Image for Razvijamo edukativne materijale u sklopu projekta AI4PPP!
Naslovnica

Razvijamo edukativne materijale u sklopu projekta AI4PPP!

U prethodnoj fazi provedbe projekta, Erasmus+ AI4PPP partneri razvili su silabus koji predstavlja konceptualni okvir za izradu obrazovnih materijala. Od proljeća 2023. godine, partneri su posvećeni razvoju AI4PPP edukativnih materijala koji će partnerstvu omogućiti postizanje glavnog cilja projekta – kreiranje inovativnog i internacionalno upotrebljivog edukativnog programa o umjetnoj inteligenciji za menadžere koji nisu IT eksperti, kao i za one koji će tek postati menadžeri!

Od ožujka 2023. godine, partneri projekta AI4PPP - timovi iz School of Applied Social Sciences u Sloveniji, University of Alcalá u Španjolskoj i Sveučilišta Algebra u Hrvatskoj zajednički razvijaju edukativne materijale. Važnost razvoja ovih edukativnih materijala očituje se u činjenici da materijali osiguravaju učinak i održivost projekta, posebno imajući u vidu kasnije faze projekta poput pilot testiranja, scenarija primjene u industriji i pripreme micro-credentials certifikata.

Budući da se edukativni materijali razvijaju za upotrebu tijekom nastave sa studentima MBA programa i studenata poslovne administracije i menadžmenta, materijali će predstavljati primjenjive poslovne slučajeve koji će prikazati praktičnu primjenu umjetne inteligencije u određenim industrijama kako bi studenti razumjeli teorijske aspekte, izbjegavajući vrlo tehnički pristup, usmjeravajući se na razumijevanje tehnologije umjetne inteligencije i njezinog potencijala za donošenje inovacija i poboljšanja u svakodnevnom poslovnom okruženju.

Partneri razvijaju 9 cjelovitih edukativnih modula, pri čemu svaki modul predstavlja jedan poslovni slučaj i obuhvaća materijale za provedbu 20 školskih sati. Na taj način, razvijeni edukativni moduli predstavljat će besplatne materijale spremne za upotrebu, koji će profesorima i studentima osigurati sve potrebne materijale za uspješnu provedbu procesa poučavanja/učenja. Drugim riječima, edukativne module bit će moguće upotrijebiti za stvaranje novih ili poboljšanje postojećih studijskih programa visokog obrazovanja ili obrazovanja odraslih, i predstavljat će inovativne i internacionalno primjenjive obrazovne materijale visoke kvalitete.

Zahvaljujemo svim partnerima na sjajnoj projektnoj suradnji!

#AI4PPP #Erasmus+ #AI #edukativnimoduli

Brošure Algebra grupe

Sveučilište Junior
Kontaktirajte nas