Naslovnica

Agilna tranzicija za menadžment

Agile/Scrum

Classroom

Online

Vendor Neutral

Ovaj seminar pruža vam znanja neophodna za pokretanje i podršku procesa prelaska na agilnu organizaciju. Prema većini analiza, ispravna podrška vodstva na svim razinama je ključna za uspjeh tranzicije na agilni način rada.

Seminar naglašava interaktivni pristup učenju, gdje se teorija i primjeri iz bogatog predavačevog iskustva spajaju s praktičnim vježbama. Ova metodologija omogućuje polaznicima da primijene naučeno praktički odmah, osiguravajući da znanje ostane s njima dugo nakon završetka seminara.

Kome je namijenjeno

Za budući i sadašnji menadžment svih razina.

Preduvjeti

Preporučamo pohađanje osnovnog seminara Agilni način rada uz Scrum, Kanban i Lean.

Nastavni plan

Pregledaj
 • Razlika između klasičnog i agilnog upravljanja projektima
 • Razlika između klasičnog upravljanja i agilnog vođenja
 • Kako formirati agilne timove
 • Što motivira ljude i kako to postići
 • Kako koristiti Situational leadership model
 • Podjela odgovornosti u agilnim okolinama
 • Što je Leadership team i koja je njegova uloga
 • Koja je uloga linijskih managera u agilnim organizacijama
 • Održavanje fokusa na isporuci vrijednosti
 • Kako podržavati česte i jednostavne isporuke
 • Korisne metrike i kultura stalnih unapređenja (Kaizen)