Naslovnica

Aplikacije u kontejnerima – napredni

Tijekom treninga polaznici će usvojiti znanja o principu rada platforme za orkestraciju kontejnera.

Platforme za orkestraciju kontejnera su postale jedan od osnovnih alata kojim se razvija novi software. Iz tog je razloga važno što bolje poznavati njihovu arhitekturu, sastavne dijelove i princip rada kako bismo što bolje mogli iskoristiti mogućnosti takve platforme i prilagoditi našim potrebama. Po završetku ovog treninga moći ćete instalirati, konfigurirati i održavati OpenShift platformu.

Što ćete naučiti

 • Arhitekturu OpenShift clustera i različite modele instalacije clustera.
 • Proces instalacije visoko dostupnog clustera i proces konfiguracije clustera prema zahtjevima poslovanja.
 • Sustav trajne pohrane podataka unutar OpenShift platforme i mrežne konfiguracije.
 • Podijeliti infrastrukturu na regije i zone koristeći oznake na članovima clustera te upravljati pokretanjem aplikacija u željenoj regiji ili zoni.
 • Instalirati, konfigurati i održavati OpenShift platformu.

Kome je namijenjeno

Ovaj trening namijenjen je administratorima, DevOps inženjerima i sistem inženjerima koji žele naučiti pojedinosti rada u pokretanju te održavanju OpenShift platforme.

Preduvjeti

Napredno razina Linux administracije te aktivno korištenje alata za kontejnerizaciju.

Nastavni plan

Pregledaj
 1. Arhitektura klastera
 2. Instalacija klastera i osnovna konfiguracija
 3. Korištenje varijabli za potrebe skaliranja i upravljanja regijama i zonama aplikacije
 4. Servisne komponente i komunikacijska mreža
 5. Podešavanje CoreDNS servisa
 6. Upravljanje sustavom pohrane unutar OpenShift platforme

Za koji certifikat te priprema?

Trening može poslužiti kao priprema za polaganje certifikacijskog ispita Red Hat Certified OpenShift Administrator Exam (EX280).