Virtualizacija omogućava pokretanje više virtualnih mašina na jednom fizičkom računalu uz dijeljenje resursa tog jednog računala u različitim okruženjima. Svaka virtualna mašina može pogoniti različiti operativni sustav i različite aplikacije na istom fizičkom računalu.

Unaprijedite svoje poslovanje virtualizacijom

Virtualizacija dramatično poboljšava efikasnost i dostupnost resursa i poslovnih aplikacija u organizaciji. Interni hardverski resursi nisu u potpunosti iskorišteni u modelu “jedan server, jedna aplikacija” i IT administratori provode previše vremena u održavanju servera umjesto na poboljšanja infrastrukture i IT usluga. Virtualna infrastruktura isporučuje resurse, aplikacije, pa čak i servere, kada i gdje su potrebni. Upotrebom virtualne infrastrukture, korisnici tipično štede 50-70% na ukupnim IT troškovima konsolidacijom raspoloživih resursa i isporukom visokodostupnih strojeva. Primjenom virtualne infrastrukture ostvaruju se konkretni rezultati, npr:

 • 60-80% stopa iskorištenja za x86 servere (porast sa 5-15% u odnosu na nevirtualizirana računala)
 • smanjenje troškova više od 3.000 USD godišnje po svakom virtualiziranom opterećenju
 • mogućnost snabdjevanja nove poslovne aplikacije u minutama umjesto u danima ili mjesecima
 • 85% poboljšanje u vremenu povrata sustava u funkciju zbog neplaniranog downtimea

Najpopularniji VMware seminari

VMware seminari se izvode u 3 službena, ponešto različita formata:

a) tradicionalni – klasična izvedba nastave kakvu svi poznajemo. Predavač u živo izlaže gradivo, demonstrira korištenje alata, odgovara na pitanja polaznika i daje podršku za vrijeme samostalnog izvođenja vježbi.

b) hibridni – moderniji format izvođenja nastave uz stalnu fizičku prisutnost predavača, ali uz upotrebu gotovih snimljenih video materijala. Polaznici samostalno savladavaju teoretski i pokazni dio (demonstracije) lekcije pomoću gotovih, snimljenih video materijala. Predavač je cijelo vrijeme u učionici, na raspolaganju za dodatna pojašnjenja, odgovaranje na pitanja i podršku za vrijeme samostalnog izvođenja vježbi. Algebra uz službene VMware materijale za najpopularnije naslove, svojim polaznicima nudi video materijale na hrvatskom jeziku na korištenje tijekom trajanja treninga.

c) online u živo – edukacija ne poznaje granice uz pomoć tehnologije. Klasična ili hibridna nastava iz učionice prenosi se online u živo i online polaznici bez umanjenja kvalitete prate teoretska izlaganja i demonstracije predavača, postavljaju pitanja kroz instant poruke ili glasovno, sudjeluju u diskusijama s drugim polaznicima u učionici i online te pomoću remote lab-a udaljeno pristupaju na okolinu za izvođenje službenih vježbi.

VMware vSphere: Install, Configure, Manage

Ovaj petodnevni seminar sastoji se od intenzivnih praktičnih (eng. hands-on) vježbi čiji je fokus na instalaciji, konfiguriranju i upravljanju VMware vSphere® 6.5 okolinom, što uključuje VMware ESXi™ 6.5 i VMware vCenter Server® 6.5. Polaznici koji će pohađati ovaj seminar bit će pripremljeni za administriranje vSphere infrastrukture u organizacijama svih veličina. Ovaj seminar predstavlja temelj za daljnje upoznavanje s većinom drugih VMware tehnologija u softverski definiranom (eng. software-defined) podatkovnom centru.

Također, seminar priprema polaznike za polaganje certifikacijskog ispita 2V0-621, koji je jedan od preduvjeta za stjecanje certifikata VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization (VCP6-DCV).

 

Prijavite se

VMware vSphere Optimize and Scale

Kroz ovaj petodnevni praktični seminar polaznici će dobiti napredna znanja i vještine za konfiguriranje i održavanje visoko dostupne i skalabilne virtualne infrastrukture. Kroz kombinaciju predavanja i praktičnih vježbi polaznici će konfigurirati i optimizirati VMware vSphere® 6.5 značajke s kojima će stvoriti temelj za skalabilnu infrastrukturu, te će diskutirati o tome gdje i kada te značajke ima najviše smisla iskoristiti. Polaznici koji će pohađati ovaj seminar produbit će svoje znanje i razumijevanje vSphere okruženja te kako napredne značajke tog okruženja mogu pogodovati poslovanju organizacije.

Ovaj seminar namijenjen je iskusnim IT administratorima, inženjerima i integratorima. Dodatno, seminar služi i kao priprema za certifikacijski ispit 2V0-621, koji je jedan od preduvjeta za stjecanje certifikata VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization (VCP6-DCV).

