Naslovnica

Program rada ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove

 • 20 godina s vama
 • 500 predavača i suradnika
 • 15.000 polaznika godišnje
 • 300.000 održanih edukacija

Na radionici će u teorijskom dijelu biti riječ o provedbi prijave na natječaj za ravnatelja, koja će biti demonstrirana kroz 5 glavnih koraka provedbe - od odluke o apliciranju do odluke o odabiru. Fokus izlaganja bit će usmjeren na izradu dokumenta Program rada ravnatelja u 5-godišnjem mandatu te na prezentaciju predmetnog Programa Školskom odboru i ostalim vijećima. Teoretska sa/znanja izložena kroz predavanja ilustrirat će se i dopuniti primjerima iz prakse te primijeniti kroz rad polaznika na praktičnim vježbama, u svrhu kojih je nužno da polaznici prilikom dolaska na radionicu pripreme/prouče postojeću misiju i viziju, razvojni i/ili strateški plan te godišnji plan i program rada svoje škole/učeničkog doma.

Teme predavanja:

 • Modaliteti strateškog promišljanja, planiranja i upravljanja
 • Koraci provedbe prijave na natječaj
 • Sadržaj dokumenta Programa rada
 • Aspekti prezentacije Programa rada

Teme vježbi:

 • Definiranje misije i vizije – svaki polaznik za sebe, zajednička diskusija
 • Formuliranje razvojnih osi i strateških ciljeva – rad u timu, zajednička analiza
 • Izrada koncepta plana provedbe Programa rada – suradničko učenje
 • Simulacija prezentacije Programa rada – vođena aktivnost

Sudionici: Ravnatelji osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova.

Predavač: izv.prof.dr.sc. Ljerka Luić

Zagreb:

 • 12.2.2019. – POPUNJENO
 • 19.2.2019. – POPUNJENO
 • 27.2.2019. – POPUNJENO
 • 8.3.2019. – POPUNJENO
 • 5. 3. 2020. - TBD

Trajanje: 10:00 – 16:00

Program:

 • 9:45 – 10:00 - Registracija
 • 10:00 – 10:15 - Dobrodošlica
 • 10:15 – 13:00 - 1. dio radionice
 • 13:00 – 13:30 - Ručak
 • 13:30 – 16:00 - 2. dio radionice
 • 16:00 – 16:15  - Zaključak skupa

Mjesto: Zagreb, Algebra LAB, Gradišćanska 24

Svi polaznici će dobiti Potvrdu o sudjelovanju. Radionica je besplatna.

Iskustvo

Do danas smo održali preko 300.000 seminara i kolegija, a 120.000 dragih prijatelja nam je poklonilo povjerenje. Pridružite im se.

Moderna metodologija

Kada završite program obrazovanja koji ste izabrali, bit ćete spremni za stvarni svijet.
Mijenjamo se i usavršavamo u skladu sa svjetskim trendovima.

Odlični uvjeti za rad

Udobno se smjestite u neku od naših 100 modernih učionica, opremljenih sa 1100 računala.

Individualni pristup

Nećemo dopustiti da se utopite u mnoštvu. Vaš uspjeh i budućnost su nam važni.