Naslovnica

Razvojni programer mobilnih aplikacija na Android platformi

  • 22 godine s vama
  • 500 predavača i suradnika
  • 15.000 polaznika godišnje
  • 300.000 održanih edukacija

Upišite program i naučite izrađivati moderne aplikacije za android operacijski sustav koristeći Kotlin programski jezik i Android SDK.

Svijet bez mobilnih aplikacija danas je postao nezamisliv, a njima si svakodnevno olakšavamo život korištenjem brojnih mobilnih aplikacija. Upišite program i naučite izrađivati moderne aplikacije za android operacijski sustav koristeći Kotlin programski jezik i Android SDK.

Na nizu projekata i aplikacija naučiti ćete koristiti moderne tehnike i principe programiranja android aplikacija. Naučiti ćete pisati “čisti” i lagano održiv kod i uz to ćete koristiti napredne uzorke i design patterne za programiranje Android aplikacija. Naučiti ćete i testirati te postaviti aplikaciju na Google Play trgovinu aplikacija.

Iskustvo

Do danas smo održali preko 300.000 seminara i kolegija, a 120.000 dragih prijatelja nam je poklonilo povjerenje. Pridružite im se.

Moderna metodologija

Kada završite program obrazovanja koji ste izabrali, bit ćete spremni za stvarni svijet.
Mijenjamo se i usavršavamo u skladu sa svjetskim trendovima.

Odlični uvjeti za rad

Udobno se smjestite u neku od naših 100 modernih učionica, opremljenih sa 1100 računala.

Individualni pristup

Nećemo dopustiti da se utopite u mnoštvu. Vaš uspjeh i budućnost su nam važni.

Kompetencije koje ćete steći

Razlikovati koncepte programiranja računalnih programa te izrade algoritama u programskom jeziku Java/Kotlin.

Dizajnirati, razvijati i kreirati mobilne aplikacije za Android platformu pomoću najnovijih tehnologija iz osnovnog programskog okvira.

Koristiti biblioteke i napredne načine programiranja, izraditi nacrte aplikacije.

Izraditi mobilne aplikacije za Android platformu pomoću modernih biblioteka koje će povezati i objediniti s osnovnim programskim okvirom te postaviti ap-likacije na servis za prodaju aplikacija Google Play.

Seminari

Program obrazovanja Razvojni programer mobilnih aplikacija na Android platformi sastoji se od nekoliko seminara.

Po uspješnom završetku programa usavršavanja za poslove Razvojnog programera mobilnih aplikacija na Android platformi stječete uvjerenje za upis zvanja u e-radnu knjižicu.

Na programe obrazovanja Učilišta Algebra primijenjuju se različiti minimalni uvjeti upisa.