Prijavi se

  • Grupe do 15 učenika
  • U trajanju od 2 mjeseca (16 sati)
  • Upisi: prosinac, veljača, travanj
  • Više od 50 lokacija diljem RH

Digitalnu akademiju Vaše dijete može pohađati u 20 gradova i više od 50 osnovnih škola.

Odaberite grad u kojem će Vaše dijete pohađati Digitalnu akademiju.

Školu u kojoj će pohađati akademiju kao i ostale potrebne podatke odabrat ćete u sljedećem koraku, nakon odabira grada.

Prijavite svoje dijete: