Autori programa

Autori programa

Autori programa

Iskoristi 20% popusta

  • Grupe do 15 učenika
  • 66 sati nastave + satovi s roditeljima
  • Više od 4000 polaznika
  • 110 predavača

Autori našeg programa pomno su izabrani, a neki od njih sigurno su vam i poznati. Njihova višegodišnja praksa i vrlo široko obrazovanje u području obrazovanja i novih tehnologija čine ih savršenim izborom za ovakav zadatak.

Voditeljice razvoja sadržaja:

Maja Jerčić, mag.paed.

Maja je završila pedagogiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Tijekom višegodišnjeg iskustva u radu s djecom i mladima, fokus je usmjerila na didaktiku i metodiku nastavnog procesa. U Algebri se bavi razvojem obrazovnih sadržaja u sklopu čega koordinira razvoj obrazovnih programa i materijala. Bavi se i razvojem kompetencija učenja, prvenstveno kroz autorske programe Učimo učiti namijenjene učenicima osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, program za obrazovne stručnjake te edukacije za roditelje. Učenje učenja tema je i o kojoj redovito piše. Osim angažiranosti u području razvoja kompetencija učenja, bavi se i edukacijama usmjerenima na razvoj medijske pismenosti.

Gabrijela Jukić, mag.paed.

Gabrijela je magistrirala pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom stažiranja se bavila istraživanjem iz područja metodike i didaktike te položila stručni ispit za stručnog suradnika pedagoga na temu “Strategije učenja u nastavnoj etapi vježbanja”. Posjeduje višegodišnje iskustvo rada u osnovnim školama u kojima je bila kreator različitih pedagoških radionica za učenike te voditelj nekoliko internih školskih projekata. U svom radu se usmjeravala na poticanje učenika na odgovorno djelovanje, ponašanje i kritičko razmišljanje poglavito u područjima sigurnosti na internetu, prevencije vršnjačkog nasilja te razvijanja socijalnih kompetencija. Tijekom svoga rada je potaknula učitelje i pripremala učenike za sudjelovanje na natjecanju iz informatike i računalnog razmišljanja te pokušavala utjecati na odmicanje od tradicionalnog pristupa poučavanju u nastavnom procesu uvođenjem alata koji neposredno utječu na motivaciju učenika. Zalaže se za racionalno i kritičko korištenje digitalnih tehnologija kod djece i mladih te na svojoj trenutnoj poziciji koordinatora razvoja obrazovnih sadržaja vodi računa o svim odgojnim i obrazovnim aspektima koji su neizostavan dio nastavnog procesa Digitalne akademije za svaki stupanj.

Autori programa:

Josipa Ivić

Josipa je magistrirala na Odsjeku za učiteljski studij Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu te stekla akademski naziv magistrice primarnoga obrazovanja sa završenim smjerom Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju. Stručno se osposobljavala u Osnovnoj školi Manuš u Splitu gdje je stekla iskustvo u radu s učenicima nižih razreda osnovne škole. Od 2015. do danas, svoje primjere dobre prakse predstavljala je na studentskim, stručnim i znanstvenim konferencijama. Izdvajamo skup „Suvremene tehnologije u obrazovanju“ (Rijeka, 2016. i Split 2017.) u organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet, „Festival znanosti 2017“ (Split 2017.), „MoodleMoot Hrvatska“ (Zagreb 2017. i 2018.) u organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet, Međunarodnu znanstvenu, stručnu i studentsku konferenciju „Od znanosti do učionice“ u organizaciji Odsjeka za učiteljski studij Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu (11. Dani osnove škole Splitsko-dalmatinske županije „Prema kvalitetnoj školi“, Split 2017.) te „CARNetovu korisničku konferenciju CUC“ (Dubrovnik 2017.). Godine 2017. sudjelovala je na natjecanju za nastavnike „Pravi kaLibar za znanje“ u izradi digitalnih nastavnih materijala u organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet. Njen digitalni uradak „Glazba je svuda oko nas“ osvojio je 2. mjesto.