 

Prijavite se

VMware vSphere: Troubleshooting Workshop

Ova petodnevna hands-on praktična radionica pruža polazniku napredna znanja, vještine i mogućnosti za stjecanje kompetencija u otklanjanju grešaka (troubleshooting) u VMware® vSphere® okruženju. Radionica također povećava vještine i kompetencije u korištenju komandne linije (command line) za analizu problema. Radionica se temelji na VMware ESXi™ 5.1 i VMware® vCenter Server™ 5.1 platformi. VMware vSphere v5.1: Troubleshooting Workshop predstavlja jedan od preduvjeta za stjecanje VMware certifikata (VCP5-DCV – VMware Certified Professional – Dana Center Virtualization).

Na kraju seminara polaznici trebaju razumjeti i svladati kako:

  Koristiti VMware vSphere Web Client, komandnu liniju, i log datoteke za dijagnozu i ispravljanje problema u vSphere okruženju
  Konfigurirati SSL certifikate
  Rješavati mrežne probleme
  Rješavati probleme sa pohranom podataka
  Rješavati vCenter Server probleme
  Rješavati ESXi host probleme
  Rješavati probleme sa vSphere cluster-om
  Rješavati VMware vSphere vMotion probleme

Prijavite se

VMware vSphere: What’s New

Ovaj dvodnevni seminar s praktičnim (hands-on) vježbama istražuje nove mogućnosti u VMware vCenter Server 5.5 i VMware ESXi 5.5.
Teme uključuju VMware vSphere® 5.5 instalaciju i kako napraviti upgrade s vSphere 4.x na vSphere 5.5.

Nakon odslušanog seminara sa praktičnim primjerima polaznici trebaju razumjeti funkcionalnosti i mogućnosti vSphere 5.5, te znati:

 • Postavljati ESXi host
 • Postavljati vCenter Server instance
 • Postavljati vCenter Server appliance
 • Upravljati ESXi hostom koristeći vCenter Server
 • Upravljati ESXi storage-om koristeći vCenter Server
 • Koristiti vCenter Server u svrhu podešavanja i upravljanja ESXi networking i storage komponentama
 • Instalirati, upravljati i migrirati virtualne mašine
 • Upravljati pristupom korisnika VMware infrastrukturi
 • Koristiti vCenter server u svrhu nadzora upotrebe resursa
 • Koristiti vCenter Server u svrhu povećanja skalabilnosti
 • Koristiti VMware vSphere Update Manager u svrhu primjene ESXi zakrpa
 • Koristiti vCenter Server u svrhu upravljanja visokom dostupnosti i zaštitom podataka

Saznajte više…
Prijavite se

VMware vSphere v5: Design workshop

Seminar je namijenjen profesionalcima zaduženima za izradu arhitekture implementaciju i održavanje virtualnog okruženja baziranog na WMware tehnologiji.

Cilj ovoga seminara je pružiti znanja i vještine profesionalcima kako bi stekli kompetenciju u dizajniranju VMMware vSphere 5 virtualne infrastrukture. Uz definirana ograničenja i zahtjeve infrastruktura bi morala biti dostupna, skalabilna, upravljiva i osigurana kako bi postigla ciljeve poslovne organizacije. Ovaj seminar baziran je na VMware ESXi i VMware vCenter Server 5 verziji.

Po završetku ovog seminara polaznici moraju savladati:

 • Razumjeti i primijeniti framework dizajna
 • Dizajnirati rješenja za upravljanje diskovnim prostorom i podacima u velikim okruženjima.
 • Dizajnirati mrežu za korištenje vSphere-a u enterprise okruženju
 • Izračunati resurse okruženja za enterprise poduzeća
 • Dizajnirati virtualne mašine za rad aplikacija u virtualnom okruženju
 • Dizajnirati datacentre enterprise okruženja
 • Identificirati ciljeve dizajna, zahtjeve, ograničenja i rizike
 • Identificirati korisne informacije nužne za donošenje odluka o dizajnu
 • Prepoznati i analizirati preporuke najboljih praksi
 • Analizirati alternativne opcije dizajna

Prijavite se

VMware View Design Best Practices

Ovaj seminar predstavlja metodologiju dizajniranja VMware View-a za vSphere infrastrukturu. Metodologija uključuje preporuke za tip informacija i podatke koji moraju biti prikupljeni i analizirani kako bi se postigla usklađenost dizajna korisničkog sistema, desktop pocija, vSphere infrastrukture i View komponenti.
VMware najbolje prakse prezentiraju se tijekom svake faze dizajniranja procesa. Rad polaznika ovoga seminara prezentira se projektom realnog poslovnog okruženja i poslovnih potreba.

