fbpx

Centar karijera

Centar karijera

Iskoristi 20% popusta

Suvremene obrazovne ustanove pozicionirane pri vrhu svjetske ljestvice konkurentnosti, osiguravaju slojevitu funkcionalnu poveznicu između studentica i studenata, i njihovih karijera, akademskog obrazovanja i gospodarstva, u okviru dugoročne nacionalne razvojne strategije. Takvo strateško opredjeljenje u srži je modela poslovanja i Visokoga učilišta Algebra.

Izgradnja karijera svih naših studenata i studentica te napretci u karijerama naših alumnija, osigurani su, među ostalim i kroz Centar karijera, koji je mjesto susreta (kontakta) studenata Visokog učilišta, poslodavaca i alumnija. Centar karijera studentima je na raspolaganju sa svim potrebnim informacijama, od trenutka razmišljanja o studiju do njegova završetka. Tijekom studiranja na Visokom učilištu Algebra, Centar karijera ima savjetodavnu ulogu koja se očituje kroz niz aktivnosti: pomaže studentima i studenticama, podržava ih pri učenju, savjetuje ih o daljnjem akademskom razvoju, po potrebi im osigurava stručnu psihološku pomoć, organizira dopunsku i dodatnu nastavu te mentorske radionice, karijerno ih savjetuje, planira i sudjeluje u realizaciji stručnih praksi te ih povezuje s poslodavcima. Istovremeno je Centar karijera mjesto informiranja i za poslodavce i zainteresiranu stručnu javnost, koji prepoznaju značaj naših obrazovnih stručnih programa te žele ostvarivati dugoročnu suradnju s našim Visokim učilištem.

Centar karijera aktivno radi i na poboljšanju kvalitete iskustva studiranja, tako da studente i studentice podržava, motivira i karijerno usmjerava. Svojim aktivnostima pomaže im kako bi se uspješno nosili s akademskim izazovima, napredovali kroz studij i počeli graditi svoju karijeru, već i tijekom studija.

Aktivnosti Centra karijera

Mentorski program

Namijenjene su prvenstveno studenticama i studentima prve godine stručnih prijediplomskih studija, kojima se dodjeljuju mentori/ce, koji ih uz jedinstven (tematski) program tijekom čitave akademske godine mentoriraju i usmjeravaju, u okviru radionica osobnog i karijernog razvoja. U sklopu mentorskih radionica vrše se i testovi samoprocjene.

Stručne prakse

Obavezan su dio studiranja na Visokom učilištu Algebra, sukladno Pravilniku o stručnoj praksi Visokog Učilišta. Studentska stručna praksa upisuje se u sklopu pripadajućeg kolegija na odabranom studijskom smjeru i traje razmjerno programu. Centar karijera studente upućuje na praksu u razdoblju od godine dana od upisa kolegija, i to kod onih poslodavaca s kojima postoje suradnje, no studente se poziva da i sami pronađu mjesto na kojemu bi željeli proširiti svoja znanja, ovisno o vlastitim preferencijama. Cilj stručnih praksi je studentima pružiti mogućnosti da tijekom studiranja stječu (dodatna) praktična znanja i vještine, kroz rad u realnom poslovnom okruženju uz mentora/icu.

Gostujuća predavanja/tematske radionice

Organiziraju se u sklopu određenog kolegija, prema nastavnom planu ili kao dodatni sadržaj. Gostujući predavači/ce su priznati stručnjaci i stručnjakinje iz relevantnog područja, koji kroz primjere iz prakse, a uz koordinaciju s nastavnicima, studentima prenose saznanja o najnovijim trendovima, tehnologijama i tržišnim zahtjevima.

VIZIJA CENTRA KARIJERA

Centar karijera je središnje mjesto susreta akademske i stručne javnosti, studenata i poslodavaca te ostalih uključenih dionika koji sudjeluju u aktivnostima kroz mentorstva, edukacije, savjetovanje i usmjeravanje studenata i alumnija Visokoga učilišta Algebra.

Job shadowing

Posjet kompanijama je prilika da, uz teorijska znanja stečena na studiju, studenti dobiju uvid u to kako njihova primjena izgleda u realnom poslovnom okruženju.

Career Talks

Niz druženja sa studentima i studenticama na kojima se obrađuju različite teme vezane uz karijerni razvoj (upoznavanje, preporuke za studentske poslove i aktivnosti u koje se studenti mogu uključiti).

Career Academy

Kontinuirana priprema studenata za izlazak na tržište rada i usmjeravanje njihovih vještina (pisanje životopisa i pisama motivacije, pripreme za razgovor za posao, simulacija intervjua za posao, vježbanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina) kroz brojne aktivnosti u okviru studijskoga programa.

Misija Centra karijera

Naša je misija pružiti aktivnosti i usluge koje će studenticama i studentima, kao i zainteresiranim alumnijima, omogućiti učinkovit, jednostavan i svrhovit prelazak iz obrazovanja na tržište rada, kroz sustavno upravljanje razvojem karijera.

Stoga naše studentice i studente educiramo kako najučinkovitije prepoznati vlastite talente, vještine i kompetitivne prednosti pri traženju i/ili promjeni posla. Strateški stvaramo odnose i dogovaramo suradnje te partnerstva s poslodavcima, bivšim studentima, visokim učilištima i širom zajednicom koja pružaju mogućnosti za razvoj karijera naših trenutnih studenata. Nadalje, osiguravamo resurse i informacije vezane uz trendove na tržištu rada i suvremena pitanja zapošljavanja, pritom promičući i zagovarajući etičkih načela svih dionika uključenih u procese.

Poslodavci

Podijeli: Facebook Twitter