Naslovnica

Krešimir Sikulin, glavni tajnik Hrvatskog informatičkog zbora

"Preporučio bih ovaj program obrazovanja u Algebri prvenstveno radi predavača, koji su vrsni i iskusni stručnjaci u tom području, te radi kvalitetne organizacije i provođenja edukacije. Znanja koja sam stekao koristim u pisanju prijava i u radu na projektima sufinanciranim od strane EU, ali i u drugim projektima."