Trainer Talks@Algebra: Održana Algebrina godišnja konferencija za predavače

a

Povezivanje Algebre i Agore te pokretanje novog studija dizajna

a

Održana tradicionalna studentska roštiljada

a

Održana 14. sjednica Gospodarskog vijeća Visokog učilišta Algebra

a

Algebra team nastupio na 11. Utrci volim trčanje

a

Dan otvorenih vrata preddiplomskih stručnih studija

a

Visoko učilište Algebra sudjelovalo na sajmu europskog visokog obrazovanja u Japanu

a