Naslovnica

dr. Zorislav Bobuš, predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH

"U pripremi aplikacija za naše najzahtjevnije međunarodne i nacionalne projekte već 4 godine uspješno surađujemo s Algebrom. Uz njihovu konzultantsku pomoć i podršku proveli smo i najveći nacionalni projekt obrazovanja osoba sa invaliditetom “Obrazovanjem do socijalne uključenosti“ koji je kao jedan od 8 uspješnih projekata predstavljao Republiku Hrvatsku na Ministarskoj konferenciji o e-uključivosti."