Naslovnica

Uvod u marketing i komunikacijska kreativnost

  • 20 godina s vama
  • 500 predavača i suradnika
  • 15.000 polaznika godišnje
  • 300.000 održanih edukacija

Što ćete naučiti?

Cilj seminara je upoznati vas s osnovama marketinga tako da samostalno prepoznate elemente marketinškog i promotivnog miksa.
Proći ćemo kroz rad tipične marketinške agencije, upoznati se s medijima i oglašivačkim mrežama. Tijekom seminara posebno poglavlje ćemo posvetiti istraživanju tržišta.
Naučit ćete kako razmišljati na „out-of-the-box“ način, odnosno, bit ćete usmjereni na manje konvencionalan pristup internetskom oglašavanju i promotivnom djelovanju.
Kroz mnoštvo ažuriranih primjera upoznat ćete se s kreativnim idejama drugih i dobiti inspiraciju za nove ekstavagantne, gerila akcije na internetu.

Iskustvo

Do danas smo održali preko 300.000 seminara i kolegija, a 120.000 dragih prijatelja nam je poklonilo povjerenje. Pridružite im se.

Moderna metodologija

Kada završite program obrazovanja koji ste izabrali, bit ćete spremni za stvarni svijet.
Mijenjamo se i usavršavamo u skladu sa svjetskim trendovima.

Odlični uvjeti za rad

Udobno se smjestite u neku od naših 100 modernih učionica, opremljenih sa 1100 računala.

Individualni pristup

Nećemo dopustiti da se utopite u mnoštvu. Vaš uspjeh i budućnost su nam važni.

Sadržaj seminara

Uvod u marketing
Marketinški miks
Promocijski miks
Marketinška komunikacija
Mediji
Istraživanje tržišta
Oglašivačke mreže
Kreativni faktori u brandingu
Kreativnost i percepcija branda
Studije slučaja
Praktični rad – kreativna radionica