Nastava

Nastava

  • Grupe do 15 učenika
  • 66 sata + završna priredba
  • Više od 4000 polaznika
  • 110 predavača

DINAMIKA ODRŽAVANJA

Nastava Digitalne akademije odvija se u poslijepodnevnim i ranovečernjim satima, dinamikom od 90 minuta jednom tjedno, između 17.30 i 20.30 sati, od ponedjeljka do subote, u skupinama od najviše 15 polaznika. Skupine su homogene po dobi, kako bi se olakšalo postizanje obrazovnih ishoda s obzirom na postojeća predznanja i iskustvo korištenja tehnologije, a jedna skupina odgovara jednome obrazovnom stupnju.

Nastava počinje u tjednu od 30. rujna (ponedjeljak), u terminu odabrane grupe na odabranoj lokaciji, i prati redovitu školsku nastavu – za vrijeme školskih praznika i naše digitalne nindže odmaraju, a svi termini koji se ne mogu održati zbog nepredviđenih razloga (dani škole, vremenski uvjeti i drugo) nadoknađuju se u drugim terminima, u dogovoru s roditeljima.

Digitalna akademija traje 66 školskih sati godišnje, što uključuje:

  • 64 sata nastave
  • Završni blok sat s roditeljima, na kojem su zvijezde naše digitalne nindže, a roditelji polaznici

TERMINI

Ove smo godine za vas pripremili već dostupne termine na svim lokacijama SAD!

Odabir termina ovisi o lokaciji i željenom stupnju Digitalne akademije. Nakon što u prijavnici odaberete grad i lokaciju pohađanja, u izborniku se nalaze ponuđeni stupnjevi Digitalne akademije s pripadajućim vremenima održavanja.

Za naše dosadašnje nindže zadatak je jednostavan – ovisno o tome koji su stupanj završili, birate sljedeći po redu! Ako niste sigurni, uvijek nas možete pitati ili jednostavno pogledati na diplomi od prethodno završene godine.

Za polaznike koji nisu do sada pohađali Digitalnu akademiju, odabir grupe je također jednostavan – stupanj Digitalne akademije idealno odgovara razredu djeteta (na primjer, ako dijete na jesen kreće u 3. razred, bit će 3. stupanj Digitalne akademije).

Ukoliko na odabranoj lokaciji nema dostupnog stupnja koji bi odgovarao razredu djetetu, ostaju dvije mogućnosti:

  • Provjerite druge lokacije u istom gradu/četvrti (ukoliko postoje) i na njima dostupne termine
  • Provjerite jesu li na odabranoj lokaciji dostupni termini grupa višeg stupnja od razreda koje pohađa vaše dijete (na primjer, ukoliko je dijete 4. razred, može upisati i 5. stupanj)

Za sve nedoumice, na raspolaganju vam je naš Junior tim – slobodno nas kontaktirajte kako bismo vam pomogli s odabirom termina!

Sve dostupne lokacije i termine možete pogledati na Gdje smo 

 

Prijavite svoje dijete