Održana završna konferencija u sklopu projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva“

a

Konferencija: “Nova digitalna zanimanja – za konkurentniju budućnost”

a

Početak besplatnih pilot programa za nezaposlene osobe

a

Poziv za sudjelovanjem u besplatnom pilot programu za nezaposlene osobe

a

Unaprjeđeno sedam programa za obrazovanje odraslih u području računarstva

a

Izrađeno sedam standarda djelomičnih kvalifikacija

a

Izrađen standard zanimanja za „Stručnjaka/inju Internet marketinga“

a

Održana edukaciju o osiguranju kvalitete u ustanovi za obrazovanje odraslih

a

Poziv na edukaciju o osiguranju kvalitete u ustanovi za obrazovanje odraslih

a

Provedba nabave predavača za izvedbu pilot programa

a