fbpx

Elearning

Elearning

Iskoristi 20% popusta


Digitalno učenje često se zove još i e-učenje ili e-learning. Otkrit ćemo Vam što se krije iza slova ‘e’ da bismo na najkraći mogući način objasnili pojam koji se samo na prvi pogled čini jednostavnim.

 • Enterprise learning: jer je ukupna edukacija zaposlenih važna za cijelo poduzeće.
 • Electronic learning: jer je osnovni medij učenja računalo, uz sve pogodnosti Interneta, intraneta, baza podataka i aplikacija koje čine taj sustav lakim za korištenje i upravljanje
 • Everywhere learning: jer učenik nije vezan za određeno mjesto, a nastavu može pratiti sa bilo kojeg mjesta gdje postoji računalo, Internet…

Mi bismo ipak za kraj stopili ove atraktivne i zvučne pojmove u jedan koji prožima ostale i najbolje oslikava bit sustava: Experience learning: jer sustav…

 • tretira polaznika kao rješavača problema
 • prikazuje simulirane, stvarne situacije, čineći edukaciju poticajnom i interaktivnom
 • omogućava polazniku smislenu procjenu znanja i testiranje (ulazno i izlazno)
 • omogućava polazniku da dobije pravovremenu pomoć mentora
 • dopušta polaznicima da surađuju međusobno i sa stručnjacima prati korisnikov napredak i njegova dostignuća

Digitalno učenje karakteriziraju i slijedeća svojstva

 1. edukacija je efikasna, dakle uz minimalno utrošeno vrijeme postiže se maksimalni učinak
 2. efektivna, postići učinak od kojeg će poduzeće i zaposlenici imati mjerljive koristi
 3. troškovi provedbe edukacije se mogu smanjiti i do 40%, a vrijeme izobrazbe i do 60% u odnosu na klasičnu nastavu
 4. razina znanja nakon edukacije mora biti veća ili barem jednaka alternativnom klasičnom učenju u učionici.

Uvod

Znanje kao ključni dio aktive gotovo svakog poduzeća postaje dominantna konkurentska prednost te glavni adut uspješnog poslovanja. Međutim često je znanje izloženo riziku spore distribucije zaposlenicima, brzog zastarijevanja i drugim čimbenicima. Strateška inicijativa uspješne organizacije usmjerena je prema efikasnoj, permanentnoj edukaciji zaposlenih. Ona omogućuje zadržavanje konkurentskih prednosti i zauzimanje boljih tržišnih pozicija.

Koliko je vaše poduzeće u proteklom ciklusu ulagalo u edukaciju? Kakvi su vaši zahtjevi, potrebe za edukacijom? Prema kojem kriteriju odabirete model edukacije?

U kojim situacija se najčešće primjenjuje e-learning?

 • U dinamičnom poduzeću izloženom čestim promjenama, frekventnim izlaskom novih proizvoda i usluga, veliki je izazov u kratkom roku obučiti zaposlenike kako bi djelovali u skladu s tim promjenama. Koliko koristi će imati poduzeće od izvrsnog novog proizvoda kojeg njegovi zaposlenici, a pogotovo prodajna mreža i podrška klijentima, ne poznaju dovoljno da bi kvalitetno sudjelovali u procesima prodaje i podrške. Dogodi li se prespora edukacija zaposlenika o novom proizvodu ili usluzi, konkurencija može preuzeti ideju, izbaciti sličan proizvod na tržište i tržišno preteći poduzeće u kojem je inicijalno došlo do inovacije i u kojem je proizvod osmišljen. Brz razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja za samostalno učenje ili online edukacija uživo mogu značajno pridonijeti izbjegavanju ove potencijalne opasnosti.
 • Organizacije s velikim brojem zaposlenika koje je potrebno educirati imaju poseban izazov kako edukaciju učiniti brzom i financijski povoljnom. U e-learningu, a pogotovo u samostalnom učenju putem e-learning sadržaja, veći broj korisnika u pravilu znači i manji trošak edukacije po korisniku. Vrijeme koje je potrebno za edukaciju korisnika putem e-learninga za samostalno učenje ne ovisi o broju korisnika jer takve edukacije ne trebaju prostorije (virtualne niti fizičke učionice), predavače i slično.
 • Mnoge organizacije, primjerice financijske institucije kao što su banke i osiguravajuće kuće, moraju djelovati u skladu s mnogobrojnim strogim propisima i regulativama. Regulatorna tijela često nameću određene edukacije koje zaposlenici moraju proći kako bi djelovali u skladu sa zakonskim propisima i regulativama. Često se radi o sadržajima koji se ne mijenjaju često ili su te promjene relativno male pa svakako ima smisla izraditi sadržaje za samostalno učenje koje će dulje vrijeme služiti svrsi i uvelike pomoći u provedbi edukacije te udovoljavanju zahtjeva regulatornih tijela.

