Naslovnica

AZ-104: Microsoft Azure Administrator

Classroom

Cloud-Computing

Online

Microsoft

Tijekom treninga IT profesionalci će usvojiti vještine i znanja za upravljanje Azure preplatama, osiguranje identiteta, administriranje infrastrukture, konfiguriranje virtualnog umrežavanja, povezivanje Azurea i loklanih (eng. on-premises) resursa i upravljanje mrežnim prometom.

IT profesionalci također će naučiti kako implementirati rješenja za pohranu podataka, kreirati i skalirati virtualne strojeve, implementirati web aplikacije i kontejnere, izraditi sigurnosne kopije i dijeliti podatke te nadgledati svoja rješenja.

Što ćete naučiti

 • Upravljajti Azure pretplatama i resursima.
 • Implementirati i upravljati Azure prostorom za pohranu.
 • Implementirati i upravljati Azure virtualnim strojevima.
 • Konfigurirati i upravljati Azure virtualnim mrežama.
 • Upravljati identitetima.
 • Postaviti Azure Resource Manager ARM predloške.

Kome je namijenjeno

Azure administratorima čiji je zadatak implementiranje, upravljanje i nadgledanje identiteta, prostora za pohranu i virtualnih mreža u cloud okolini. Azure administratorima čija je zadaća osigurati, mjeriti, pratiti i prilagoditi resurse prema potrebi.

Preduvjeti

 • Razumijevanje lokalnih (eng. on-premises) tehnologija virtualizacije kao što su VM, virtualno umrežavanje i virtualni hard diskovi.
 • Razumijevanje mrežnih tehnologija, komponenti, servisa i protokola kao što su TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), vatrozid i tehnologija enkripcije.
 • Razumijevanje Active Directory koncepata što uključuje korisnike, grupe i kontrole pristupa ovisno o ulozi.
 • Razumijevanje otpornosti i oporavka od katastrofe, uključujući operacije sigurnosnog kopiranja i vraćanja podataka.
Polaznicima treninga AZ-104, u cilju usvajanja potrebnog predznanja, predlažemo besplatno pohađanje edukacije na našem LMS sustavu kako slijedi: 
 • Microsoft Azure Fundamentals: Describe cloud concepts
 • Azure Fundamentals: Describe Azure architecture and services
 • Azure Fundamentals: Describe Azure management and governance
 • AZ-104: Prerequisites for Azure administrators

