Centar karijera

Centar karijera

Iskoristi 20% popusta

Vremena u kojima je visokoškolska ustanova bila zainteresirana uglavnom samo za provođenje nastave i u kojima je uprave fakulteta uglavnom zanimalo kako postojeće nastavnike rasporediti na postojeće kolegije davno su iza nas.

Moderne obrazovne ustanove u državama koje su pozicionirane pri vrhu svjetske ljestvice konkurentnosti osiguravaju slojevitu funkcionalnu poveznicu studenata i njihovih karijera, obrazovanja, gospodarstva i dugoročne nacionalne razvojne strategije. Ovakvo je strateško opredjeljenje u srži modela poslovanja Visokog učilišta Algebra.

O Centru

Izgradnja karijere svakog našeg studenta ili alumnija osigurana je kroz Centar karijera koji je osnovna točka kontakta studenata, visokog učilišta i poslodavaca. Centar karijera je na raspolaganju već od trenutka razmišljanja o studiju pa i nakon završetka studija kao glavna točka informiranja. Za vrijeme studiranja na Visokom učilištu Algebra, Centar karijera ima savjetodavnu ulogu iz svih područja potrebnih studentima: pomoć i podrška pri učenju, stručna psihološka pomoć, organiziranje dopunske i dodatne nastave, planiranje i realizacija stručnih praksi, karijerna savjetovanja i savjetovanja o daljnjem akademskom razvoju, pomoć pri zapošljavanju te razvoj dodatnih vještina. Centar karijera aktivno radi na poboljšanju kvalitete iskustva studiranja na način da studente podržava, motivira i karijerno usmjerava. Svojim aktivnostima pomaže im kako bi se uspješno nosili s akademskim izazovima, napredovali kroz studij i počeli graditi svoju karijeru već tijekom studentskih dana.

Aktivnosti Centra karijera

Mentorski program

Osigurava studentima mogućnost da od početka studija stječu praktična znanja kroz rad u realnom poslovnom okruženju uz mentora

Stručne prakse

Pruža mogućnost kvalitetnije edukacije kroz profesionalno iskustvo u kompanijama gdje studenti stječu dodatna praktična znanja i vještine.

Gostujuća predavanja/tematske radionice

Tema se definira prema nastavnom planu/kolegijima te proširuje teorijsko znanje uz primjere primjene u praksi

Job shadowing

Posjet kompanijama i prilika da uz teorijska znanja stečena na studiju, studenti dobiju uvid kako njihova primjena izgleda u realnom poslovnom okruženju

Career Talks

Niz druženja sa studentima kroz koja pokrivaju cijeli niz različitih tema vezanih uz razvoj karijera (upoznavanje poslodavaca, mogućnostima studentskih poslova, poduzetništvu, studentskim natjecanjima, predstavljanje aktivnosti u koje se studenti mogu uključiti)

Career Academy

Kontinuirana edukacija i priprema studenata za izlazak na tržište rada i razvoj mekih vještina (pisanje životopisa i motivacijskog pisma, pripreme za razgovor za posao, testovi samoprocjene, simulacija intervjua za posao, komunikacijske i prezentacijske vještine, timski rad i sl.)

Misija Centra karijera

Naša misija je pružiti usluge koje osposobljavaju studente na preddiplomskom i/ili diplomskom studiju i alumnije za učinkovit prelazak iz obrazovanja na tržište rada, upravljanjem razvoja karijere,

Kako bi postigli ovu misiju mi:

 • Educiramo tražitelje zaposlenja za učinkovito predstavljanje kao kandidati za zapošljavanje
 • Stvaramo partnerstva s poslodavcima, bivšim studentima, visokim učilištima i širom zajednicom koja pružaju mogućnosti za razvoj karijere studenta
 • Osiguravamo resurse i informacije u vezi s trendovima na tržištu rada i suvremenim pitanjima zapošljavanja;
 • Promičemo etičku praksu svih sudionika uključenih u proces traženja posla i zapošljavanja

Poslodavci

Partneri

mic ck Cisco CK EMC2 CK Fortinet CK
hubspot ck ibm ck msdn ck oracle ck
palo ck rh ck sap ck tablue ck
vm ck
Podijeli: Facebook Twitter

Privacy Preference Center

  Google Analytics

  _ga

  Facebook

  _fbp