Sistemski i mrežni administrator – specijalist

a

CCNA Security akademija

a

CCNP akademija

a

CISCO mrežni suradnik – CCNA

a

Administrator baza podataka

a