Naslovnica

Aplikacije u kontejnerima – osnovni

App-Development

Classroom

Online

Red-Hat

DevOps

Tijekom treninga upoznati ćete se s tehnologijom kontejnera, povijesnim razvojem i trendovima razvoja kontejnera.

Fokus treninga je na razumijevanju ideje kontejnerizacije te razumijevanju prednosti koje ova tehnologija pruža na razini projekta i na razini organizacije. Ovim treningom polaznici će steći osnovna znanja u upravljanju kontejnerima, slikama kontejnera, te kreiranje jednostavnih kontejneriziranih aplikacija. Na kraju treninga polaznici će imati pregled procesa kontejnerizacije jednostavnih aplikacija.

Što ćete naučiti

 • Prepoznati prednosti korištenja kontejnera u usporedbi s tradicionalnim pristupom razvoja softwarea.
 • Proces kontejnerizacije postojećih aplikacija i razvoj novih aplikacija koristeći kontejnere.
 • Osnove mikroservisne arhitekture aplikacija te razlike između mikroservisne i monolitne arhitekture.
 • Upravljati slikama kontejnera i registrima slika kontejnera.
 • Orkestraciju kontejnera i proces pokretanja jednostavne aplikacije u OpenShift okruženju.

Kome je namijenjeno

Ovaj trening namijenjen je administratorima, sistem inženjerima i programskim inženjerima koji nemaju iskustva u radu sa kontejnerima. Za trening nije potrebno nikakvo predznanje u radu sa kontejnerima, već samo osnovno korištenje Linux operacijskog sustava te Linux terminala.

Preduvjeti

Osnovno snalaženje u Linux okruženju i korištenje Linux terminala.

Nastavni plan

Pregledaj
 1. Povijesni razvoj i ideja kontejnera
 2. Prednosti korištenja kontejnera
 3. Usporedba monolitne arhitekture i mikroservisne arhitekture
 4. Princip rada container enginea
 5. Pripremanje okoline za rad sa kontejnerima
 6. Pokretanje kontejnera
 7. Kreiranje slike kontejnera
 8. Rad sa registrima slika kontejnera
 9. Osnovni pojmovi vezani uz orkestraciju kontejnera
 10. Uvod u korištenje OpenShift Container Platforme i pokretanje jednostavne aplikacije u OpenShift okruženju

Za koji certifikat te priprema?

Uz trening Aplikacije u kontejnerima – napedni modul ovaj trening može poslužiti kao priprema za polaganje certifikacijskog ispita Red Hat Certified OpenShift Administrator Exam (EX280).