Goran Đambić

Goran je diplomirao  i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu. Doktorirao je na temu Optimizacije baza podataka u višekorisničkom okruženju. Posjeduje više od 30 Microsoftovih certifikata. Ima višegodišnje radno iskustvo kao software developer i arhitekt softverskih sustava u privatnom sektoru. Trenutno radi kao voditelj katedre za programsko inženjerstvo na Visokom učilištu Algebra. Digitalnu akademiju smatra izuzetno korisnim obrazovnim programom za djecu, jer im se po prvi puta na sustavan način omogućuje da upoznaju informatičku znanost, ne kao strukovno područje, već kao alat za razvoj vlastite kreativnosti i rješavanja stvarnih životnih problema i situacija. Polaznici Digitalne akademije, objašnjava Goran, razvijat će svoje problem-solving vještine, čime će povećavati svoju kompetitivnost i uspješnost u kasnijem razvoju, bez obzira na interesnu sferu za koju se odluče.

Mihovil Rora

Mihovil 2017. završava preddiplomski studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te iste godine nastavlja diplomski studij Govorništva i Nastavničke informatike tijekom koje postaje trener na Digitalnoj akademiji, a kasnije i autor obrazovnog programa za njene digitalne ninje. Odmah po početku studija počinje sakupljati različita iskustva koja uključuju rad u područjima digitalnog marketinga, PR-a, grafičkog dizajna, organizacije kongresa, rad u različitim projektima povezanih sa hrvatskim iseljeništvom, turizma, produkcija kulturnih događaja itd. uz brojne dodatne volonterske angažmane. Kao posebne i Mihovilu drage točke životopisa izdvaja poziciju glavnog voditelja na multikulturnom volonterskom projektu za mlade hrvatske iseljenike Eco Heritage Task Force te pozicija koordinatora digitalnih komunikacija na idejama vrijednim širenja unutar TEDxZagreb. Uz Akademiju, Mihovil djeluje i u poljima organizacije, predavanja i provođenja medijskih radionica, retoričkih edukacija, edukacija primjene digitalnog marketinga te sudjelovanja kao gost govornik unutar volonterskih udruga. Svoje iskustvo i znanje u poučavanju djece na Akademiji odlučio je unijeti u sam program nastave unutar tema učenja kroz igru pomoću Minecrafta, digitalne glazbene produkcije te kreativnog računalnog stvaralaštva. Kao veliki zagovornik moderniziranja nastave, njegov najviši cilj kako u učionici tako i u vlastitom autorskom programu je potaknuti u učenicima istraživački duh prilikom rada na računalu da bi uz pomoć dostupnih informacija, kreativnosti i snalažljivosti razumjeli kakav učinkovit i višenamjenski alat imaju ispred sebe: vlastito računalo.

Dalia Kager

Dalia je diplomirana učiteljica razredne nastave i informatike, a u nastavi od 1. – 8. razreda ima višegodišnje iskustvo. Nastoji da metode i tehnike koje koristi u nastavi budu inovativne i usmjerene na učenika. Kao stručni suradnik Udruge za sportske igre i kreativni razvoj mladih – Sportić, u sedam godina suradnje osmislila je desetak projekata i provela stotinjak sati radionica za djecu i mlade. Sudjeluje i kao predavač u edukacijama nastavnika u projektu CARNet „e-Škole“ te projektima koje provodi Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) kao micro:bit ambasadorica u radionicama za učenike i učitelje. Autorica je nekolicine priručnika Algebrinih programa za nastavnike i koautorica udžbenika i dodatnih materijala za 7. i 8. razred osnovne škole te 1. razred gimnazije, izdavačke kuće Sysprint. Smatra da je u današnjem svijetu brzo razvijajućih tehnologija, a i budućih promjena i izazova koje one donose, izrazito važno da učenici njima ovladaju, a ne da postaju njihovi robovi.

Domagoj Krpan

Domagoj je završio studij Multimedije na Visokom učilištu Algebra te je od najmlađih dana bio zaigran s idejom interdisciplinarnosti koju je pronašao u Algebri. Svoje višegodišnje iskustvo u IT sektoru temelji na radu u različitim područjima, od analitike podataka, preko razvoja mobilnih i web aplikacija, do razvoja video igara. Kroz rad je vrlo brzo naučio da nije dovoljno biti samo tehnički potkovan, nego je sve veća potreba za kreativcima koja rješenja mogu pronalaziti van uobičajenih kalupa te da je za katalizaciju i povećanje efikasnosti timskog rada, u bilo kojem okruženju, potreban interdisciplinaran kadar koji usklađuje rad različitih odijela i članova tima. Digitalnu akademiju vidi kao mjesto gdje je moguće ostvariti pozitivan utjecaj na mlade kako bi u najbitnijem trenu svoje edukacije, kada donose prve velike odluke bitne za svoj profesionalni razvoj i budućnost, mogli tu odluku donijeti s određenom dozom predznanja i otvorenog uma. Iskustvo i znanja koje imaju priliku steći na Digitalnoj akademiji svakako će im pomoći u oblikovanju u kvalitetnije i educiranije mlade osobe.

