Image for Održane radionice 3D dizajna za srednjoškolce u Algebri
Naslovnica

Održane radionice 3D dizajna za srednjoškolce u Algebri

Učenici Privatne umjetničke gimnazije iz Zagreba su, od veljače do svibnja ove godine, na visokom učilištu Algebra pohađali besplatne radionice 3D dizajna. Radionica, koju vodi Winton Afrić, predavač na studijima Multimedijskog računarstva i Oblikovanja tržišnih komunikacija na Visokom učilištu Algebra, je fokusirana na stjecanje osnovnih kompetencija iz digitalnog kiparstva.

Polaznici su u sklopu radionice savladali korisničko sučelje programa ZBrush i osnovne alate za digitalno kiparenje. Počevši od primitivnih oblika (kugle) polaznici su vježbali kreirati vlastite skulpture prema promatranju koristeći se raznim kiparskim alatima. Usvojili su metodologiju kreiranja likovnog djela preko oblikovanja primarnih i sekundarnih do tercijarnih formi (detalja). Sve navedeno vježbali su kreirajući nekoliko uradaka prema programu i jedan po vlastitom izboru.