Na kraju seminara polaznici trebaju razumjeti principe dizajniranja VMware View-a i samostalno savladati:

 • Identifikaciju ciljeva dizajna, zahtjeve i ograničenja u dizajnu
 • Identificiraju informacije nužne za donošenje ispravnih odluka vezanih za dizajn
 • Prepoznati situacije u kojima je moguće iskoristiti preporuke najboljih praksi
 • Koristiti preporučeni proces dizajniranja sustava
 • Analizirati izbore dizajna na slijedećim područjima: View Manager infrastrukturi, View Desktop opcijama, vSphere infrastrukturi, mrežnoj infrastrukturi, pristupu sa klijentskih uređaja, upravljanje krajnjim korisnicima, konstruirati napredna View rješenja

Prijavite se

VMware vCenter Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage

Ovaj dvodnevni hands-on praktični trening pruža iskusnim VMware vSphere administratorima napredna znanja za instalaciju, konfiguraciju i upravljanje VMware vCenter Site Recovery Manager 5.1 okruženjem. Radionica također pruža vSphere administratorima znanja potrebna za za podršku u pisanju i testiranju disaster recovery planova koji koriste SRM.

Ovaj trening ne predstavlja preduvjet za stjecanje VMware certifikata, ali sadržaj tečaja predstavlja podskup znanja testiranih u VMware Certified Design Expert testiranju.

Trening također predstavlja preduvjet za stjecanje Business Continuity kompetencije za VMware partnerske tvrtke.

Na kraju seminara polaznici trebaju razumjeti i svladati kako:

 • Instalirati SRM 5.1
 • Razumjeti opcije replikacije storage-a
 • Postavljati i konfigurirati VMware vSphere Replication (VR)
 • Podešavati inventar i mapiranje resursa
 • Graditi zaštitne grupe temeljene na VR
 • Kreirati, uređivati, izvršavati i testirati recovery planove
 • Izvoditi planiranu migraciju
 • Izvoditi reprotect i failback

Prijavite se

VMware vCenter Operations Manager: Analyze and Predict

Ovaj seminar za iskusne korisnike VMware® vSphere® uči vještinama u upotrebi VMware® vCenter™ Operations Manager™ kao forenzičkog i prediktivnog alata. Seminar je temeljen na VMware ESXi™ 5.x, VMware® vCenter Server™ 5.x, i vCenter Operations Manager 5.x.

Po završetku ovoga seminara polaznici će biti u mogućnosti:

 • Razumjeti major i minor badges i njihove underlying metrike.
 • Koristiti badges za pronalazak korijenskih uzroka uobičajenih operacijskih problema u vSphere okruženju.
 • Izvoditi upravljanje kapacitetima i what-if analize.
 • Koristiti Operations tab, Planning tab, Alerts tab, Analysis tab, i Reports tab.
 • Kretati se vCenter Operations Manager 5.0 korisničkim sučeljem.
 • Koristiti heat mape i kreirati custom heat mapu.
 • Koristiti smart alerts za detektiranje problema u sustavu.
 • Artikulirati use case za policy structure u vCenter Operations Manager i kako se može koristiti za definiranje konfiguracijskih postavki za objekte u vSphere okruženju.
 • Raditi s grupama za klasificiranje virtualnih objekata u logičnim i business-related strukturama, i kako ih primijeniti na policies.
 • Definirati nove use cases temeljene na optimiziranoj integraciji s VMware® vCenter™ Operations Management Suite™ proizvodima poput VMware® vCenter Configuration Manager™, VMware® vFabric™ Hyperic®, VMware® vCenter™ Infrastructure Navigator™, i drugim adapterima.
Prijavite se

VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage

Ovaj trodnevni seminar pokazuje tehničkom osoblju kako postaviti VMware vCloud Director za small private cloud okruženje i upravljati operacijama u tijeku. Seminar se fokusira na private cloud u inženjerskom i quality assurance rješenju. Seminar pokriva sve osnove potrebne za instalaciju, konfiguriranje i upravljanje bilo kojeg small private cloud-a koristeći vCloud Director. Ovaj seminar je preduvjet za druge seminare koji pokrivaju naprednije vCloud Director konfiguracije u enterprise implementacijama.

Nakon odslušanog seminara sa praktičnim primjerima polaznici trebaju znati:

 • Postaviti vCloud Director
 • Upravljati vCloud Directorom kako bi zadovoljili poslovne potrebe small private cloud-a
 • Konfigurirati VMware vSphere pohranu kako bi se omogućilo više razina kod providera virtualnih datacentera
 • Stvoriti i upravljati vCloud Director organizacijama i VMware vSphere vApps kako bi zadovoljili poslovne potrebe
 • Stvoriti i upravljati vCloud Director katalozima
 • Postaviti mrežna rješenja za organizacije i vApps
 • Razumjeti interakcije između VMware vSphere Distributed Resource Scheduler klastera i vCloud Directora
Prijavite se