Image for DIHUB projekt

27.05.2020

DIHUB projekt

Prvi sastanak DIHUB projektnog tima održan je u prosincu 2019. u Helsinkiju. Cilj ovog paneuropskog projekta je razvoj digitalne platforme za praktične načine učenja i inovativni razvoj izvrsnosti poslovanja. Pravi europski zadatak baziran na Cloud rješenjima i 5G tehnologijama. Lista partnera je impresivna i ponosni smo što Algebra LAB radi s finskim kolegama iz Business College Helsinki, Haaga-Helia Ammattikorke akoulu i Helsingin seudun kauppamakari, a tu su i portugalski Innova Innovation Services i Associacao para o polo das tecnologias da informacao comunica, estonski Tartu vocational education centre i AS BCS Koolitus, te bugarski Sdrudzenie znam i moga i Bulgarian Romanian chamber of commerce and industry. Uz LAB u Helsinkiju bile su i kolege iz Hrvatske Udruge Poslodavaca. Više o projektu pročitajte na: https://dihubcloud.eu/

Newsletter

Sign up for our newsletter do be the first to know the latest news in the world of technology do innovation.