CompTIA

  • USP1
  • USP1
  • USP1
CompTIA je udruženje koje unapređuje zajedničke interese IT profesionalaca i kompanija uključujući proizvođače, distributere, prodavače i edukacijske ustanove. Algebra nudi edukaciju za Security+ certifikat, jedan od najtraženijih certifikata iz područja IT sigurnosti.

Stjecanjem Security+ certifikata dokazuje se poznavanje koncepata, alata i procedura potrebnih za uspješno bavljenje poslovima u području IT sigurnosti, neovisno o proizvođaču opreme.

CompTIA je međunarodno prepoznata kao vodeći ponuđač IT certifikacije nezavisne od proizvođača. CompTIA certifikacije identificiraju IT profesionalce koji posjeduju sposobnosti u različitim IT područjima.

CompTIA Security+

CompTIA Security+ certifikat jedan je od najtraženijih certifikata iz područja IT sigurnosti. Stjecanjem Security+ certifikata dokazuje se poznavanje koncepata, alata i procedura potrebnih za uspješno bavljenje poslovima u području IT sigurnosti, neovisno o proizvođaču opreme (eng. vendor-neutral).