Image for Znanstvena istraživanja
Znanstvena istraživanja

Znanstvena istraživanja

Znanstvena istraživanja

Iskoristi 20% popusta


Sveučilište Algebra privatna je edukacijska institucija sa prepoznatim rezultatima u području obrazovanja koja se nadovezuju na znanstveno-istraživački rad. Jedan smo od utjecajnijih regionalnih centara za istraživanja primjene digitalnih tehnologija, poduzetništvo i razvoj inovacija. Naša istraživanja motivirana su ambicioznim intelektualnim ciljevima te orijentirana na praksu te u potpunosti financirana iz vlastitih izvora ili odobrenih kompetitivnih projekata.

Na projektima i inicijativama surađujemo sa širom zajednicom znanstvenih, edukacijskih, industrijskih te partnera u vidu javnih institucija kroz širok raspon tema u dominantno tehničkim i društvenim, ali i humanističkim, prirodnim područjima te u području umjetnosti.

Podijeli: Facebook Twitter