Navedene su samo neke od situacija u kojima je e-learning često jako dobro, a ponekad i jedno suvislo rješenje, iako takvih situacija ima još nebrojeno puno.

Imajući u vidu prethodno izložene činjenice, Algebra razvija i implementira interaktivni sustav za učenje prilagođen izuzetno visokim zahtjevima suvremenog poslovnog okruženja. Nakon provedenih istraživanja, dobivene rezultate smo objedinili u specifičnom modelu učenja koji je detaljno opisan u nastavku.

Projekcija idealnog oblika korporativne edukacije

Zaposlenici:

 • ne moraju napuštati svoje radno mjesto, u smislu troškova putovanja, gubitka vremena, neizbježnih oportunitetnih troškova…
 • kroz nastavu uče samostalno rješavati probleme na koje će kasnije naići i u stvarnosti
 • imaju mogućnosti kroz proces nastave međusobno surađivati, da bi pospješili učenje, motiviranost, te kroz timski pristup postigli bolje rezultate

Edukacija:

 • obuhvaća sve razine poduzeća – raspon znanja i vještina koje se uče je vrlo velik
 • mora što vjernije simulirati stvarne situacije da bi bila zanimljiva i poticajna
 • treba biti maksimalno individualizirana i prilagođena, jer niti jedan polaznik nije isti, niti se priprema za iste zadatke
 • mora imati pouzdan sustav ulaznog i izlaznog testiranja
 • mora biti prilagodljiva, lako nadogradiva i raznolika

Manager:

 • ima stalni i kvalitetni uvid u procese edukacije i sadržaj nastave
 • ima pouzdan sustav nadzora i kontrole procesa, mjerenja napretka i postignuća prema različitim kriterijima (individualno/grupno)

Da bismo uspješno izašli u susret svim izazovima i riješili ovu jednadžbu s deset nepoznanica primijenili smo sustav učenja gdje je stavljen naglasak na maksimalnu iskoristivost učenja pomoću računala. Učenje pomoću ovakvog sustava nazivamo digitalnim učenjem.

E-learning za male, srednje i velike organizacije

Zabluda je da e-learning mogu koristiti samo velike organizacije. Iako mala poduzeća vjerojatno neće imati vlastite e-learning sustave pa možda čak niti vlastite e-learning sadržaje za učenje, postoje modeli u kojima i takve male organizacije mogu itekako efikasno iskoristiti veliki potencijal ovakvog načina učenja. Na primjer, umjesto vlastitog sustava, manja poduzeća mogu koristiti već postojeće dijeljene sustava što značajno smanjuje troškove. Također, umjesto razvoja vlastiti sadržaja za učenje, mogu koristiti već postojeće sadržaje. Na taj se način uz minimalne troškove iskorištavaju prednosti digitalnog učenja.

Veće će organizacije često postaviti vlastiti sustav za digitalno obrazovanje kako bi cijeli proces učenja i poučavanja mogli bolje prilagoditi vlastitim potrebama i zahtjevima. Također će veće organizacije često razviti i vlastite sadržaje jer zbog velikog broja zaposlenika, trošak po zaposleniku na kraju ispadne minimalan.

