoko učilište Algebra za sve zainteresirane kandidate provodit će besplatne pripreme za prijemni ispit iz područja matematike. Besplatne pripreme nisu obavezne, a odvijaju se kroz 4 radna dana u jednom tjednu u popodnevnom terminu.
4. 5.2019. Održavanje prijemnog ispita.
6. 5. 2019. Javna objava rezultata prijemnog ispita.
7. 5. 2019. – 17. 5. 2019. Upisi.

 

Ljetni upisni rok
6. 5. 2019. – 19. 7. 2019. Rok za predaju prijave (elektronička prijava na web stranici Visokog učilišta).
15. 7. 2019. – 18. 7. 2019. Visoko učilište Algebra za sve zainteresirane kandidate provodit će besplatne pripreme za prijemni ispit iz područja matematike. Besplatne pripreme nisu obavezne, a odvijaju se kroz 4 radna dana u jednom tjednu u popodnevnom terminu.
20. 7. 2019. Održavanje prijemnog ispita.
22. 7. 2019. Javna objava rezultata prijemnog ispita.
23. 7. 2019. – 26. 7. 2019. Upisi.

 

Jesenski upisni rok
22. 7. 2019. – 20. 9. 2019. Rok za predaju prijave (elektronička prijava na web stranici Visokog učilišta).
16. 9. 2019. – 19. 9. 2019. Visoko učilište Algebra za sve zainteresirane kandidate provodit će besplatne pripreme za prijemni ispit iz područja matematike. Besplatne pripreme nisu obavezne, a odvijaju se kroz 4 radna dana u jednom tjednu u popodnevnom terminu.
21. 9. 2019. Održavanje prijemnog ispita.
23. 9. 2019, Javna objava rezultata prijemnog ispita.
24. 9. 2019. – 27. 9. 2019. Upisi.

C) UPIS PRIZNAVANJEM REZULTATA ISPITA DRŽAVNE MATURE

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su:

 • završili četverogodišnju srednju školu ili gimnaziju u ovoj školskoj godini
 • maturirali prethodnih godina, a ove godine su odlučili pristupiti polaganju ispita državne mature.

Studenti se upisuju u skladu s propisanim rokovima i procedurama državne mature u srpnju 2019. godine, a prijavljuju se na studij kroz mrežnu stranicu Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (www.postanistudent.hr).

Postupak upisa u ljetnom upisnom roku održavat će se kako slijedi:

3. 6. 2019. – 28. 6. 2019. Polaganje ispita državne mature.
10. 7. 2019. Objava privremenih rang lista za upis na studijske programe.
15. 7. 2019. Objava konačnih rang lista za upise na studijske programe.
16. 7. 2019. – 26. 7. 2019. Upisi na studij.

 

Postupak upisa u jesenskom upisnom roku održavat će se kako slijedi:

21. 8. 2019. – 6. 9. 2019. Polaganje ispita državne mature.
11. 9. 2019. Objava privremenih rang lista za upis na studijske programe.
17. 9. 2019. Objava konačnih rang lista za upise na studijske programe.
18. 9. 2019. – 27. 9. 2019. Upisi na studij.

PRIJAVE ZA UPIS

Podnose se isključivo popunjavanjem obrasca za prijavu na web stranici visokog učilišta i dodatno kroz mrežnu stranicu Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (www.postanistudent.hr) za studente koji polažu ispite državne mature.

RAZREDBENI POSTUPAK

A) Razredbeni postupak unutra prijemnog ispita obuhvaća:

 • bodovanje uspjeha u srednjoj školi
 • pismenu provjeru znanja putem zadataka objektivnog tipa
 • razgovor s pristupnikom*.

B) Na razredbenom postupku može se postići najviše 1100 bodova i to:

 • na temelju uspjeha u srednjoj školi – najviše 400 bodova
 • na testu provjere znanja iz matematike – najviše 300 bodova
 • na testu provjere znanja iz engleskog jezika – najviše 300 bodova
 • razgovor s pristupnikom* – najviše 100 bodova.

Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni najkasnije 1 radni dan po završetku postupka na oglasnoj ploči visokog učilišta odnosno na Internetu. Troškovi razredbenog postupka iznose 300,00 kuna i uplaćuju se na žiro račun škole najmanje 3 dana prije prijemnog ispita.

C) Razredbeni postupak kroz polaganje ispita državne mature se boduje kako slijedi:

 • na temelju uspjeha u srednjoj školi – najviše 400 bodova
 • na ispitu osnovne (B) razine iz matematike – najviše 200 bodova
 • na ispitu osnovne (B) razine iz engleskog jezika – najviše 200 bodova
 • na ispitu osnovne (B) razine iz hrvatskog jezika – najviše 200 bodova
 • razgovor s pristupnikom* – najviše 100 bodova.

Razredbeni postupak za buduće studente koji se upisuju temeljem rezultata polaganja ispita državne mature Visoko učilište Algebra ne naplaćuje.

