Predavači

Predavači

Iskoristi 20% popusta


b

Maša Magzan

Doc.dr. sc. Maša Magzan je magistrirala i doktorirala na američkom državnom sveučilištu Kent State University. Nakon povratka iz SAD, predaje na različitim privatnim visokoškolskim institucijama u Zagrebu i regiji, a od 2015. je vanjska suradnica i nositeljica nekoliko kolegija na Akademiji primijenjenih umjetnosti i Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Središte njena rada je interdisciplinarnost u nastavi i znanstvenoj orijentaciji. Autorica je knjige na temu društvenog smisla i značenja glazbe, koautorica priručnika o pregovaranju i rješavanju konflikata te autorica poglavlja u udžbeniku i priručniku za nastavnike u području organizacijskih i međukulturalnih vještina. Uz pozivna predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu, izlagala je znanstvene radove na petnaestak međunarodnih konferencija, autorica je brojnih stručnih radova i tridesetak znanstvenih radova u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom. Kontinuirano se usavršava u zemlji i inozemstvu te sudjeluje na nekoliko različitih EU projekta na području razvoja kvalifikacija temeljenih na potrebama tržišta rada. Sudjelovala u Gruntvig radionicama za cjeloživotno učenje i Erasmus programu za mobilnost predavača. Naklonjena je novim društvenim metodologijama i konverzacijskim metodama, timskom radu i dijalogu jer vjeruje da promjene mogu biti postignute kroz kolaborativne aktivnosti i nove pristupe u organiziranju i vođenju.

Ana-Marija Vidjak

Ana-Marija radi kao poslovni edukator i coach. Vlasnik je tvrtke “Što ako ipak” d.o.o. čiji klijenti su organizacije i firme s područja RH i regije. Uglavnom radi sa zaposlenicima srednjeg i višeg menadžmenta te im pomaže osnažiti resurse za učinkovitu komunikaciju i vođenje.

Po struci je dipl.defektolog – socijalni pedagog te posjeduje višegodišnje iskustvo u radu s djecom i maloljetnicima kroz tijela prosvjete i socijalne skrbi. Ima nekoliko internacionalnih certifikata s područja poslovnog savjetovanja i coachinga.

Maja Jukić

Maja Jukić je diplomirani inženjer elektrotehnike s iskustvom procesnog inženjera i sistem inženjera u industriji u trajanju od 5 godina. Od 1995. godine radi u obrazovanju kao profesor elektrotehničke skupine predmeta, kao nezavisni konzultant u obrazovanju na EU projektima tehničke pomoći i grantovima u RH i inozemstvu za domaće i inozemne tvrtke, vezanim za osiguranje cjelovitog sustava kvalitete u obrazovanju, razvoj kvalifikacijskog okvira (metodologije, profila sektora, standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i kurikuluma) te osmišljavanja i organiziranja edukacija za nastavnike u osnovnom, srednjem, visokom i obrazovanju odraslih te za zaposlenike tvrtki, ministarstava i nacionalnih agencija. Od 2014. do 2018. obnaša dužnost ravnateljice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja RH. Od 2003. godine imenovana je i aktivno sudjelovala u radu brojnih strateških hrvatskih i međunarodnih tijela vezano za donošenje strategija i politika u obrazovanju.

Mislav Balković

Doc.dr.sc. Mislav Balković je rođen 1975. godine u Zagrebu, diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te doktorirao 2016. na istom sveučilištu. Od 1998. je vezan uz područje obrazovanja, a od 2000. stalno je zaposlen u učilištu Algebra na mjestu ravnatelja gdje pokreće i sudjeluje u izvođenju ključnih razvojnih projekata Algebra grupe, da bi 2009. preuzeo funkciju dekana Visokog učilišta Algebra.

Mislav je od 2008. angažiran na izgradnji Visokog učilišta Algebra i njegovih studijskih programa i sustava osiguravanja kvalitete te od tada postaje i aktivno uključen u inicijative koje promiču i izgrađuju obrazovanje na svim razinama. Radio je na aktualnoj Strategiji obrazovanja i znanosti, član je ili je bio član niza stručnih tijela poput Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologiju (2010.-2016.), povjerenstva za uspostavu HKO, povjerenstva za izradu zakona o obrazovanju odraslih, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju itd., te je predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca u obrazovanju (HUP-UPO) i sektorskog vijeća za elektrotehniku i računarstvo. Mislav je bio uključen u izradu i donošenje Zakona o HKO i pravilnika o registru HKO, a njegova doktorska disertacija te s njom povezana znanstvena istraživanja podloga su za uvođenje sustava priznavanja neformalnog i informalnog učenja temeljenog na paradigmi kvalifikacijskih okvira u Republiku Hrvatsku.

Snježana Šlabek

Snježana Šlabek stručnjakinja je iz područja upravljanja ljudima, znanjem i inovacijama. U svojoj praksi rada u internacionalnoj kompaniji vodila je niz ključnih procesa, posebno iz područja upravljanja ljudima, znanjem, idejama i inovacijama. Na temu inovacija i upravljanja ljudskim potencijalima održala je niz predavanja na stručnim skupovima, a prošle godine održala je i TEDX govor na temu naprednih socijalnih tehnologija. U svojoj višegodišnjoj praksi stekla je niz dodatnih certifikata i specijalizacija u struci; certificirani je trener, knowledge manager, project manager, NLP praktičar.

Dvije godine zaredom nalazila se na britanskoj „Movers and shakers“ listi kao jedna od 100 svjetski najutjecajnih osoba iz područja digitalnog učenja i upravljanja znanjem, prema izboru www.elearningindustry.com (2017) and Training Press Release (UK, 2016).

Emir Džanić

Dr.sc. Emir Džanić ekspert je u području organizacijske kulture i inovacija, povezuje napredna socijalna i tehnička znanja u svrhu postizanja održive inovacije. Doktorirao je na modelu Otvorenih inovacija i organizacijskoj kulturi. U preko 20 godina iskustva, radio je sa privatnim kompanijama, velikim konzultantskim kućama i ministarstvima u području inovacija i upravljanja promjenama. Prva iskustva je stekao kao osnivač i direktor proizvodne kompanije u kozmetičkoj industriji, gdje je dizajnirao i komercijalizirao niz proizvoda. Svoje internacionalno iskustvo u razvoju proizvoda stječe u Republici Sloveniji gdje uspješno vodi veliki razvojni projekt u području inovacija u farmaceutskoj industriji.

Po povratku surađuje sa ministarstvima, konzultantskim kućama i tvrtkama u RH u planiranju, provođenju i evaluaciji EU projekata namijenjenih gospodarstvu i inovacijama. Kao menadžer za otvorene inovacije, uspješno je uveo sustav otvorenih inovacija i promjenu organizacijske kulture, upravljao kompanijskim spin-off za inovativne projekte, te ustanovio sustav tehnološkog izviđanja (technology scouting) u Podravki d.d. na razini kompanije.