Gorana Urukalo Čorkalo

Gorana je diplomirala na smjeru Poslovne informatike na Veleučilištu u Šibeniku te položila DPPO na Sveučilištu u Zadru. Više od 15 godina je radila u osnovnim i srednjim školama kao nastavnik informatike te kao Algebrin ECDL ispitivač i predavač. Osim toga, radila je kao voditelj Algebrinih programa obrazovanja u Šibeniku. Također je sudjelovala u projektu e-škole u sklopu kojega je odradila preko 60 digitalnih radionica u kojima je doprinijela podizanju digitalnih kompetencija nastavnika i ostalih djelatnika te razine digitalne zrelosti škole. U sklopu istog projekta održala je i 5 webinara na temu novih funkcionalnosti e-Matice te izradila pripadajući priručnik. Trenutno radi kao Voditelj programa pripreme za državnu maturu u Algebri. Digitalnu akademiju drži vrlo korisnom u jačanju digitalnih kompetencija osnovnoškolaca. Učenici razvijaju svoje prezentacijske vještine i kritičko razmišljanje te uče o digitalnoj kulturi i pismenosti kao neizostavnom elementu današnjice.

Otavio Aničić

Otavio je 2015. upisao diplomski studij „Informacijski i komunikacijski sustavi“ na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Obnašao je dužnost predsjednika studentskog zbora, voditelj Ureda za IT pri Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci te dužnost predstavnika studenata u Odboru za kvalitetu nastave Odjela. Sudjelovao je na znanstveno-sportskom projektu Primatijada 2017. godine sa radom na temu SQL injekcija. Također, držao je demonstrature kolegija „Multimedijski sustavi“ sa preddiplomskog studija i organizirao radionice digitalne grafike na danima Odjela. Od početka 2018. godine radi kao trener na Digitalnoj Akademiji

Alina Čabraja

Alina je završila anglistiku i sociologiju na Sveučilištu u Zadru. Dugi niz godina profesionalno je boravila u multikulturalnom, bilingualnom okruženju, a u posljednih nekoliko godina predavačica je engleskog jezika. U Wisdom Tree učionici potiče multisenzorno učenje uz iPad, ohrabrujući djecu i odrasle polaznike da istražuju svoje interese i pomiču granice digitalnih obzora 21. stoljeća, istovremeno razvijajući komunikacijske vještine. U suradnji s različitim odgojno obrazovnim institucijama i organizacijama promiče korištenje digitalnih sadržaja u obrazovanju i STEAM pristup nastavi. Taj pristup nastavlja i kroz razvoj obrazovnih programa ovogodišnje Digitalne akademije, kroz modul koji će polaznike osnažiti u odgovornom i informiranom korištenju Interneta. Osim jezično, usavršavala se i na području neverbalnog komuniciranja i coachinga.

Tea Pavičić Zajec

Tea je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2010. godine, završila integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, modul informatika te stekla akademski naziv magistra primarnog obrazovanja. Godine 2012. upisuje doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje na brojnim konferencijama, objavljuje znanstvene i stručne radove, a kao školski projektni koordinator radi na Erasmus projektima i projektima financiranim od strane Europske unije. Kao jedina predstavnica iz Hrvatske, 2012. godine, sudjelovala je na međunarodnom stručnom usavršavanju Erasmus mobilnosti u Španjolskoj na temu korištenja tableta u nastavi, a 2015. godine odlazi na međunarodno usavršavanje na temu primjena teorija učenja pri izradi digitalnih obrazovnih materijala. Od tada pa do danas sudjelovala je na preko desetak međunarodnih usavršavanja na temu igrifikacije i učenja kroz igru u nastavi te naprednog korištenja IKT-a u nastavi. Stečena znanja primjenjuje u I. osnovnoj školi Varaždin u kojoj radi koristeći tablete u nastavi kao pomoćno nastavno sredstvo. Doktorirala je u travnju 2017. godine na temi „Učinkovitost korištenja informacijsko - komunikacijske tehnologije u nastavi matematike nižih razreda osnovne škole“, a u prosincu iste godine, stekla naziv voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Trenutno radi na pet Erasmus projekata te surađuje s partnerima iz Slovenije, Švedske, Italije, Španjolske, Poljske, Grčke i Austrije. Osim u školi, radi i kao vanjski suradnik za izdavačku kuću Profil Klett u sklopu projekta „E-škole“ i kao autorica digitalnih obrazovnih sadržaja te za Algebru kao predavač i autor materijala Digitalne akademije za djecu