Nastavni plan

Pregledaj
Module 1: Configure Microsoft Entra ID Learn how to configure Azure Active Directory, including features like Azure AD join and self-service password reset. After completing this module, students will be able to:
 • Define Azure AD concepts, including identities, accounts, and tenants
 • Describe Azure AD features to support different configurations
 • Understand differences between Azure AD and Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Choose between supported editions of Azure AD
 • Implement the Azure AD join feature
 • Use the Azure AD self-service password reset feature
Module 2: Configure user and group accounts Learn how to configure user and group accounts. After completing this module, students will be able to:
 • Configure users accounts and user account properties
 • Create new user accounts
 • Import bulk user accounts with a template
 • Configure group accounts and assignment types
Module 3: Configure subscriptions Learn how to configure Azure subscriptions, including how to obtain a subscription, implement cost management, and apply Azure resource tags. After completing this module, students will be able to:
 • Determine the correct region to locate Azure services
 • Review features and use cases for Azure subscriptions
 • Obtain an Azure subscription
 • Understand billing and features for different Azure subscriptions
 • Use Microsoft Cost Management for cost analysis
 • Discover when to use Azure resource tagging
 • Identify ways to reduce costs
Module 4: Configure Azure Policy Learn how to configure Azure Policy to implement compliance requirements. After completing this module, students will be able to:
 • Create management groups to target policies and spending budgets
 • Implement Azure Policy with policy and initiative definitions
 • Scope Azure policies and determine compliance
Module 5: Configure role-based access control Learn how to use role-based access control (RBAC) to ensure resources are protected, but users can still access the resources they need. After completing this module, students will be able to:
 • Identify features and use cases for role-based access control
 • List and create role definitions
 • Create role assignments
 • Identify differences between Azure RBAC and Azure Active Directory roles
 • Manage access to subscriptions with RBAC
 • Review built-in Azure RBAC roles
Module 6: Configure Azure resources with tools You will learn how to select a tooling option such as Azure portal, Azure PowerShell, Azure CLI, or Azure Cloud Shell. After completing this module, students will be able to:
 • Manage resources with the Azure portal
 • Manage resources with Azure Cloud Shell
 • Manage resources with Azure PowerShell
 • Manage resources with Azure CLI
Module 7: Use Azure Resource Manager You'll learn how to use resource groups to organize your Azure resources. After completing this module, students will be able to:
 • Identify the features and usage cases for Azure Resource Manager
 • Describe each Azure Resource Manager component and its usage
 • Organize your Azure resources with resource groups
 • Apply Azure Resource Manager locks
 • Move Azure resources between groups, subscriptions, and regions
 • Remove resources and resource groups
 • Apply and track resource limits
Module 8: Configure resources with Azure Resource Manager templates You'll learn how to use Azure Resource Manager templates to consistently deploy assets. After completing this module, students will be able to:
 • List the advantages of Azure templates
 • Identify the Azure template schema components
 • Specify Azure template parameters
 • Locate and use Azure Quickstart Templates
Module 9: Configure virtual networks Learn to configure virtual networks and subnets, including IP addressing. After completing this module, students will be able to:
 • Describe Azure Virtual Network features and components
 • Identify features and usage cases for subnets and subnetting
 • Identify usage cases for private and public IP addresses
 • Create and determine which resources require public IP addresses
 • Create and determine which resources require private IP addresses
 • Create virtual networks
Module 10: Configure network security groups Learn how to implement network security groups, and ensure network security group rules are correctly applied. After completing this module, students will be able to:
 • Determine when to use network security groups
 • Implement network security group rules
 • Evaluate network security group effective rules
 • Examine advantages of application security groups
Module 11: Configure Azure DNS Learn how to configure Azure DNS including custom domain names and record sets. After completing this module, students will be able to:
 • Identify features and usage cases for domains, custom domains, and private zones
 • Verify custom domain names by using DNS records
 • Implement DNS zones, DNS delegation, and DNS record sets
Module 12: Configure Azure Virtual Network peering Learn to configure an Azure Virtual Network peering connection and address transit and connectivity concerns. After completing this module, students will be able to:
 • Identify usage cases and product features of Azure Virtual Network peering
 • Configure your network to implement Azure VPN Gateway for transit connectivity
 • Extend peering by using a hub and spoke network with user-defined routes and service chaining
Module 13: Configure network routing and endpoints Learn how to configure network routes, including endpoints and private links. After completing this module, students will be able to:
 • Implement system routes and user-defined routes
 • Configure a custom route
 • Implement service endpoints
 • Identify features and usage cases for Azure Private Link and endpoint services
Module 14: Configure Azure Load Balancer Learn how to configure an internal or public load balancer. After completing this module, students will be able to:
 • Identify features and usage cases for Azure Load Balancer
 • Implement public and internal Azure load balancers
 • Compare features of load balancer SKUs and configuration differences
 • Configure back-end pools, load-balancing rules, session persistence, and health probes
Module 15: Configure Azure Application Gateway Learn how to configure Azure Application Gateway. After completing this module, students will be able to:
 • Identify features and usage cases for Azure Application Gateway
 • Implement an Azure application gateway, including selecting a routing method
