Image for Becky Smith
Naslovnica

Becky Smith

Pomoćnica direktora – Poslovni razvoj & dostupnost, Međunarodni odjel

Beckyn zadatak je pomagati vladama, organizacijama, institucijama i pojedincima na globalnoj razini u svrhu ostvarivanja njihovih ciljeva, te u svrhu razvoja preduvjeta za visokoškolsko obrazovanje.

Becky ima preko dvadeset godina iskustva na akademskim i administrativnim poslovima unutar sveučilišta na tri kontinenta. Uz predavanja, upravljanje, te u funkciji vanjskog ispitivača za akademske programe unutar Ujedinjenog Kraljevstva, Kine i Nizozemske, uspostavila je i pokrenula program transnacionalnog obrazovanja (TNE) za Sveučilište u Leedsu. U novije vrijeme, Becky je provela više od sedam godina u Kanadi gdje je njezina uloga u višem menadžmentu bila fokusirana na razvoj poslovanja, odnose s partnerima, regrutiranje međunarodnih studenata i studentske službe na Sveučilištu u Torontu. Becky ima magisterij iz podučavanja jezika, objavljivala je istraživanja o korištenju MOOC-a (masivnih otvorenih online tečajeva) u kontinuiranom obrazovanju i dobitnica je nagrade za svoj rad na razvoju programa usmjerenog na ohrabrivanje studenata pripadnika manjina da se upišu na medicinske studije.