Kosjenka Petek

Kosjenka je diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim engleskim jezikom. Osim prema pedagoškom i obrazovnom pluralizmu, gaji strast prema svemu što podržava hibridno učenje i učenje vođeno od strane učenika. Dva se desetljeća bavi primjenom novih tehnologija i alata u podučavanju engleskom jeziku raznih dobnih uzrasta. Certificirana je Appleova savjetnica za stručni razvoj i usavršavanje. Aktivno savjetuje odgojno-obrazovne institucije, učitelje, nastavnike i profesore na fakultetima, muzeje i poslovne korisnike o tome kako primijeniti nove tehnologije u radu i obrazovanju. U svojoj Wisdom Tree učionici rado primjenjuje različita obrazovna okruženja i modalitete učenja -  od izrade rukotvorina, učenja matematike, znanosti i sporta na engleskom do filmske produkcije na iPadu. Učenike osim jeziku, podučava i znanjima i vještinama potrebnima za život u 21. stoljeću. Taj pristup nastavlja i kroz razvoj obrazovnih programa ovogodišnje Digitalne akademije, kroz modul koji će polaznike osnažiti u odgovornom i informiranom korištenju Interneta

Petra Gerić

Petra je magistra anglistike i germanistike. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo kao predavačica i prevoditeljica stranih jezika. Trenutno predaje u obrazovnom centru Wisdom Tree gdje radi s djecom i mladima. Kroz CLIL obrazovni program potiče ih na kreativnost i kritičko razmišljanje te podučava digitalnoj pismenosti i cjeloživotnom učenju. U svom radu voli kombinirati stečene vještine u predavanju jezika s modernim i kreativnim metodama koje čine učenje uzbudljivim i zanimljivim. Taj pristup nastavlja i kroz razvoj obrazovnih programa ovogodišnje Digitalne akademije, kroz modul koji će polaznike osnažiti odgovornom i informiranom korištenju Interneta. Vjeruje u slobodni protok informacija, stjecanje znanja i širenje vidika. Zato i predaje ne jedan, nego dva strana jezika. Od postignuća vrijedno je istaknuti prvo mjesto na državnom natjecanju iz njemačkog jezika 1999. godine te položeni Sprachdiplom.

Tamara Ređep

Mr.sc. Tamara Ređep na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin diplomirala je 2001. godine (smjer Informacijski sustavi), 2009. godine završila je poslijediplomski znanstveni studij iz Menadžmenta poslovnih sustava i stekla akademski stupanj magistra znanosti, a od 2019. godine na istom fakultetu je doktorandica poslijediplomskog doktorskog studija. Od 2001. radi kao učiteljica informatike u I. osnovnoj školi Varaždin. U zvanje učitelj savjetnik napredovala je 2017. godine. U razdoblju od 2015. – 2016. godine bila je članica stručne radne skupine za izradu prijedloga za tehničko i informatičko područje kurikuluma u Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Redovito sudjeluje u izvođenju radionica Centra izvrsnosti iz informatike za osnovne škole Varaždinske županije. Autorica je nekoliko stručnih radova vezanih uz unapređenje kvalitete nastavnog procesa kroz primjenu IKT-a, koje kao i primjere dobre prakse redovito predstavlja na raznim stručnim skupovima i konferencijama.

