Naslovnica

AZ-104: Microsoft Azure Administrator

Classroom

Cloud-Computing

Office 365

Online

Microsoft

Tijekom treninga IT profesionalci će usvojiti vještine i znanja za upravljanje Azure preplatama, osiguranje identiteta, administriranje infrastrukture, konfiguriranje virtualnog umrežavanja, povezivanje Azurea i loklanih (eng. on-premises) resursa i upravljanje mrežnim prometom.

IT profesionalci također će naučiti kako implementirati rješenja za pohranu podataka, kreirati i skalirati virtualne strojeve, implementirati web aplikacije i kontejnere, izraditi sigurnosne kopije i dijeliti podatke te nadgledati svoja rješenja.

Što ćete naučiti

 • Upravljajti Azure pretplatama i resursima.
 • Implementirati i upravljati Azure prostorom za pohranu.
 • Implementirati i upravljati Azure virtualnim strojevima.
 • Konfigurirati i upravljati Azure virtualnim mrežama.
 • Upravljati identitetima.
 • Postaviti Azure Resource Manager ARM predloške.

Kome je namijenjeno

Azure administratorima čiji je zadatak implementiranje, upravljanje i nadgledanje identiteta, prostora za pohranu i virtualnih mreža u cloud okolini. Azure administratorima čija je zadaća osigurati, mjeriti, pratiti i prilagoditi resurse prema potrebi.

Preduvjeti

 • Razumijevanje lokalnih (eng. on-premises) tehnologija virtualizacije kao što su VM, virtualno umrežavanje i virtualni hard diskovi.
 • Razumijevanje mrežnih tehnologija, komponenti, servisa i protokola kao što su TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), vatrozid i tehnologija enkripcije.
 • Razumijevanje Active Directory koncepata što uključuje korisnike, grupe i kontrole pristupa ovisno o ulozi.
 • Razumijevanje otpornosti i oporavka od katastrofe, uključujući operacije sigurnosnog kopiranja i vraćanja podataka.
Polaznicima treninga AZ-104, u cilju usvajanja potrebnog predznanja, predlažemo besplatno pohađanje edukacije na našem LMS sustavu kako slijedi:  
 • Azure Fundamentals part 1: Describe core Azure concepts
 • Azure Fundamentals part 2: Describe core Azure services
 • Azure Fundamentals part 3: Describe core solutions and management tools on Azure
 • Azure Fundamentals part 4: Describe general security and network security features
 • Azure Fundamentals part 5: Describe identity, governance, privacy, and compliance features
 • Azure Fundamentals part 6: Describe Azure cost management and service level agreements
 • AZ-104: Prerequisites for Azure administrators

Nastavni plan

Pregledaj
Module 1: Identity In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups. After completing this module, students will be able to:
 • Secure and manage identities with Azure Active Directory
 • Implement and manage users and groups
Module 2: Governance and Compliance In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control. After completing this module, students will be able to:
 • Implement and manage Azure subscriptions and accounts
 • Implement Azure Policy, including custom policies
 • Use RBAC to assign permissions
Module 3: Azure Administration In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates. After completing this module, students will be able to:
 • Use the Azure Portal and Cloud Shell
 • Use Azure PowerShell and CLI
 • Use ARM Templates to deploy resources
Module 4: Virtual Networking In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS. After completing this module, students will be able to:
 • Implement virtual networks and subnets
 • Configure network security groups
 • Configure Azure Firewall
 • Configure private and public DNS zones
Module 5: Intersite Connectivity In this module, you will learn about intersite connectivity features including VNet Peering, Virtual Network Gateways, and Site-to-Site Connections. After completing this module, students will be able to:
 • Configure VNet Peering
 • Configure VPN gateways
 • Choose the appropriate intersite connectivity solution
Module 6: Network Traffic Management In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, and Azure Application Gateway. After completing this module, students will be able to:
 • Configure network routing including custom routes and service endpoints
 • Configure an Azure Load Balancer
 • Configure an Azure Application Gateway
 • Configure Network Watcher
Module 7: Azure Storage In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools. After completing this module, students will be able to:
 • Create Azure storage accounts
 • Configure blob containers
 • Secure Azure storage
 • Configure Azure files shares and file sync
 • Manage storage with tools such as Storage Explorer
Module 8: Azure Virtual Machines In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions. After completing this module, students will be able to:
 • Plan for virtual machine implementations
 • Create virtual machines
 • Configure virtual machine availability, including scale sets
 • Use virtual machine extensions
Module 9: PaaS Compute Options In this module, you will learn how to administer serverless computing features like Azure App Service, Azure Container Instances, and Kubernetes. After completing this module, students will be able to:
 • Create an app service plan
 • Create a web app
 • Implement Azure Container Instances
 • Implement Azure Kubernetes Service
Module 10: Data Protection In this module, you will learn about backing up files and folders, and virtual machine backups. After completing this module, students will be able to:
 • Backup and restore file and folders
 • Backup and restore virtual machines
Module 11: Monitoring In this module, you will learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, and log analytics. After completing this module, students will be able to:
 • Use Azure Monitor
 • Create Azure alerts
Query using Log Analytics

Za što vas priprema?

Certifikacijski ispit: Exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator Certifikat: Microsoft Certified: Azure Administrator Associate