Naslovnica

Analiza troškova i koristi / Cost benefit analiza i studija izvodljivosti

 • 22 godine s vama
 • 500 predavača i suradnika
 • 15.000 polaznika godišnje
 • 300.000 održanih edukacija

Nakon završetka seminara imat ćete temeljna znanja i alate za samostalnu izradu Cost-benefit analiza i Studija izvodljivosti/pred-izvodljivosti.

Isplativost projekata privatnih investitora definira se kroz povrat uloženih sredstava kroz određeno vremensko razdoblje odnosno kroz ostvareni profit. Za razliku od njih, projektima financiranima od strane EU programa primarni je zadatak donijeti društvene, često nematerijalne koristi užoj i široj lokalnoj zajednici.

Tu se primarno radi o društveno korisnim projektima kao što su izgradnja bolnice, ceste, škole, odlagališta otpada itd, ali i većim projektima privatnog poduzetništva koji mogu donijeti dugoročne koristi za širu zajednicu, a ne samo za vlasnika poduzeća.

Procjena opravdanosti ulaganja u takav, najčešće društveno koristan projekt, složen je postupak, a glavni alat koji se pri tom koristi je Analiza troškova i koristi, odnosno Cost-benefit analiza.

Analiza troškova i koristi financijski je instrument kojim se kvantificiraju svi financijski i ekonomski troškovi i gubici s jedne, te svi očekivani prihodi i koristi nekog pothvata s druge strane. Cost-benefit analiza bi trebala biti temelj izračuna opravdanosti svakog javnog projekta kao i osnovni instrument kojim je moguće napraviti kvalitetnu usporedbu više različitih javnih projekata.

Cost-benefit analiza temeljni je dio studije izvedivosti (feasibility study) te predstavlja važan element Kohezijske politike Europske unije. Stoga Costs-benefit analiza predstavlja obavezni dio aplikacijske dokumentacije velikih projekata koji se financiraju iz strukturnih fondova EU, pomažući zemljama članicama da izaberu najbolja rješenja i politike kojima će konkurirati za sredstva Europske unije, a Europskoj komisiji da raspodjeli sredstva na najbolji način.

Kako će sve više sredstava iz strukturnih fondova, koji su nam postali dostupni ulaskom u EU, biti namijenjeno upravo velikim infrastrukturnim projektima, kompetencije u području izrade kvalitetnih Cost-benefit analiza i studija izvedivosti bit će od velikog značaja.

Iskustvo

Do danas smo održali preko 300.000 seminara i kolegija, a 120.000 dragih prijatelja nam je poklonilo povjerenje. Pridružite im se.

Moderna metodologija

Kada završite program obrazovanja koji ste izabrali, bit ćete spremni za stvarni svijet.
Mijenjamo se i usavršavamo u skladu sa svjetskim trendovima.

Odlični uvjeti za rad

Udobno se smjestite u neku od naših 100 modernih učionica, opremljenih sa 1100 računala.

Individualni pristup

Nećemo dopustiti da se utopite u mnoštvu. Vaš uspjeh i budućnost su nam važni.

Što ćete naučiti?

Program edukacije slijedi vodič za izradu Cost-Benefit analize koji je izdala Europska komisija što se kroz nastavu obrađuje kroz 3 dana. U nekima od do sada objavljenih EU natječaja koji su namijenjeni poduzetničkom sektoru dodatno su se tražili pojedini financijski izračuni kao što su projekcije bilance i računa dobiti i gubitka, koje nisu dio standardnih Cost-benefit analiza izrađenih po preporukama Europske unije.

Zbog važnosti projekcija u pojedinim natječajima, te kako bi vam pružili što sveobuhvatnije znanje izrade Studija izvodljivosti kroz jedan dan edukacije bavimo se upravo ovim dodatnim zahtjevima.

Studija izvodljivosti i Cost-benefit analiza
Upoznat ćete se s glavnim vrijednostima studije i analize.
Nefinancijski segment studije
Naučit ćete izrađivati nefinancijski segment studija izvodljivosti i pred-izvodljivosti.
Financijski segment studije
Ovladat ćete najvažnijim dijelom studije, odnosno Cost-benefit analizom.
Izrada CBA
Znat ćete izraditi CBA, uz niz praktičnih savjeta, primjera i vježbi. Dobit ćete konkretan financijski model, koristan za daljnje razrade vlastitih Cost-benefit analiza.

Teme koje će biti obrađene tijekom seminara:

 • Pojmovi i sadržaj studija predizvodljivosti, studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi
 • Socio-ekonomski kontekst i ciljevi: analiza, teritorijalni, demografski, društveno-kulturalni, ekonomski, institucionalni aspekti
 • Identifikacija projekta: intervencijska logika, direktni i indirektni učinci
 • Analiza izvodljivosti i opcija / scenarija: identifikacija
 • Vremenski horizont
 • Ulazni podaci: Troškovi investicije, operativni prihodi i rashodi
 • Financijska rentabilnost / financijski povrat investicije: FNPV (C) i FRR (C)
 • Izvori financiranja
 • Izračun financijskog jaza
 • Financijska rentabilnost nacionalnog kapitala: FNPV (K) i FRR (K)
 • Financijska održivost
 • Ekonomska analiza
 • Konverzija tržišnih u ekonomske cijene, specifični i standardni konverzijski faktor
 • “Shadow wages“, fiskalne korekcije, monetarizacija netržišnih utjecaja
 • Diskontiranje
 • Izračun ekonomskih pokazatelja
 • Procjena rizika
 • Definiranje kritičnih varijabli
 • Analiza osjetljivosti
 • Simulacija scenarija
 • Mjere sprječavanja i ublažavanja
Na programe obrazovanja Učilišta Algebra primijenjuju se različiti minimalni uvjeti upisa.