Image for Predavanje dr. Rajovića na Algebrinom kampusu
Naslovnica

Predavanje dr. Rajovića na Algebrinom kampusu

Sveučilište Algebra ugostilo je ovaj tjedan inspirativno predavanje doktora Ranka Rajovića. Ranko Rajović specijalist je interne medicine, magistar neurofiziologije (Medicinski fakultet, Novi Sad) i doktor sportskih nauka (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš). Šef je Katedre za neuroznanosti u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru. Autor je NTC sistema učenja koji se primjenjuje u više od 20 država Europe, a u 7 država ima akreditaciju ministarstva obrazovanja.

Prisutnima je održao predavanje na temu "Kako održati razvoj kreativnosti i socijalnih vještina u digitalnom dobu". U današnjem digitalnom dobu, naglasio je dr. Rajović, socijalne vještine postaju ključne za oblikovanje interakcija među ljudima.

U uvodu predavanja, istaknuto je kako su ljudi sve više povezani putem digitalnih platformi i uređaja, što značajno utječe na način na koji razvijamo i koristimo svoje socijalne vještine. Interakcija putem digitalnih medija otvara nove mogućnosti za razvoj socijalnih vještina, ali istovremeno može izazvati i probleme koji proizlaze iz prekomjerne digitalne povezanosti. Jedna od ključnih tema predavanja bila je uloga novih tehnologija u poticanju socijalnih vještina te gdje se nalaze granice u njihovoj primjeni. Dr. Rajović je naglasio važnost razvoja kreativnosti i socijalnih kompetencija u digitalnom okruženju te je pružio smjernice o tome kako ih unaprijediti.

Predavanju, koje je dupkom ispunilo Algebrin Spark Event Space, prisustvovali su ravnatelji i nastavnici pet zagrebačkih osnovnih škola, i tako potvrdili velik interes obrazovne zajednice za teme koje Rajović obrađuje i istražuje.

Organiziranjem besplatnih predavanja i radionica za usavršavanje nastavnika, ravnatelja i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola, Algebra nastavlja svoju predanost podršci edukaciji i unapređenju obrazovnog sustava. Navedeni događaj predstavlja samo jedan od mnogih koraka koje poduzima Algebrin Zavod za kvalitetu i obrazovanja kako bismo oblikovali budućnost obrazovanja u digitalnom dobu.