Naslovnica

Komunikacija na društvenim mrežama u turizmu

  • 22 godine s vama
  • 500 predavača i suradnika
  • 15.000 polaznika godišnje
  • 300.000 održanih edukacija

Internet sjedišta, servisi za planiranje putovanja, mobilne aplikacije i društvene mreže postali su dominantan mediji koje korisnici koriste prilikom planiranja putovanja.

Brzinu kojom se transformirala komunikacija još uvijek ne prate u velikoj mjeri mali i srednji iznajmljivači. Ovaj program obrazovanja za cilj ima obrazovati turističke djelatnike kako pristupiti komunikaciji na digitalnim komunikacijski kanalima s ciljem optimalnog korištenja resursa i maksimalizacije profitabilnosti.

Kroz ovaj program obrazovanja polaznicima ćemo pružiti detaljan uvid u trendove, metode i tehnike koji se koriste u komunikaciji na društvenim mrežama u turizmu s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Kompetencije koje ćete steći

Pripremiti sve korake potrebne za izvršenje zadatka.

Pronaći pozitivne propise koji se tiču struke, a nužni su za donošenje odluka

Odrediti pravilnu društvenu mrežu ovisno o proizvodu i/ili usluzi. Objaviti i/ili dijeliti vijesti (post) na društvenim mrežama

Razlikovati specifičnosti kanala digitalnog marketinga. Izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga. Pratiti učinak oglašavanja

Segmentirati kupce ili krajnje korisnike. Poznavati osnove informatičke pismenosti u poslovnom komuniciranja. Uspostaviti tijek komunikacije između korisnika i proizvoda, usluge ili okruženja

Sudjelovati u prodajnim aktivnostima koje su usko vezane uz dizajn (prijedlog dizajna, prototipiranje, simulacije i M15dr.). Sudjelovati u timskom radu

Koristiti alate za slanje elektroničke pošte, instant komunikaciju i kolaboraciju

Seminari

  • Uvod u oglašavanje na internetu

  • Turistička marka i reputacija u digitalnom okruženju

  • Planiranje, pisanje i distribucija sadržaja za društvene mreže

  • Komunikacija na društvenim mrežama u turizmu

  • Primarne društvene mreže za komunikaciju u turizmu

  • Sekundarne društvene mreže i platforme za komunikaciju u turizmu

Program obrazovanja Komunikacija na društvenim mrežama u turizmu sastoji se od nekoliko seminara.

Po uspješnom završetku programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije komunikacija na društvenim mrežama u turizmu stječete uvjerenje za upis zvanja u e-radnu knjižicu.

Na programe obrazovanja Učilišta Algebra primijenjuju se različiti minimalni uvjeti upisa.