Postoje naravno i međuvarijante – primjerice tvrtka unajmi prostor na dijeljenom e-learning sustavu, ali razvije i na sustav postavi vlastite sadržaje. Zbog sigurnosnih mjera i funkcionalnosti, zadržava se privatnost podataka pa sadržaji, iako postavljeni na zajednički poslužitelj, nisu ni u kojem slučaju dostupni drugim organizacijama koje koriste isti sustav.

Uvod

Obrazovni sektor danas je nezamisliv bez digitalnih tehnologija za učenje i poučavanje. Gotovo da i nema tiskanog udžbenika za osnovnu i srednju školu uz kojeg učenik ne dobije neki oblik digitalnog obrazovnog sadržaja. Nekad su materijali uz udžbenike dolazili isključivo na CDu ili DVDu. Danas većina novih računala, pogotovo prijenosnih, dolazi bez CD/DVD pogona pa su tako i digitalni obrazovni sadržaji u pravilu preselili na Internet. Sadržaji za visoko obrazovanje daleko su opsežniji, kompleksniji, zahtjevniji za izradu i samim time, za sada, manje zastupljeni u ponudi s tiskanim udžbenicima. Bez obzira na to, predavači na visokim učilištima i fakultetima često izrađuju vlastite obrazovne sadržaje i koriste razne druge digitalne alate koji pospješuju proces učenja i poučavanja.

Osim za samostalno učenje, digitalni obrazovni sadržaji, razni drugi digitalni alati i servisi koriste se jednako efikasno i u učionici kao izuzetno efikasan alat za učenje i poučavanje. Učiteljima je tako danas na raspolaganju čitav niz alata i sredstava kojima lakše, brže i efikasnije mogu učenicima ili studentima prenijeti znanje. Nastava se u školama i fakultetima, naročito od 2020. godine i velike svjetske pandemije, sve više provodi online putem, najčešće putem online nastave uživo.

Mobilno učenje

Generacije današnje djece i mladih ljudi odrasli su i na neki način srasli s digitalnim mobilnim uređajima. Često su u pokretu, a mnoge svoje aktivnosti, zadatke i obaveze obavljaju na pametnim telefonima. Iako korištenje mobilnih telefona u digitalnom obrazovanju postavlja određena ograničenja, današnji alati i sustavi omogućavaju nam produkciju kvalitetnih multimedijskih, interaktivnih obrazovnih sadržaja visoke efikasnosti učenja.

Video u digitalnom obrazovanju

Video je definitivno jedan od ključnih medija današnjice, naročito među mlađom populacijom. Neke od najvećih lokalnih i svjetski popularnih zvijezda, svoju su karijeru ostvarili snimajući i objavljujući video uratke. Mnogi mladi ljudi svakodnevno troše značajne količine vremena na pregled velike količine video sadržaja te im je to već odavno prešlo u naviku. Srećom, ova se navika može iskoristiti za poboljšanje obrazovnih procesa. Obrazovni video sadržaji, napravljeni prema pravilima metodike, u visokoj tehničkoj kvaliteti, pažljivo osmišljenog sadržaja, izuzetno su učinkovit medij za učenje. Gotovo da i nema modernog sustava za e-učenje, e-learning tečaja ili e-kolegija koji ne sadrže video, a mnogi su uglavnom i bazirani na videu.

Algebrina rješenja u digitalnom obrazovanju

Algebra je u posljednjih 15-ak godina, a naročito posljednjih nekoliko godina, sudjelovala u mnogobrojnim manjim i većim projektima implementacije digitalnog obrazovanja, izrade digitalnih obrazovnih sadržaja, implementacije digitalnih obrazovnih sustava i edukacije zaposlenika obrazovnih institucija. Kroz neke od tih projekata su u vrlo kratkom roku izrađene velike količine visokokvalitetnih, višestruko recenziranih digitalnih obrazovnih sadržaja koji pokrivaju nastavne programe ekvivalentne oko 1.500 školskih sati učioničke nastave. Kroz naše edukacijske programe obučili smo preko 7.000 nastavnika što je do sada donijelo dobrobiti za oko 23.000 njihovih učenika.

