Naslovnica

AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals

Trening pruža osnovna znanja o konceptima umjetne inteligencije (engl. Artificial Intelligence, AI) i servisima dostupnim u Microsoft Azureu koji se mogu koristiti za izradu AI rješenja.

Što ćete naučiti

 • Opisati umjetnu inteligenciju.
 • Opisati osnovne principe strojnog učenja (engl. machine learning) na Azureu.
 • Opisati značajke računalnog vida (engl. computer vision) na Azureu.
 • Opisati značajke Natural Language Processing (NLP) na Azureu.

Kome je namijenjeno

 • Svima zainteresiranima za usvajanje znanja i vještina o rješenjima koje umjetna inteligencija (engl. Artificial Intelligence, AI) omogućava i uslugama na Microsoft Azureu pomoću kojih je ta rješenja moguće stvoriti. AI inženjerima, podatkovnim znanstvenicima, programerima, arhitektima (engl. AI Engineer, Data Scientist, Developer, Solutions Architect).

Preduvjeti

 • Općenita znanja iz IT područja. Neki od pojmova obuhvaćenih treningom zahtijevaju osnovno razumijevanje matematike, poput sposobnosti tumačenja grafova. Trening uključuje praktične aktivnosti koje uključuju rad s podacima i kodom, pa će poznavanje temeljnih programskih principa biti korisno. Znanje u Azureu i iskustvo u radu s Azureom nije potrebno.

Nastavni plan

Pregledaj
Module 1: Explore Fundamentals of Artificial Intelligence In this module, you'll learn about common uses of artificial intelligence (AI), and the different types of workload associated with AI. You'll then explore considerations and principles for responsible AI development. After completing this module, students will be able to:
 • Describe Artificial Intelligence workloads and considerations
Module 2: Explore Fundamentals of Machine Learning Machine learning is the foundation for modern AI solutions. In this module, you'll learn about some fundamental machine learning concepts, and how to use the Azure Machine Learning service to create and publish machine learning models. After completing this module, students will be able to:
 • Describe fundamental principles of machine learning on Azure
Module 3: Explore Fundamentals of Computer Vision Computer vision is the area of AI that deals with understanding the world visually, through images, video files, and cameras. In this module you'll explore multiple computer vision techniques and services. After completing this module, students will be able to:
 • Describe features of computer vision workloads on Azure
Module 4: Explore Fundamentals of Natural Language Processing This module describes scenarios for AI solutions that can process written and spoken language. You'll learn about Azure services that can be used to build solutions that analyze text, recognize and synthesize speech, translate between languages, and interpret commands. After completing this module, students will be able to:
 • Describe features of Natural Language Processing (NLP) workloads on Azure

Za koji certifikat te priprema

 • Certifikacijski ispit: Exam AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals
 • Certifikat: Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals