Radionice

Radionice

Iskoristi 20% popusta


b

Participativno ili suradničko vodstvo za učinkovito ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva škole

Maša Magzan –  MJESTA SU POPUNJENA

U kontekstu programa Škole za život koji uključuje poticanje izvrsnosti i prepoznatljivosti škola uz aktivnu podršku ravnatelja u organizacijskim procesima, radionica odgovara na nužnost kontinuiranog usavršavanja ravnatelja i podizanje njihovih stručnih kompetencija za adekvatno provođenje, praćenje i vrednovanje nadolazećih promjena. S obzirom na rastuću potrebu za umrežavanjem i povezivanjem zaposlenika u timove te činjenicu da su ravnatelji ključni za poticanje kreativnosti odgojno-obrazovnog procesa, radionica podržava osnaživanje njihove uloge kao motivatora, kreatora, inovatora i nositelja promjena i novih razvojnih programa.

U prvom dijelu radionice predstavlja se participativno ili suradničko vodstvo s posebnim naglaskom na suvremena istraživanja, konkretnu primjenu u školi i sljedeće dobrobiti:
1) Lakše prihvaćanje zajedničkih odluka i preuzimanje osobne odgovornosti
2) Podizanje morala i motivacije zaposlenika
3) Osnaživanje zaposlenika i podržavanje kreativnih i inovativnih rješenja
4) Smanjenje kompetitivnosti i poticanje suradnje
5) Jednostavnija prilagodba i prihvaćanje promjena te implementacija donesenih odluka

U drugom dijelu radionice uvježbavaju se konkretne konverzacijske metode koje se temelje na uključenosti i kolektivnoj inteligenciji svih sudionika. Cilj je drugog dijela radionice upoznati praktične alate koje olakšavaju rad sa ljudima, timovima ili grupama različitih veličina, a koje stvaraju inspirativnu sredinu za učenje, rad i postizanje odgojno-obrazovnih ciljeva škole.

Broj sudionika: 40

Mogućnosti motiviranja zaposlenika

Ana-Marija Vidjak – MJESTA SU POPUNJENA

U vrijeme uvođenja bitnih promjena u nastavnu metodologiju, prirodno je i svojevrsno uzdrmavanje motivacije kod nastavnika. Kako se postaviti u tim situacijama te kako pomoći nastavnicima i učinkovito ih voditi kroz promjenu?

Ciljevi radionice su preispitati učinkovitost metode “mrkva i batina”, razumjeti odnos između prava i povlastica te prepoznati stupanj motiviranosti i izraditi motivacijski plan za dio svojih zaposlenika.

Broj sudionika: 40

Osiguravanje kvalitete

Maja Jukić

Radionica će se sastojati od vježbi na osnovi primjera s ciljem osvješćivanja što škola već ima kao podlogu za definirane standarde kvalitete, u kojim području škola ima definirane standarde kvalitete, koji su to podaci na osnovi kojih škola može pratiti trend kvalitete svoga rada, a koja su područja rada bez standarda kvalitete. Na radionici će se koristiti i iskustvo ravnatelja, kao i razmjena primjera dobre prakse.

Broj sudionika: 75

Otkrivanje inovacija u školama

Snježana Šlabek, Emir Džanić

Zasnovan na principima design thinkinga i pozitivnog pristupa, model otkrivanja inovacija u školstvu i edukacijama osigurava usmjerenost potrebama dionika te kolaborativnu i holističku platformu. Ova platforma omogućuje profesorima, ravnateljima, razvojnim timovima i administratorima da u inovaciju i implementaciju obrazovnih sadržaja uključe zajednicu i ostvare partnerstva sa vanjskim dionicima. Promovira se kreativni pristup koji nudi odgovore na pitanja kako osigurati kreiranje obrazovnih programa s dodanom vrijednošću za koju su zainteresirani svi dionici u uvjetima visoko kompleksne i izazovne okoline.

Broj sudionika: 130

Broj mjesta na radionicama je ograničen. Prilikom prijave, molimo odaberite samo 1 radionicu.