Domagoj Lisjak

Domagoj je diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), smjer Telekomunikacije i informatika. Seminarski i diplomski rad pisao je pod mentorstvom doc.dr.sc. Maria Kušeka; seminarski rad je nosio naslov „Tehnologije umrežavanja u socijalnim mrežama - Web 2.0“, a diplomski rad „Sigurnosti usluga temeljenih na resursima“. Još za vrijeme studija, kao apsolvent, počeo je raditi u srednjoj školi, te ima višegodišnje iskustvo rada kao nastavnik informatike i računalstva. Godine 2018. promoviran u zvanje profesora mentora i trenutno radi u Tehničkoj školi Virovitica i Strukovnoj školi Virovitica. Sudjelovao je u projektu Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” gdje je kao predavač održao velik broj radionica nastavnicima diljem Republike Hrvatske. Redovito priprema učenike za sudjelovanje na natjecanjima i smotrama radova iz područja informatike, računalstva i elektrotehnike. Kontinuirano potiče učenike na razvoj kreativnog i kritičkog razmišljanja pri korištenju IoT tehnologije kroz izvannastavne aktivnosti „Arduino sustavi“ i „Sigurnost na internetu“ u Tehničkoj školi Virovitica te kroz projekte Zimske i proljetne škole informatike udruge DIV u Virovitici. Takav način razmišljanja kod učenika nastavlja razvojem obrazovnih sadržaja Digitalne akademije, kroz module koji će poticati polaznike na kreativnost i odgovorno korištenje interneta.

Tomislav Nebes

2017. godine Tomislav je upisao diplomski studij anglistike i germanistike na Sveučilištu u Zadru. Iako mu ljudski jezici zauzimaju posebno mjesto u srcu, od malih je nogu pratio razvoj tehnologije te je izradio robota s kojim je sudjelovao na državnom natjecanju iz robotike. Za vrijeme sveučilišnog obrazovanja je bio član Studentskog zbora i održavao službenu stranicu i društvene mreže Zbora. U diplomskome radu je istraživao zbog čega učenici uče i od 2016. do 2018. je bio predavač na godišnjim radionicama Festivala znanosti gdje je učenicima iz osnovnih i srednjih škola popularizirao znanost. Na Digitalnoj akademiji Tomislav koristi didaktičko-metodičke kompetencije kako bi djeci pružio motivirajuću okolinu u kojoj oni više nisu samo potrošači, nego stvaratelji. U slobodno vrijeme Tomislav uči programske jezike Javascript i C++ i motiviranim polaznicima zadaje dodatne zadatke kako bi im dao priliku da i oni zaiskre.

Petra Kruljac

Petra završava stručni studij Visoke škole za informacijske tehnologije te je dugi niz godina web developer i grafički dizajner. Kroz brojna stručna usavršavanja stekla je praktično znanje na području projektiranja i izrade online računalnih platforma. Profesionalno se bavila šahom te je bila članica seniorske reprezentacije i postigla velika sportska postignuća. Ljubav prema šahu nastavila je kroz trenerske i sudačke vode nižući brojne uspjehe. Također je bila voditeljica učeničkog projekta „Šah uz školu“ i sudjelovala je u organizaciji međunarodnih manifestacija za djecu i mlade. Na programu Digitalne akademije je od njegovog samog početka, 2016. godine. Digitalnim kompetencijama je podučavala preko 700 naših polaznika na redovnoj nastavi Digitalne akademije, Zimskim i Ljetnim školama te Digitalnom ljetnom kampu. Kroz dugogodišnje iskustvo rada s djecom prenijela je svoje kreativne ideje u autorska djela za nastavne sadržaje projekata i radionica robotike, programiranja, modeliranja i web dizajna. Petra program Digitalne akademije smatra važnim kako bi polaznici kroz odgojno obrazovni proces stekli informacijsku i podatkovnu pismenost, razvili svoje komunikacijske i suradničke vještine te postali samostalni stvaratelji digitalnog sadržaja.