Mnogim smo obrazovnim institucijama i učilištima pomogli pri uvođenju digitalnog obrazovanja, implementirali i prilagodili im sustave za digitalno obrazovanje, razvili digitalne obrazovne sadržaje, educirali nastavnike za pripremu i provedbu digitalnog obrazovanja. Razvili smo i vlastiti ispitni sustav, a ovlašteno smo i distributer za ovaj dio Europe za visokokvalitetne specijalizirane alate za izradu multimedijskih, interaktivnih digitalnih obrazovnih sadržaja Articulate 360.

Već duži niz godina mnoge naše specijalističke edukacijske programe, a od 2020. i sve naše visokoškolske programe, kompletno provodimo putem online nastave. Tijekom godina stekli smo veliko iskustvo i znanja u primjeni i provedbi online nastave.

Financiranje projekata u obrazovnom sektoru

Projekti povezani s digitalnim obrazovanjem najčešće se financiraju kroz europske fondove. Europska komisija oduvijek snažno potiče razvoj obrazovanja, a uključivanje primjene tehnologije u obrazovnom procesu najčešće donosi dodatne bodove prijaviteljima takvih projekata te im na taj način u pravilu povećava šanse za odobrenje projekata i dodjelu sredstava.

Manje projekte ponekad financiraju i same obrazovne institucije kako bi u konačnici postale kvalitetnije, konkurentnije i privukle više kvalitetnih učenika i studenata.

Bez obzira na način financiranja, obrazovne se institucije često udružuju u partnerstva kako bi zajedničkom implementacijom digitalnog obrazovanja značajno umanjile troškove za svaku od uključenih partnerskih institucija. Moguća su i partnerstva između obrazovnih i drugih institucije, primjerice tvrtki iz realnog sektora, radnih udruga, agencija i slično. Algebra je također često partner i nositelj takvih nacionalnih i međunarodnih projekata.

Sustav za digitalno učenje sastoji se od tri osnovna elementa:

VLE (Virtual Learning Environment)

VLE – virtualna okolina za učenje – je komplet standardiziranih komponenti za učenje, dizajniranih tako da povežu učenje sa postojećim informatičkim sustavom unutar organizacije ili putem web portala za učenje. Često se naziva i LMS – learning management system ili sustav za upravljanje učenjem. Svrha mu je da organizaciji u kratkom vremenskom roku pruži centralizirano okruženje učenja putem računala koje ne ovisi o geografskom razmještaju zaposlenika, njihovom predznanju, ulogama u poduzeću… Softver koji čini osnovu VLE-a upravlja svim elementima nastave, evidentira sve parametre potrebne za praćenje procesa. Na temelju tih parametara moguće je u svakom trenutku pratiti napredak pojedinog zaposlenika ili grupe, te na kraju edukacijskog procesa pouzdano mjeriti i analizirati učinak.

U svijetu rapidno raste broj VLE rješenja koji se po kvaliteti i mogućnostima znatno razlikuju. Algebra na svojoj infrastrukturi primjenjuje prilagođeni sustav otvorenog koda Moodle. Parametri odabira ovog rješenja temelje se na skalabilnosti, fleksibilnosti, provjerenosti na velikom broju korisnika i podržavanju svih standarda digitalnog učenja.

