Naslovnica

Data Analyst Akademija

Data Analyst Akademija namijenjena je svima koji su zaduženi za brzu pripremu i vizualizaciju raznih analiza i izvještaja poput analiza profitabilnosti, strukture prihoda i rashoda, analize plaća, prodajnih rezultata, produktivnosti, ponašanja kupaca, ključnih pokazatelja uspješnosti i sl.

Opis akademije

Tijekom programa Data Analyst Akademija polaznici će usvojiti sveobuhvatno znanje i vještine potrebne za prikupljanje i pripremu podataka, izradu različitih izvještaja i vizualizaciju podataka u alatu Microsoft Power BI te automatizaciju putem koje je moguće unaprijediti poslovne procese. Poslovne organizacije sve više ovise o podacima odnosno podaci su presudni za donošenje ključnih poslovnih odluka, ali i za identifikaciju neučinkovitosti i drugih poslovnih problema. Kao rezultat toga, analitičar podataka (engl. Data Analyst) postao je jedan od najtraženijih poslova u svijetu, a sve poslovne organizacije prepoznaju ulogu Data Analiysta kao jedne od ključnih osoba u na podacima utemeljenom procesu odlučivanja (engl. data-driven decision making).

Data Analyst prikuplja, čisti i analizira skupove podataka te tumači statističke podatke i pretvara ih u korisne informacije koje tvrtke i organizacije mogu koristiti za efikasnije donošenje odluka. Edukacija se temelji na službenim Microsoftovim nastavnim materijalima i polaznici će kroz nju usvojiti vještine i znanja korištenja Power platforme uključujući i Microsoft Power BI alat za analizu, modeliranje i vizualizaciju podataka.

Što ćete naučiti

 • Koristiti se Excel Data Modelom i DAX jezikom.
 • Uvesti, oblikovati, transformirati i vizualizirati podatke u alatima Excel i Power BI.
 • Opisati i objasniti komponente Power Platforme.
 • Kreirati aplikacije i automatizirati radne procese.
 • Analizirati i vizualizirati podatke u kontekstu aplikacije ili automatiziranog radnog procesa.
 • Implementirati i upravljati aplikacijama i automatiziranim radnim procesima.
 • Osnovne podatkovne koncepte u Azureu.
 • Osnovne koncepte relacijskih i nerelacijskih podataka u Azureu.
 • Identificirati sastavnice modernog skladišta podataka (engl. Data Warehouse, DWH) u Azureu.
 • Koristiti SQL Server query alate.
 • Pisati izraz SELECT za dohvaćanje stupaca iz jedne ili više tablica.
 • Sortirati i filtrirati odabrane podatke.
 • Koristite ugrađene funkcije za vraćene vrijednosti podataka.
 • Stvorite grupe podataka i agregirati rezultate.
 • Izmijeniti podatke pomoću Transact-SQL-a uz uporabu izraza INSERT, UPDATE, DELETE i MERGE.
 • Koristeći Power BI: Dobivati, pročišćavati i transformirati podatke, Modelirati podatke za određene performanse i skalabilnost, Dizajnirati i kreirati izvještaje na temelju analize podataka, Primjenjivati i provoditi naprednu analitiku i izvještavanje, Upravljati podacima iz izvještaja i dijelit ih, Zaštititi podatke.

Kome je namijenjeno

 • Poslovnim korisnicima, ali i IT profesionalcima koji žele naučiti analizirati podatke koristeći Power BI u cilju otkrivanja podataka i izrade razumljivih izvještaja i vizualizacija. Data Analyst je stručnjak koji omogućuje organizacijama da maksimiziraju vrijednost svojih podataka čije odgovornosti uključuju dizajniranje i izgradnju skalabilnih podatkovnih modela, čišćenje i transformaciju podataka i omogućavanje naprednih analitičkih mogućnosti. Data Analyst surađujete s ključnim dionicima poslovnih procesa kako bi osigurao relevantne uvide u podatke na temelju identificiranih poslovnih zahtjeva.

Preduvjeti

 • Osnovno poznavanje operacijskog sustava Windows i njegovih temeljnih funkcionalnosti uključujući navigaciju datotečnim sustavom.
 • Napredno poznavanje aplikacije Excel uključujući formule, grafikone, filtriranje, sortiranje, podzbrojeve i zaokretne tablice (engl. Pivot Table).
 • Osnovno znanje o analitici podataka.
 • Znanja o analizi podataka i BI scenarijima kao npr. razumijevanje potrebe uspostave BI izvještavanja u cilju unapređenja poslovanja.
 • Znanje o i iskustvo u radu s relacijskim bazama podataka.
 • Poželjna je svijest o ključnim poslovnim prioritetima poput prihoda, profitabilnosti i financijskog računovodstva.

Nastavni plan

Pregledaj
Uvoz i vizualizacija podataka u MS Excelu
 • Modul 1: Podatkovni model u Excelu
 • Modul 2: Uvoz podataka iz datoteka u Excel
 • Modul 3: Vizualizacija podataka u Excelu
  PL-100/PL-900 Microsoft Power Platform
 • Modul 1: Uvod u Power Platform
 • Modul 2: Power Apps
 • Modul 3: Power Automate
 • Modul 4: Power Apps i Power Automate
  DP-900 Azure Data Fundamentals
 • Modul 1: Uvod u rad s podacima
 • Modul 2: Relacijske baze podataka
 • Modul 3: Nerelacijske baze podataka
 • Modul 4: Rad sa skladištima podataka
  DP-080 - Upiti podataka s Microsoft Transact-SQL
 • Modul 1: Početak rada s Transact-SQL
 • Modul 2: Sortiranje i filtriranje rezultata upita
 • Modul 3: Korištenje spajanja i podupita
 • Modul 4: Korištenje ugrađenih funkcija
 • Modul 5: Modificiranje podataka
  PL-300 Analyzing Data with Microsoft Power BI
 • Modul 1: Uvod u Power BI
 • Modul 2: Dizajniranje i modeliranje u PBI
 • Modul 3: Kreiranje kalkulacija pomoću DAX jezika
 • Modul 4: Optimizacija modela
 • Modul 5: Izvještavanje u PBI
 • Modul 6: Napredna analitika
 • Modul 7: Kreiranje i upravljanje Workspaceom
 • Modul 8: Upravljanje bazama
 • Modul 9: Row-Level security

Za koji certifikat te priprema

 • Certifikacijski ispit: Exam PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst
 • Certifikat: Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate
 • Rola: Data Analyst, Business User