Vatroslav Zuppa Bakša

Vatroslav je diplomirao 2014. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu. 2015. godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu završava i pedagoško–psihološko obrazovanje. Nastavničkim poslom se bavi od 2014. godine kao nastavnik elektrotehničke i računalne grupe predmeta. S učenicima je išao na državna natjecanja iz informatike, međunarodne izložbe učeničkih radova gdje su učenici osvajali razna odličja te je sudjelovao u raznim projektima u sklopu Elektrotehničke škole. U školi je organizirao razne kreativne radionice za učenike s ciljem približavanja struke učenicima, razvoja kritičkog i logičkog razmišljanja te inženjerskog pristupa rješavanju problema. S učenicima je u sklopu projektne nastave sudjelovao i na međunarodnom robotičkom kampu. Autor je dva priručnika i pripadajućih radnih bilježnica za srednje strukovne škole: 'Algoritmi i programiranje 1' i 'Osnove elektroničkih mjerenja' izdavačke kuće Element. Priručnici su pisani za nove strukovne kurikulume koji su od 2018. godine odlukom Ministarstva postali službeni. Svoje radno iskustvo bazirao je na predmetima novog strukovonog kurikuluma Tehničara za računalstvo. Tijekom nastavnog procesa potiče projektnu nastavu i nastavu baziranu na primjerima iz života kako bi na kreativan način potaknuo interes kod učenika za programiranje te razvio i osnažio njihove kompetencije u tom području. Uz navedeno predavačko iskustvo sa srednjoškolskim uzrastom, imao je i priliku surađivati sa Algebrom kao predavač unutar nastavnog programa Programer Internet aplikacija PHP i MySQL. Od 2019. godine radi kao asistent na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Jedan je od autora materijala Algebrine Digitalne akademije za djecu. Smatra da Digitalna akademija pomiče granice našeg obrazovnog sustava te uvodi novitete u sam pristup izvođenja nastave, prezentacije sadržaja i motivacije učenika. Zbog svega navedenog, učenici u ugodnoj atmosferi ostvaruju vrlo visoku razinu ishoda.

Mihaela Kelava

Mihaela je diplomirala na PMF-u, Matematički odsjek, Sveučilišta u Zagrebu, nastavnički smjer matematika i informatika. Već 16 godina radi kao profesorica informatike u Gimnaziji Bjelovar. 2016. napredovala je u zvanje profesor mentor. Svoje učenike redovito uključuje u projektne aktivnosti (lokalne projekte, međunarodne putem eTwinning platforme, Commenius) koje obuhvaćaju kreativno i svrsishodno korištenje digitalne tehnologije. 2012. i 2013. godine osvojila je nagradu za najbolji nacionalni srednjoškolski eTwinning projekt te bila dio hrvatskog tima na međunarodnoj eTwinning konferenciji. Jedna je od autorica kurikuluma međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije te je suautorica dvaju CARNET-ovih priručnika za jačanje digitalnih kompetencija kroz područja suradnje i upravljanja podacima u digitalnom okružju. Redovito održava predavanja i radionice na stručnim skupovima i kongresima na regionalnoj i nacionalnoj razini s temama motivacije učenika kroz kreativne načine poučavanja uz pomoć digitalne tehnologije. 2018. dobila je nagradu MZO-a za najbolji digitalni obrazovni sadržaj. Suradnica je Algebre od 2017. godine u projektu izrade digitalnih obrazovnih sadržaja iz matematike i fizike za 7. i 8. razred osnovne i 1. i 2. razred srednje škole, a ove godine je autorica materijala za Zimsku digitalnu školu i Digitalnu akademiju za više razrede osnovne škole.

Ružica Filipović

Ružica je diplomirala na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu 2014. godine i stekla akademski naziv magistra primarnog obrazovanja s pojačanim modulom informatika. U nastavi koristi suvremene metode poučavanja koje se temelje na aktivnom učenju gdje učenici kroz istraživanje i interakciju s drugim učenicima usvajaju nove spoznaje i razvijaju svoje vještine. Nastavu provodi tako da su učenici uključeni aktivno u nastavni proces, potiče suradnju među učenicima, samostalnost u učenju te potiče na kreativno rješavanje problema. Želi postići svoj krajnji cilj, a to je zadovoljstvo nastavom. Sudjelovala je kao mentor u pripremi i provedbi natjecanja iz robotike Robokup 2018 gdje su učenici ostvarili izvrsne rezultate. Sudjelovala je na stručnim usavršavanjima i radionicama Elementarne robotike. Program Digitalne Akademije smatra izuzetno važnim jer se temelji na aktivnom učenju gdje učenici istražuju, povezuju, donose odluke, rješavaju probleme, komuniciraju i surađuju. Od početka 2018. godine radi kao trener na Digitalnoj Akademiji. Trenutno radi u OŠ Gustava Krkleca i učiteljica je 1. razreda. Vodi izvannastavnu aktivnost Učionica budućnosti u kojoj upoznaje učenike s primjenom novih tehnologija u svakodnevnom životu.