Polaznik sustavu pristupa sa svojeg računala i uključuje se u proces nastave u vrijeme kada to njemu najviše odgovara. Prema programu nastave odabire modul za učenje i pristupa nastavi (lekciji). Proces je kontroliran i praćen od strane VLE-a. Evidentira se vrijeme pristupa modulu, uspješnost nastavnih koraka, provedeno vrijeme, završni rezultati. Podaci se pohranjuju u bazu podataka i dostupni su za analizu i prezentaciju različitim korisnicima (voditelj projekta, mentor nastave, management…). Sustav prati sve polaznike unutar predviđenog vremena, omogućava komunikaciju po sistemima: jedan na jedan, jedan prema više, više prema više, pruža uvid u podatke prijašnjih nastava i iskustva polaznika iz drugih skupina.

Digitalni sadržaj (Content)

Digitalni sadržaj je ključni dio procesa učenja. Algebrin model pruža multimedijalno iskustvo učenja služeći se slikom, zvukom(glasom), animacijom, videom i interakcijom.

Moduli za učenje nisu statički već su inteligentno vođeni auditivno i vizualno. Svakom modulu se pristupa onoliko puta koliko je potrebno da konačan rezultat bude zadovoljavajući.

Više o sadržajima i pristupu izradi možete pronaći u nastavku, pod poglavljem “Obrazovni sadržaj”.

Suradnja (Collaboration)

Komunikacija unutar sustava je višedimenzionalna. Primarni cilj komunikacije jest suradnja (collaboration) polaznika i mentora nastave, te polaznika međusobno. Kako su ove dvije metode usmjerene ka istom cilju, postiže se sklad procesa komunikacije. Suradnja omogućuje nadzor sustava i pospješuje učenje, jer udaljene stanice za učenje (računalo i polaznik) povezuje u zajednicu okupljenu s istim ciljem. Na taj način rezultati pojedinca su bolji jer postoji benchmark koji stimulira/motivira polaznike da postignu veći individualni uspjeh. Razmjena iskustava i savjeta je od neprocjenjive važnosti. Alati suradnje jesu e-mail, forum, (pitanja/odgovori/komentari), chat (direktna diskusija), wiki i razne druge aktivnosti.

Učenje vođeno (Rich media):

 • glasom
 • slikom
 • animacijom
 • videom

Potpuni nadzor nad procesom učenja

 • Evidencija pojedinačnih i grupnih rezultata
 • Ulazno i izlazno testiranje = Mjerenje napretka
 • Forum, kontakt s mentorom, diskusija

Priča iz DigitalThinka

Izazov

Kao što je to slučaj kod mnogih IT organizacija, odjel informatičkih tehnologija Okruga Los Angeles iz Kalifornije (ITS) želio je razviti nove Internet aplikacije. Krajnji cilj je u stvari bio da se poveća kvaliteta usluge prema svim građanima Los Angelesa. Da bi se ovi ciljevi postigli bilo je potrebno odgovarajuće odjele kvalitetno educirati. Implementacija edukacije morala je biti brza, efikasna i odmah primjenjiva. To se moglo postići samo upotrebom najnovijih tehnologija u učenju.

Rješenje

Oformljena je ‘Tehnološka Akademija’ (Technology Academy) koja bi tu inicijativu implementirala u organizaciju. Zasnivala se na sustavu DIGITALNOG UČENJA koji je razvio DigitalThink. Područja edukacije obuhvaćala su znanja iz Visual Basica, SQL Servera, HTML-a, JavaScripta itd. Pred polaznike je postavljen cilj koji tražio prolaznost od 85% u periodu edukacije od 90 dana.
Razvoj sadržaja za DIGITALNO UČENJE tekao je brzo i unutar dva mjeseca pilot projekt je bio spreman.

Rezultati

U prvih devet mjeseci pripreme gotovo 100 zaposlenih pohađalo je preko 300 seminara. Prolaznost je bila 99.1%. Polaznici su seminare ocijenili kao izuzetne, kao glavne razloge ponovnog vraćanja učenju naveli su prikladnost aplikacije i kvalitetu sadržaja.
Uprava okruga Los Angeles bila je oduševljena jer je DIGITALNO UČENJE omogućio zaposlenicima da provedu manje vremena izvan radnog mjesta i što su se smanjili troškovi putovanja. “Ovi seminari bazirani na Internetu, kojima su naši zaposleni mogli pristupiti putem običnih Internet pretraživača, s posla i od kuće, povećali su vještine i znanja naših zaposlenih, njihov moral i produktivnost”, rekao je Hai Nguyen, administrator ITS-ove ‘Tehnološke Akademije’.

