Istraživanje i razvoj

Aktualni istraživački projekti

Analiza tržišnih kretanja u području rada i obrazovanja korištenjem napredne analitike i “big data”

Tržište rada i obrazovanja posljednjih godina karakterizira iznimna dinamika. U takvim uvjetima poseban je izazov pratiti kretanja, osigurati pravovremene i relevantne informacije te u skladu s time, pratiti projekcije a kako bi se osigurala kvalitetna i prijeko potrebna podrška svim tržišnim akterima.

Saznaj više

Digitalna podatkovna platforma kao osnova za razumijevanje tržišnih kretanja u turizmu

Masovno prihvaćanje tehnologija pridonijelo je mobilnosti korisnika te zahvatilo i sektor turizma u kojem se sve veći broj procesa i transakcija odvija elektroničkim putem. Korisnici ostavljaju „elektroničke otiske“ (footprints) tijekom svih aktivnosti povezanih s istraživanjem destinacija, odabirom destinacije, organizacijom puta, aktivnostima na samoj destinaciji, iskustvima tijekom procesa te preporuka vezano na doživljaje i kvalitetu usluge.

Saznaj više

Primjena NLP tehnika i strojnog učenja za podršku sustavu automatskog rutiranja poštanskih pošiljaka

Optimizacija poslovanja i stalan rad na korištenju tehnologija jedan je od prioritetnih ciljeva uspješnog poslovanja. Razvoj i dostupnost tehnologije uz pravovremeno angažiranje oko oplemenjivanja ukupnog portfolija usluga korištenjem podataka, otvara posve novu dimenziju u kojoj podaci postaju “najvrjedniji resurs tvrtke” te se pomoću njih kreiraju alati koji kroz nove poslovne modele unapređuju sve kanale prodaje i značajno pridonose strateškim ciljevima.

Saznaj više

Sustav za upravljanje poslovanjem i financijsko planiranje (CPM)

CPM sustav (engl. „Corporate Performance Management“) je u načelu alat za nadzor i praćenje financijskih performansi tvrtke, koji je povezan s implementacijom inovativnog poslovnog procesa praćenja i planiranja poslovanja na različitim razinama kompanije, od servisnih centara i poslovnih područja do pojedinačnih projekata. Upravljanje efikasnošću poslovanja  (CPM) je područje poslovne inteligencije koje je uključeno u praćenje i upravljanje izvedbom organizacije prema najvažnijim pokazateljima uspješnosti kao što su prihod, povrat ulaganja, troškovi opterećenja i operativni troškovi.

Saznaj više

Analiza efikasnosti ulaganja u promotivnu kampanju

Bazirano na zahtjevima AGB Nielsen Media Research (Hrvatska) razvijen je Nielsen Ad Insights,  najnoviji tip izvještaja temeljen na podacima mjerenja televizijske gledanosti uporabom peoplemetar TAM sustava.

Saznaj više

Inteligentni servis za pojedinačnu ili masovnu procjenu nekretnina

S obzirom da trenutno u Republici Hrvatskoj ne postoji službena klasifikacija nekretnina te standardizirani skup obilježja nekretnina, a državna uprava ima potrebu za istim u raznim područjima, od tržišnih ponuditelja se očekuje pružanje podrške u procesu od razvoja službene klasifikacije nekretnina te standardnog skupa obilježja nekretnina, preko sustava za masovnu procjenu nekretnina do pružanja servisa koji proizlaze iz ovakve platforme (npr. uvođenje poreza na nekretnine ili pak podloge za izradu registra stanovnika).

Saznaj više

Prototip sustava ranog upozorenja u postupcima javne nabave

Cilj ovog istraživanja je opis inteligentnog sustava za nadzor javne nabave koji omogućuje otkrivanje anomalija na temelju indikatora dobivenih ekstrakcijom i transformacijom podataka iz elektroničkog oglasnika, dodatno obogaćenih podacima iz različitih vanjskih izvora.

Saznaj više

Sustav za podršku prodaji, upravljanju skladištem i obradi tržišta

Metode napredne analitike i interaktivne vizualizacije ne moraju biti rezervirane isključivo za velike  tvrtke niti tvrtke s velikim budgetima. Pametno odmjerenim pristupom moguće je izbalansirati potrebe i tehnologiju na način primjeren različitim klijentima.

Saznaj više

Sustav upravljačkih ploča za nadzor ključnih faktora proizvodnje

Upravljanje postupcima u proizvodnji često zahtjeva predanost detaljima, a što često nije lako postići.

Saznaj više