Predavanja

Predavanja

Iskoristi 20% popusta


b

Participativno ili suradničko vodstvo za učinkovito ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva škole

Preuzmi predavanje

Maša Magzan

Praksa participativnog upravljanja i zajedničkog donošenja odluka sve se više ističe kao ključni element uspješnog vodstva različitih tipova organizacija. Razlog tome je uključenost zaposlenika u donošenje inovativnih i održivih odluka zbog čega raste njihova posvećenost organizaciji i osobna odgovornost u odnosu na postavljene ciljeve što rezultira jednostavnijom implementacijom zajedničkih planova i lakšim prihvaćanjem promjena. U suvremenim istraživanjima koja se bave učinkovitošću škola upravo se ističe važnost kolaborativnih metoda upravljanja koje uključuju suradnju, zajedničko planiranje i donošenje odluka uz sudjelovanje roditelja, gospodarstva i lokalne zajednice.

Motivacija u vrijeme promjene – mitovi i realnost

Preuzmi predavanje

Ana-Marija Vidjak

Interaktivno predavanje će se baviti motivacijskim oscilacijama u okolnostima uvođenja promjene te produbiti razumijevanje tog procesa. Neki od mitova o motivaciji koje ćemo adresirati su “motivacija kod ljudi je konstantna”, “novac je glavni motivator” i “posao šefa je da nas motivira”.

Osiguravanje kvalitete

Preuzmi predavanje

Maja Jukić

Osiguravanje kvalitete je nužan element u radu škole. U ovom trenutku, kada nisu osigurani instrumenti osiguravanja kvalitete na razini sustava, škole se moraju kapacitirati da bi uspostavile vlastite sustave osiguravanja kvalitete i da bi preuzele veću autonomiju, a time i odgovornost za svoj rad i razvoj. S obzirom na brojne elemente kojima se mjeri kvaliteta rada škola i za koje je potrebno definirati kriterije i indikatore s jedne strane i na nedostatak inicijalnog i kontinuiranog obrazovanja kao i sustavnih rješenja i podrške za navedena područja s druge strane, školama je nužna pomoć u razumijevanju i razvoju instrumenata za osiguravanje kvalitete škola. Predavanje će obuhvatiti pojmove od kulture kvalitete i osiguravanja kvalitete u obrazovanju do razvoja kriterija kvalitete i samovrednovanja na osnovi njih, za rad ravnatelja, nastavnika, svih sastavnica kurikuluma i strateškog planiranja razvoja škole u cjelini s ciljem postizanja što kvalitetnijih rezultata učenika.

Kako stvoriti izvrsnost u obrazovanju?

Preuzmi predavanje

Mislav Balković

Uzevši u obzir aktualne demografske i gospodarske trendove u Hrvatskoj te strateške razvojne aktivnosti drugih država postavlja se pitanje u kojoj mjeri izvrsnost u obrazovanju može / mora biti zalog i preduvjet za kvalitetniji život našeg društva u svijetu koji se dinamično razvija i nikoga ne čeka. Put za izvrsnošću vrlo je primamljiv. Svi žele biti najbolji, ali većina nema disciplinu i volju da kontinuirano čine sve što je potrebno da to i postanu. Kroz predavanje ćemo stoga dati praktične upute kako stvoriti i voditi izvrsnu organizaciju (obrazovnu ili neku drugu), te ćemo na vlastitim primjerima pogrešaka i pokušaja pokazati kako smo kroz posljednjih dvadeset godina gradili kulturu kvalitete i težili prema izvrsnosti u obrazovanju.