Naslovnica

Komunikacija na društvenim mrežama u turizmu

 • 22 godine s vama
 • 500 predavača i suradnika
 • 15.000 polaznika godišnje
 • 300.000 održanih edukacija

Internet sjedišta, servisi za planiranje putovanja, mobilne aplikacije i društvene mreže postali su dominantan mediji koje korisnici koriste prilikom planiranja putovanja.

Brzinu kojom se transformirala komunikacija još uvijek ne prate u velikoj mjeri mali i srednji iznajmljivači. Ovaj program obrazovanja za cilj ima obrazovati turističke djelatnike kako pristupiti komunikaciji na digitalnim komunikacijski kanalima s ciljem optimalnog korištenja resursa i maksimalizacije profitabilnosti.

Kroz ovaj program obrazovanja polaznicima ćemo pružiti detaljan uvid u trendove, metode i tehnike koji se koriste u komunikaciji na društvenim mrežama u turizmu s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Kompetencije koje ćete steći

Koristiti društvene mreže i platforme za komunikaciju s korisnicima i promociju branda u turizmu

Prilagoditi komunikaciju potrebama ciljane skupine i specifičnostima odabranih kanala.

Sudjelovati u osmišljavanju pozicioniranja branda u turizmu na odgovarajućim platformama i društvenim mrežama.

Izraditi sadržaj za društvene mreže prema zadanom komunikacijskom planu.

Koristiti osnovne funkcije alata za prikaz uspješnosti komunikacije.

Predložiti sadržaj Internet sjedišta.

Izraditi plan komunikacije na društvenim mrežama za turistički brand.

Seminari

 • Uvod u oglašavanje na internetu

 • Turistička marka i reputacija u digitalnom okruženju

 • Planiranje, pisanje i distribucija sadržaja za društvene mreže

 • Komunikacija na društvenim mrežama u turizmu

 • Primarne društvene mreže za komunikaciju u turizmu

 • Sekundarne društvene mreže i platforme za komunikaciju u turizmu

 • Izrada plana komunikacije

Program obrazovanja Komunikacija na društvenim mrežama u turizmu sastoji se od nekoliko seminara.

Po uspješnom završetku programa osposobljavanja za poslove komunikacije na društvenim mrežama u turizmu stječete uvjerenje za upis zvanja u e-radnu knjižicu.

Na programe obrazovanja Učilišta Algebra primijenjuju se različiti minimalni uvjeti upisa.