 • Configure gateway components, such as listeners, health probes, and routing rules
Module 16: Configure storage accounts Learn how to configure storage accounts, including replication and endpoints. After completing this module, students will be able to:
 • Identify features and usage cases for Azure storage accounts
 • Select between different types of Azure Storage and storage accounts
 • Select a storage replication strategy
 • Configure network access to storage accounts
 • Secure storage endpoints
Module 17: Configure Azure Blob Storage Learn how to configure Configure Azure Blob Storage, including tiers and object replication. After completing this module, students will be able to:
 • Identify features and usage cases for Azure Blob Storage
 • Configure Blob Storage and Blob access tiers
 • Configure Blob lifecycle management rules
 • Configure Blob object replication
 • Upload and price Blob Storage
Module 18: Configure Azure Storage security Learn how to configure common Azure Storage security features like storage access signatures. After completing this module, students will be able to:
 • Configure a shared access signature (SAS), including the uniform resource identifier (URI) and SAS parameters
 • Configure Azure Storage encryption
 • Implement customer-managed keys
 • Recommend opportunities to improve Azure Storage security
Module 19: Configure Azure Files and Azure File Sync Learn how to configure Azure Files and Azure File Sync. After completing this module, students will be able to:
 • Identify storage for file shares and blob data
 • Configure Azure file shares and file share snapshots
 • Identify features and use cases of Azure File Sync
 • Identify Azure File Sync components and configuration steps
Module 20: Configure Azure Storage with tools Learn how to configure Azure Storage with tools like Azure Storage Explorer and AZCopy. After completing this module, students will be able to:
 • Configure and use Azure Storage Explorer
 • Configure the Azure Import/Export service
 • Use the WAImportExport tool with the Azure Import/Export service
 • Configure and use AZCopy
Module 21: Configure virtual machines Learn how to configure virtual machines including sizing, storage, and connections. After completing this module, students will be able to:
 • Create a virtual machine planning checklist
 • Determine virtual machine locations and pricing models
 • Determine the correct virtual machine size
 • Configure virtual machine storage
Module 22: Configure virtual machine availability Learn how to configure virtual machine availability including vertical and horizontal scaling. After completing this module, students will be able to:
 • Implement availability sets and availability zones
 • Implement update and fault domains
 • Implement Azure Virtual Machine Scale Sets
 • Autoscale virtual machines
Module 23: Configure Azure App Service plans Learn how to configure an Azure App Service plan, including pricing and scaling. After completing this module, students will be able to:
 • Identify features and usage cases for Azure App Service
 • Select an appropriate Azure App Service plan pricing tier
 • Scale an Azure App Service plan
 • Scale out an Azure App Service plan
Module 24: Configure Azure App Service Learn how to configure and monitor Azure App Service instances, including deployment slots. After completing this module, students will be able to:
 • Identify features and usage cases for Azure App Service
 • Create an app with Azure App Service
 • Configure deployment settings, specifically deployment slots
 • Secure your Azure App Service app
 • Configure custom domain names
 • Backup and restore your Azure App Service app
 • Configure Azure Application Insights
Module 25: Configure Azure Container Instances Learn how to configure Azure Container Instances including container groups. After completing this module, students will be able to:
 • Identify when to use containers versus virtual machines
 • Identify the features and usage cases of Azure Container Instances
 • Implement Azure container groups
Module 26: Configure file and folder backups Learn how to configure backup and restore policies that meet your company's regulatory needs. After completing this module, students will be able to:
 • Identify features and usage cases for Azure Backup
 • Configure Azure Recovery Services vault backup options
 • Configure the Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent for Azure Backup
 • Implement on-premises file and folder backups
Module 27: Configure virtual machine backups Learn how to configure virtual machine backups including restore operations. After completing this module, students will be able to:
 • Identify features and usage cases for different Azure backup methods
 • Configure virtual machine snapshots and backup options
 • Implement virtual machine backup and restore, including soft delete
 • Perform site-to-site recovery by using Azure Site Recovery
 • Compare the Azure Backup agent to the Microsoft Azure Backup Server
Module 28: Configure Azure Monitor Learn how to configure Azure Monitor, including querying the Azure Monitor activity log. After completing this module, students will be able to:
 • Identify the features and usage cases for Azure Monitor
 • Configure and interpret metrics and logs
 • Identify the Azure Monitor components and data types
 • Configure the Azure Monitor activity log
Module 29: Configure Azure alerts Learn how to configure Azure alerts including action groups. After completing this module, students will be able to:
 • Identify Azure Monitor alerts, including alert types and alert states
 • Configure Azure Monitor alerts
 • Create alert rules and action groups
Module 30: Configure Log Analytics You will learn how to configure Log Analytics including structuring queries. After completing this module, students will be able to:
 • Identify the features and usage cases for Log Analytics
 • Create a Log Analytics workspace
 • Structure a Log Analytics query and review results
Module 31: Configure Network Watcher You'll learn how to configure Network Watcher and troubleshoot common networking problems. After completing this module, students will be able to:
 • Identify the features and usage cases for Azure Network Watcher
 • Configure diagnostic capabilities like IP Flow Verify, Next Hop, and Network Topology

Za što vas priprema?

Certifikacijski ispit: Exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator Certifikat: Microsoft Certified: Azure Administrator Associate