Image for Osnovne digitalne vještine za djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova – pripreme i polaganje ECDL-a
Naslovnica

Osnovne digitalne vještine za djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova – pripreme i polaganje ECDL-a

Algebra Zavod za kvalitetu obrazovanja u sklopu organizacije Praktičnih radionica za nastavnike i učitelje organizira radionicu Osnovne digitalne vještine za djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova – Kratke pripreme i polaganje ispita za ECDL početnu diplomu. Radionice se provode u Algebra centrima u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci i Varaždinu u različitim terminima.

ECDL početna diploma (European Computer Driving Licence) potvrđuje osnovne vještine potrebne svakom pojedincu koji se koristi računalom za osobne ili poslovne potrebe i sastoji se od 4 modula:

  • Osnove rada PC računala i MS Windows - Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na korištenje uređaja, stvaranje i upravljanje datotekama, mreže i sigurnost podataka.
  • MS Word - pisanje i obrada teksta - Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na sposobnost korištenja aplikacije za obradu teksta pri kreiranju svakodnevnih pisama i dokumenata.
  • MS Excel - izrada tabličnih proračuna - Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na razumijevanje osnova proračunskih tablica i demonstraciju sposobnosti korištenja proračunskih tablica za preciznu izradu izlaznih rezultata.
  • Internet i rad na mreži - Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na pregledavanja web-a, efikasno pretraživanje informacija, online komunikaciju i e-poštu

Iako je svaki modul zasebna cjelina, zajedno čine cjeloviti program. Potrebno je položiti sva 4 ispita za izdavanje Europske računalne diplome (ECDL) koja je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti i vlasniku jamči poznavanje rada na osobnom računalu prema ECDL normi. Hrvatski informatički zbor (HIZ) je ekskluzivni nacionalni nositelj licence, a Algebra je ovlašteni testni centar. Ispite provode ovlašteni ispitivači, a program kratkih priprema je namijenjen svima koji se već koriste računalom, no nemaju ECDL početnu diplomu.

Radionice su namijenjene ravnateljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova, a detaljan raspored po danima, sadržaj modula, cijene i formular za prijavu možete pronaći na stranici radionice.