Algebra centar Vukovar

adresa: I.G. Kovačića 3
telefon: 032 443 153,
e-mail: vukovar@algebra.hr

Iz rasporeda izdvajamo:

U navedenom centru trenutno ne počinju nove grupe. Molimo Vas da nas za informacije ili prijave kontaktirajte telefonom ili emailom.