*Važna napomena:

Svaki od navedenih razredbenih postupaka obuhvaća razgovor s pristupnikom pri čemu se provodi:

 • procjena informiranosti i motiviranosti za studij te posebna dostignuća (natjecanja, projekti i slično)
 • procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij – što može biti isključujući čimbenik odnosno negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij.

CIJENA STUDIJA

Iznos školarine i modeli plaćanja definirani su aktualnom Odlukom o naknadama troškova, cijenama školarina i usluga objavljenoj na: https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Odluka-o-naknadama-troškova-studija-VUA_25.03.2019-2.pdf

Stipendije i financijske potpore dodjeljuju se sukladno aktualnom natječaju objavljenom na web stranici Visokog učilišta Algebra: https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/upisi/financiranje-i-pogodnosti/.

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

Iznos troškova studija za jednu akademsku godinu (godišnja školarine) uključuje:

 • nastavu prema nastavnom planu i programu,
 • uporabu nastavne i računalne opreme, softverskih sustava (sustav za e-učenje, sustav za testiranje znanja, sustav za anketiranje, sustav digitalne referade…) te knjižnice s dovoljnim brojem svih naslova za svakog studenta,
 • tri izlaska na ispit za svaki kolegija studija (ne uključuje komisijski ispit),
 • nastavne materijale u izdanju Visokog učilišta Algebra, dostupne u tiskanom i/ili digitalnom obliku, a koje studenti nisu posudili u knjižnici Visokog učilišta Algebra,
 • korištenje službenih nastavnih materijala u izdanju tehnoloških tvrtki potrebnih za provođenje vježbi i pripremu za certifikacijske ispite dostupnih kroz knjižnicu Visokog učilišta Algebra,
 • po jedan izlazak na certifikacijski ispit u skladu s nastavnim planom studija za stjecanje certifikata (ovisno o smjeru i studiju) i prema aktualnom Popisu dostupnih certifikata i uvjetima pristupanja, a prema objavljenom natječaju za upis odnosno druge adekvatne industrijske certifikate koje uvedu globalne tehnološke tvrtke za vrijeme trajanja studija**,
 • softverski paket Microsoft MSDN te druge materijale koji su osigurani ugovorima Visokog učilišta Algebra i principala,
 • aktivni rad sa studentima završne godine kroz Centar karijera škole u smislu njihovog povezivanja s gospodarstvom,
 • mogućnost korištenja sportske dvorane sukladno rasporedu koji odredi Visoko učilište Algebra,
 • diplomu i dopunsku ispravu diplomi,
 • prisustvovanje tehnološkim, stručnim i znanstvenim konferencijama za studente koji, sukladno Pravilniku o nagrađivanju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Visokog učilišta Algebra, ostvare uvjete za besplatno sudjelovanje,
 • mogućnost sudjelovanja u međunarodnoj studentskoj razmjeni ili realizaciju studentske prakse kod poslodavaca u inozemstvu uz financijsku podršku programa za akademsku mobilnost studenata, sukladno dostupnom broju mjesta i kvaliteti prijavljenih kandidata odnosno rezultatima natječaja za sudjelovanje.

 

** Uključen je po 1 izlazak na svaki od potrebnih ispita u cilju stjecanja međunarodnog certifikata za one studente koji za vrijeme nastave i međuispita zadovolje preduvjete za certifikaciju.

POČETAK NASTAVE

30. 9. 2019. godine započinje nastava u zimskom semestru.

DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti u Prijavnom uredu putem maila prijavni.ured@algebra.hr i/ili putem telefona +385 (0)1 2222-148 te se putem elektronske pošte može poslati upit za termin savjetovanja: prijavni.ured@algebra.hr. Brojevi telefona su: +385 (0)1 2222-148 (Prijavni ured) ili +385 (0)1 2222-182 (Studentska referada).

Podijeli: Facebook Twitter

BUDI IZVRSTAN U ONOM ŠTO VOLIŠ. ZAISKRI.

Prijavi se

Zašto je Algebra siguran izbor za tvoju budućnost?

Vjetar u
leđa

Kod nas ćeš naučiti sve o informacijskim tehnologijama, području za kojim potražnja stalno raste. Vjerujemo da ćemo ti tako osigurati podlogu za osobni razvoj i učiniti te metom poslodavaca.

Moderna metodologija

Odbijamo stajati na mjestu u svijetu koji se sve brže i brže mijenja. Jako pazimo da svaki studijski program bude u skladu s modernim trendovima i ide u korak s vremenom.

Kvaliteta bez premca

Ponosni smo na brojna priznanja i status najkvalitetnijeg stručnog studija u Hrvatskoj. Iz godine u godinu se trudimo opravdati ukazano povjerenje, jer znamo da tvoja budućnost ovisi o tome. Zato svoju zadaću ne shvaćamo olako.

Newsletter

Želiš biti u toku sa svim novostima vezanim uz fakultet? Prijavi se na naš newsletter.