Menadžment ITS-a u svakom trenutku mora znati koji su zaposlenici bili educirani u određenim vještinama kako bi mogli donijeti odluke optimalne za zahtjeve njihovih projekata. Sustav digitalnog učenja DigitalThinka omogućio je prikazivanje svih mogućih izvješća koji su bili vremenski organizirani. na taj način mogao se pratiti napredak svakog pojedinog polaznika, koji se mjerio varijablama poput: ‘stupanj završenosti seminara’ ili ‘Ostvaren broj bodova na testu’. Ovi mjerljivi rezultati omogućili su vrijednu povratnu vezu u smislu povrata uloženog u edukaciju zaposlenih.

DigitalThink je danas dio korporacije Synnex.

 

Implementacija ovisi o hardverskoj infrastrukturi Vaše organizacije, njenoj tehnološkoj razini i opterećenosti. Razlikujemo dva načina implementacije sustava

 1. Korištenje infrastrukture Algebre – pred Vas stavlja minimalne hardverske i tehničke zahtjeve. Pristup našem sustavu u potpunosti se oslanja na Internet.
 2. Korištenje vlastite infrastrukture – u slučaju da postoji mogućnost korištenja VLE-a na lokalnoj razini unutar vašeg informatičkog sustava, možemo predvidjeti dvije situacije:
  • Organizacija posjeduje vlastiti VLE: naše module za učenje ugradit ćemo u Vaš sustav (prema elearning standardima)
  • Poduzeće nema vlastiti VLE: Algebra može ponuditi projekt implementacije od nulte razine do instaliranja modula za učenje

Sadržaj je bitan. On čini živo tkivo sustava koji proizvode za digitalno učenje na tržištu diferencira prema kvaliteti.

Piramida sustava za digitalno učenje

Prilikom izrade sadržaja, razvojni tim Algebre vodi se slijedećim pretpostavkama:

Dizajn obrazovnog sadržaja je fokusiran na potrebu korisnika da primijeni vještine kako bi riješio problem iz stvarnog života. Obrazovni cilj digitalnog sadržaja je održati zdravu ravnotežu između tradicionalnih, nastavnički centriranih i učenički centriranih učenja. Učenički centrirano učenje fokusirano je na pripremanju učenika da rješava probleme u nejasnim, novonastalim situacijama. Iako, učenik nije nikada prepušten sam sebi jer ima mogućnost komunikacije s mentorom i drugim polaznicima.

Ponuda sadržaja

Algebra je u mogućnosti ponuditi tri rješenja koja će zadovoljiti specifične zahtjeve tržišta.

 • Algebra e- seminari:
  Izbor postojećih provjerenih modula za učenje razvijenih od strane Algebra razvojnog tima.
 • Prilagođeni seminari vanjskih dobavljača: 
  Ukoliko imate specifične zahtjeve, a na tržištu postoje gotovi moduli koji zadovoljavaju vaše potrebe, mi ćemo ih za Vas pripremiti i prilagoditi.
 • Razvoj sadržaja prema specifikacijama naručitelja: 
  Za vrlo specifične zahtjeve, Algebra nudi mogućnost razvoja sadržaja po narudžbi, za razne vrste edukacija i tema za korporacije, obrazovne i druge institucije.

Naš pristup u dizajniranju i razvoju rješenja za digitalno učenje ima za temelje instrukcijski dizajn baziran na teoriji učenja i poučavanja uz primjenu svih prednosti digitalnog učenja.

