Naslovnica

Upravljanje projektnim rizicima

Upravljanje rizicima je jedno od najznačajnijih dijelova Upravljanja projektima.

Upravljanje rizika ima nekoliko važnih prednosti: smanjuje vrijeme trajanja projekta, smanjuje troškove projekta, povećava vrijednost projekta i smanjuje neočekivana nezadovoljstva sudionika u projektu i postiže veće zadovoljstvo kod naručitelja.

Što ćete naučiti

 • Uvod i definicija rizika
 • Pojmovi – rizici, pretpostavke, predmeti
 • Proces upravljanja rizicima
 • Identifikacija rizika
 • Kvalitativna i kvantitativna analiza rizika
 • Odgovori na rizike
 • Kontrola rizika
 • Interaktivne vježbe podržane računalom

Kome je namijenjeno

Seminar je namijenjen voditeljima projekata, planerima i linijskom managementu.

Preduvjeti

Osnovno znanje u upravljanju projektima ili završen seminar "Upravljanje projektima - povratak osnovama".

Nastavni plan

Pregledaj
 • Uvod i definicija rizika
 • Pojmovi – rizici, pretpostavke, predmeti
 • Proces upravljanja rizicima
 • Identifikacija rizika
 • Kvalitativna i kvantitativna analiza rizika
 • Odgovori na rizike
 • Kontrola rizika
 • Interaktivne vježbe podržane računalom

Za što vas priprema?

 • PMI ili IPMA certifikacija