Prezentacija građe

Kvalitetna prezentacija nastavnog sadržaja najvažniji je element jer se komunikacija odvija s najmanje gubitaka. Svaki modul za učenje stoga sadrži tri važna koraka:

 1. upoznavanje polaznika s ciljevima
 2. prezentiranje informacija
 3. uvježbavanje stečenih vještina i/ili samostalna procjena znanja

Ključna riječ je fokusiranje. Pažnja polaznika usmjeruje se ka precizno definiranom cilju i svi koraci na tom putu međusobno se nadopunjuju. Jasno definirani cilj znatno će olakšati motivaciju i time dodatno pospješiti učenje. Prezentacija sadržaja prema polazniku dolazi putem više kanala: auditivno (glas koji vodi polaznika), vizualno (slike, animacije, video, interaktivni elementi…). Nakon prezentacije uvježbavanje se vrši različitim aktivnostima kao što su simulacije ili kviz pitalice. Prema studijama, upotreba više komunikacijskih kanala, načina učenja i primjenom naučenog, uspješnost učenja se značajno povećava.

VLE – virtual learning environment (LMS – Learning management system) – softver tj. sustav koji upravlja svim elementima digitalnog učenja, pruža informacije o tijeku obrazovnog procesa i omogućuje komunikaciju među korisnicima. Iako najčešće služi za upravljanje online nastavom i hibridnom tj. mješovitom nastavom, često ima i funkcionalnosti za upravljanje i praćenje klasične učioničke nastave.

Blended learning – mješovita nastava – kombinacija klasične nastave i e-learninga

Flipped classroom – obrnuta učionica – obrazovni proces u kojem učenici ili polaznici prvo proučavaju digitalne materijale, a zatim sa stečenim predznanjima dolaze u fizičku učionicu ili laboratorij.  Učionica postaje mjesto za konstruktivne diskusije prilagođene grupi, jačanje i produbljivanje znanja i spoznaja te povezivanje naučenog, za razliku od klasičnih predavanja u kojem se svakoj grupi predaje iznova na isti način istim tempom.

Blended learning -kombinacija klasične nastave i samostalnog učenja putem digitalnih obrazovnih sadržaja.

SCORM – Sharable Content Object Reference Model – skup specifikacija usvojenih iz različitih izvora koja pruža sveobuhvatno rješenje za digitalno učenje i omogućuje interaktivnost, pristupnost i višekratno korištenje sadržaja za učenje

AICC – Aviation Industry CBT Committee – međunarodna udruga edukacijskih ustanova koje nastavni proces baziraju na tehnologiji. Ujedno i standard e-learninga.

CBT – Computer Based Training – učenje pomoću računala

WBT – Web based training – e-learning se bazira na Internet i sve pogodnosti koje iz toga proizlaze (individualnost pristupa, velik broj polaznika, geografska neovisnost.)

Ulazno testiranje – postupak inicijalnog testiranja polaznika digitalnog učenja radi stjecanja uvida u predznanje pojedinca. Obično se koristi zato da bi se odredilo kome trebaju koje edukacije.

Izlazno testiranje – postupak zaključnog testiranja polaznika digitalnog učenja radi komparacije ulaznog i izlaznog znanja ili samostalne procjene uspješnosti učenja.

Zašto je Algebra siguran izbor za tvoju budućnost?

Vjetar u
leđa

Kod nas ćeš naučiti sve o informacijskim tehnologijama, području za kojim potražnja stalno raste. Vjerujemo da ćemo ti tako osigurati podlogu za osobni razvoj i učiniti te metom poslodavaca.

Moderna metodologija

Odbijamo stajati na mjestu u svijetu koji se sve brže i brže mijenja. Jako pazimo da svaki studijski program bude u skladu s modernim trendovima i ide u korak s vremenom.

Kvaliteta bez premca

Ponosni smo na brojna priznanja i status najboljeg stručnog studija u Hrvatskoj. Iz godine u godinu se trudimo opravdati ukazano povjerenje, jer znamo da tvoja budućnost ovisi o tome. Zato svoju zadaću ne shvaćamo olako.